Prirodne i drustveno - ekonomske odlike Negotinske krajine

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Prirodne i drustveno - ekonomske odlike Negotinske krajine
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz geografije.

Krajina je srpska reč i označava predeo pored granice, granicu. Vuk Karaxić u svom Rečniku beleži da je Krajina: "jedan komad zemqe između Timoka, Dunava, Kquča i Porečkijeh planina", ili kako je Kosta Jovanović u svojoj studiji o Krajini i Kquču označio, kao predeo između Dunava i Timoka na severu i istoku i planina Miroča, Velikog Grebena i Deli Jovana na zapadu".
Negotinska krajina je naziv za teritoriju Krajine koji se javqa u XIX veku, u vreme kada Negotin postaje vojno-strateško utvrđene, a zatim politički, ekonomski i kulturni centar Krajine.
Negotinska krajina je ostala pojam geografske celine složene i bogate istorijske prošlosti. I danas će stanovnik ovog kraja u svakoj prilici sponosom isticati pripadnost Krajini, osećajući pri tom posebnu radost što je Hajduk Veqkov potomak i ponos što su wegovi preci vojevali s Hajduk Veqkom čuvajući tekovine prvog srpskog ustanka i slobodu Krajine.
U novije doba, a naročito između dva svetska rata širi region istočne Srbije u slivu reke Timoka i Krajine sa Kqučem naziva se Timočkom krajinom, iako takav naziv nema u prošlosti ni tragova, ni značaj, jer su očigledne etničke,fizičke i klimatske pa i geomorfološke razlike predloga koji se svrstavaju u ovaj region.

Negotin

GEOGRAFSKI POLOŽAJ I GRANICA


Negotinska krajina, kao sastavni deo istočne Srbije, nalazi se na tromeđi između Bugraske i Rumunije; ona zahvata najvećim delom blago zatalasano i brežuqkasto zemqište između Dunava, doweg dela toka Timoka i planinskog područja Deli Jovana. Ukupna površina Negotinske krajine iznosi 2.250km2, nalazi se na 43m nadmorske visine. Ušće Timoka u Dunav nalazi se na 31m nadmorske visine, što predstavqa najnižu kontinentalnu tačku u Jugoslaviji.
Najveći deo površine Negotinske Krajine čine blago zatalasana bila između kojih se nalaze rečne doline. Od ukupne površine 2.250km2 teren od 200m nadmorske visine čini 44% teritorije, od 200-500m nadmorske visine 49% a iznad 500m nadnorske visine svega 7% teritorije. Iz ovih podataka se potvrđuje i sredwa nadmorska visina ovog prostora od svega 280m nadmorske visine.

RELJEF

Negotinska Krajina zahvata najvećim delom blago zatalasano i brežuqkasto zemqište između Dunava i doweg dela Velikog Timoka i planinskog podnožja Deli Jovana. Severnu granicu Negotinske Krajine čini između Jaseničke reke i Zamne i brdo Kulmea Mare, iznad sela Malajnice, prostor i duž najistočnijih padina Velikog Grebena, približno do Brze Palanke. U okviru Negotinske Krajine, posebno se izdvaja Negotinska nizija - prostor između Dunava, sela Dušanovca i Miloševa, a zatim - Badwevskog, Bukovčanskog i Balejskog Brda, kao i državne granice.
Najveći deo površine Negotinske Krajine čine blago zatalasana bila između kojih se nalaze rečne doline. Upravo spajawem vrhova brojnih uzvišewa zapadno od Negotina i Brze Palanke dobila bi se jedna relativno ravna površina. Najšira je južnije od Negotina, između Jugoslovensko-Bugarske granice i južnih padina Deli Jovana, na potesu Salaš-Sikole-Popovica, gde je širina 25km.
Dugo vremena tokom evolucije, veći deo ovog prostora nalazio se pod vodom Vlaškog mora. Ono je u potpunosti prekrivalo prostranu teritoriju istočno od Rgotine, Salaša, Štubika, Jabukovca i Podvrške. Danas o wemu govore sedimenti i fosilni ostaci u wima. Svedočanstvo o postojawu ovog mora svakodnevno pružaju škoqke kojih jedino ima u ovom kraju a nose naziv SERBIKA i čuvaju se u Muzeju Krajine u Negotinu i peščar - kamen, koji se danas često koristi u građevinarstvu. Po tome su naročito poznata nalazišta u okolini sela Vidrovca i Mokrawa.
Povlačewem Vlaškog mora prema istoku, počelo je sukcesivno usecawe rečnih dolina po wegovom nekadašwem dnu.
Bliže Negotinu na dolinskim stranama reke Zamne, zapažaju se viseće suve doline. Usled ponirawa vode kroz pukotine u krečwaku kreće se brojne prsline i pukotine i proširuje ih, i na taj način stvara podzemne kraške oblike - jame i pećine. Dudićeva pećina se nalazi u klisuri Zamne, između sela Plavne i sela Štubika. To je najduža pećina severoistočne Srbije sa dužinom od 1458m. Kao poseban kuriozitet Negotinske krajine ističu se Vratwanski prerasti.

KLIMA

Negotinska krajina ima najtoplija leta i veoma hladne zime i najveću godišwu temperaturnu amplitudu 24,8°S . S obzirom da godišwe temperaturne amplitude u ostalim naseqima istočne Srbije ne dostužu toliki iznos, može se reći da je Negotinska krajina najkontinentalnija oblast u okviru ove teritorije. U Negotinu se prosečno godišwe javi 104,6 letwa odnosno 43 tropska dana. Na drugoj strani, minimalne sredwe julske temperature spuštaju se u Negotinu do 15,5°S. Najnižu sredwu januarsku minimalnu temperaturu ima Negotin -5,5°S. U Negotinu se prosečno godišwe javi 33 letwa dana, maksimalna temperatura ispod 0°S.
Koliko pojedina leta mogu da budu topla, najboqe pokazuje apsolutna maksimalna teperatura u Negotinu zabeležena 41,6°S. Ekstremno niska temperatura zabeležena tokom januara u Negotinu je -26,5°S.
Zima u Negotinskoj krajini je prema ostalim godišwim dobima najpostojanija. U Negotinskoj krajini planine na zapadu ometaju, ali i transformišu vazdušne mase koje se kreću sa zapada. To znači da reqef u ovom kraju predstavqa jedan od najznačajnih klimatskih faktora. Negotinska krajina je sa najmawom prosečnom godišwom oblačnošću u avgustu, dok je najveća u novembru.
Kretawe vazdušnih masa i wihove karakteristike imaju veliki značaj i uticaj na formirawe vremenskih prilika u našem kraju. U zimskom periodu najčešći je zapadni i severozapadni vetar. S obzirom da prolazi preko Homoqskih planina, u ovaj kraj redovno dospeva hladan, donoseći iznenadne i obilne padavine. Ovaj vetar stvara visoke smetove i poledice. Zapadni i severozapadni vetar (gorwak), je najznačajniji vetar u letwem periodu godine. "Košava" je takođe, čest zimski vetar u našem kraju. To je uvek hladan vetar, ne toliko jak kao gorwak ali prouzrokuje višednevno padawe sitnog snega.
Na osnovu vertikalne razčlawenosti reqefa, može se zakqučiti da severoistočna Srbija dobija nejednaku količinu padavina. Na zapadu teritorije, planinski venac Miroč-Veliki Greben-Deli Jovan dobija godišwe prosečno 950-700mm padavina dok se prema istoku wihova visina smawuje ispod 600mm. S obzirom da vlažne vazdušne mase u ovaj deo Jugoslavije prodiru sa zapada, zapadne padine pomenutog planinskog venca dobijaju nešto veću količinu padavina od istočnih. Godišwa količina padavina je po mesecima u proseku dosta ravnomerno raspoređena. Najkišovitiji meseci dobijaju prosečno 2-2,5 puta više padavina od najsuvqih. Količina padavina se smawuje od severa ka jugu i od zapada ka istoku. Maksimum padavina je u novembru, dok je minimum tokom jula i avgusta. Septembar je u proseku veoma prijatan.
Sneg je na ovoj teritoriji redovna zimska pojava. Javi se u novembru a može da traje do aprila. U Negotinskoj krajini snežni pokrivač prosečno se održava 50 dana u nižim, a 60 dana u višim predelima. Po mnogim pokazateqima Negotinska krajina predstavqa jedan od najkontinentalnijih krajeva naše zemqe. U najvišim planinskim delovima klima je izrazito kontinentalna.

HIDROGRAFIJA

U brdskom delu teritorije, najčešće u podnožju odseka ili površi, voda često izbija u vidu jakih izvora. Među wima je vodom najbogatije srbovsko, badwevsko vrelo i Barbaroš na obodu negotinske ravni. Usled različite debqine šqunkovito-peskovitog sloja preko glinovite padine, u pojedinim delovima Negotina visoki nivoi podzemne vode odražavaju se različito. Na mestima gde je glinovita padina blizu topografske površine, u podrumima kuća gotovo svakog proleća javqa se voda. Delovi grada podignuti iznad šqunkovito-peskovitog sloja, nemaju taj problem. Iako ima podzemnih voda, veliki problem posledwih godina predstavqa vodosnabdevawe grada zdravom pijaćom vodom. Sva izvorišta daju 135 litara vode u sekundi, međutim problem je sve mawa izdašnost bunara zbog niza sušnih godina. U letwoj sezoni nedostaje oko 40 do 50 litara vode u sekundi pa je zbog toga sve češće smawen pritisak vode u vodovodnoj mreži. Najveće izvorište je izvorište Barbaroš. Iz wega Negotin obezbeđuje trećinu svojih potreba. Još pre nekoliko godina glavna kaptaža je presušila, a zbog niza sušnig godina nivoi vode u bunarima su u tendenciji opadawa. Predprošle 2002. godine iz izvorišta Barbaroš ispumpano je 1. 400 000 kubnih metara vode.

Dunav

Dunav u Negotinskoj krajini ima najveći značaj. On je veoma dugo predstvqao značajan plovni put, dok mu se danas, uz saobraćajni značaj prikqučuje energetski i turistički. Izgradwom brane Đerdap I i ĐerdapII i izdizawem vode za 34m plovidbenih problema je nestalo. Po dimenzijama, Đerdapske prevodnice koje omogućavaju brodovima da savladaju visinsku razliku od 34m, najveće su na svetu. Dužine su 310m, širine 34m i minimalne dubine 4,5m. Vode Dunava bogate su ribom, najviše morunom, jesetrom, kečigom, somom i dr. Brane Đerdap I i Đerdap II imaju veliki hidroenergetski, plovidbeni i turistički značaj.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
07:56 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Fizičko-geografske odlike Australije Maja 0 2,394 02-08-2012 04:27 PM
zadnja poruka: Maja
  Prirodne odlike Kanade Maja 0 2,777 02-08-2012 04:12 PM
zadnja poruka: Maja
  Prirodne odlike Šumadije Maja 0 2,992 02-08-2012 04:10 PM
zadnja poruka: Maja

Skoči na forum: