Mreze

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Mreze
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz informatike.

Od kako postoje računari postoje I ideje o njihovom umrežavanju, jer ako jedan računar nešto može uraditi dobro, izgleda logično da dva I više računara isti posao mogu uraditi mnogo bolje. Dakle računarske mreže nisu ništa drugo nego skupine računara međusobno povezane na razne načine. U zavisnosti od broja uvezanih računara mreže se dijele na:
• LAN (intranet)
• WAN
• Globalne mreže (internet)

1.1.1 Lan mreža

LAN mreža (INTRANET) ili lokalna mreža (od eng.Local Area Network) su namjenjene povezivanju računara u okviru jednog preduzeća ili jedne lokacije (zgrade).

1.1.2 WAN mreža

WAN mreža ili mreža širokog područja (od eng.Wide Area Network) je mreža koja se sastoji od više lokalnih mreža koje su povezane po principu zajedničke djelatnosti.

1.1.3 Globalna mreža

Globalna mreža ili “mreža ekstra širokog područja” je mreža koja uključuje veliki broj WAN I LAN mreža (primjer za to je mreža svih mreža INTERNET).

1.2 Protokol

Prijenos podataka po Internetu ili bilo kojoj drugoj mreži se najlakše može predočiti prijenosom poruke poštom. Da bi neka pošiljka došla do svog cilja mora biti pravilno adresirana i ubačena u sandučić s ostalim pošiljkama, a nakon toga se poštanska služba brine da tu pošiljku prebaci do cilja, koristeći najjednostavniji, najbrži ili najjeftiniji put. Najčešće ne postoji direktna veza između mjesta slanja poruke i odredišta, pa se u takvim slučajevima poruku šalje do prve susjedne pošte i tako dalje, sve dok ne stigne na odredište. Sav taj proces slanja su ustvari jasno definisani koraci ili jednostavno rečeno protokol. Dakle, Protokol u oblasti informatičkih mreža je jednostavno skup pravila koja regulišu način kako se podaci šalju/primaju Internetom ili nekom drugom mrežom.

1.3 TCP/IP protokol

TCP/IP jeste danas općeprihvaćeni protokol. To je ustvari skup protokola koji je osnova za jednu od najviše korištenih mrežnih tehnologija u svijetu danas. Skraćenica obuhvata dva osnovna protokola:
• Transmission Control Protocol - TCP,
• Internet Protocol – IP
Razvoj ovih komunikacionih protokola je počeo 1969. od strane Američkog ministarstva odbrane. Protokoli koji su danas prerasli u TCP/IP služili su razvoj mreže ARPANET, prve svjetske paket-switching mreže. ARPANET je doveo do razvoja Internet-a, najveće heterogene mreže.
TCP/IP se koristi na Internet-u, ali i u mnogim manjim privatnim mrežama, naročito u mrežama zasnovanim na UNIX oprativnom sistemu.Najvažnije komponte, pomoću kojih se formiraju TCP/IP mreže su:
• HOST - centralni računari
• MREŽE
• ROUTER

1.3.1 Host

U kontekstu TCP/IP protokola, termin host se odnosi na bilo koji računarski sistem koji je povezan sa Internet mrežom i komunicira uz pomoć TCP/IP-a. Host računari izvršavaju aplikativne programe koji međusobno komuniciraju. Host može biti veliki mainframe, mini računar, grafička radna stanica ili personalni računar.

1.3.2 Mreže

TCP/IP hostovi su povezani u individualne mreže. Mreže su skup od dva ili više host računara koji su međusobno povezani na određen način. TCP/IP arhitektura je nezavisna od bilo koje forme mrežnih tehnologija.

1.3.3 Routeri

Router je uređaj koji obezbjeđuje vezu između pojedinih mreža čineći Internet. Funkcija routera je da premješta mrežni saobraćaj sa jedne na drugu fizičku mrežu, kada program na host računaru na jednoj mreži treba da komunicira sa računarom na drugoj. Routing funkcija se može ostvariti na običnom host računaru koji ima routing softver, ili pomoću specijalizovanog uređaja.

2. ŠTA JE TO PPTP ?


PPTP – (Point-to-Point Tunneling Protocol) je mrežni protokol koji omogućava siguran prijenos podataka sa udaljenog klijenta na neku privatnu mrežu I to preko neke druge javne mreže koja se bazira na TCP/IP protokolu čineći tako jednu umreženu cjelinu – virtuelnu mrežu. PPTP protokol uvodi novi nivo sigurnosti I višeprotokolnu komunikaciju preko Interneta.
PPTP u biti je proširenje standardnog mrežnog protokola PPP (Point-to-Point Protocol). PPTP je mrežni protokol koji enkapsulira (pakira) PPP pakete, odnosno klijentove IP, IPX ili NetBEUI protokole u IP-Pakete ili tzv. IP-Datagrame za prijenos preko Interneta ili neke druge TCP/IP bazirane mreže. PPTP se također može koristiti I kod povezivanja zasebnih lokalnih mreža.

2.1 Princip PPTP-a

Tuneliranje je proces slanja paketa računaru na privatnoj mreži, ali prenoseći ih preko neke druge mreže kao što je Internet ili neke druge WAN mreže. Drugi računari na toj mreži, mreži koja u ovom slučaju služi samo kao fizički medij za prijenos podataka, ne mogu pristupiti računarima koji su na virtualnoj privatnoj mreži. Inače tuneliranje omogućuje javnoj mreži prenošenje paketa računaru na kojem se nalazi PPTP server I koje je istovremeno povezano na javnu mrežu I virtualnu privatnu mrežu.
Kada PPTP server primi paket sa javne mreže, on ga dalje šalje virtuelnom mrežom, odnosno tunelom do odredišnog računara. PPTP server to radi procesiranjem (enkapsuliranog PPP paketa) kako bi došao do adrese ili imena računara na virtuelnoj privatnoj mreži. Treba znati kako enkapsulirani (pakirani) PPP paket može u sebi sadržavati podatke o nekoliko različitih protokola koji se mogu koristiti na virtuelnoj mreži kao što su IP, IPX ili NetBEUI protokoli. Pošto je PPTP server konfiguriran za komunikaciju virtuelnom privatnom mrežom I pri tome se koristi protokolima za tu mrežu, on može čitati multi protokolne pakete. Pri tome je unutar PPTP tunela očuvan standardni NT-jev sistem domena I verifikacije logiranja na mrežu kao I sistem povjerenja među domenama, odnosno na virtuelnoj mreži važi sve kao I na uobičajnoj lokalnoj mreži zasnovanoj na Windows NT/95/98 operativnom sistemu.

2.2 Multiprotokolarni rad

PPTP omogućava korištenje virtuelne privatne mreže preko javne TCP/IP mreže a da se pri tome zadrže svi postojeći mrežni protokoli koji se koriste na lokalnoj mreži I kod klijent, kao I adrese u mreži od svakog računara I svi ostali mrežni parametri. Pošto je PPTP tunel enkapsulirani (pakirani) IP, IPX ili NetBEUI protokol nisu potrebne promjene na postojećoj konfiguraciji lokalne mreže kao ni na mrežnim programima koji se koriste PPTP tunelom kroz Internet ili neku drugu TCP/IP mrežu. Npr. IPX ili NetBEUI klijenti I dalje mogu slobodno nastaviti rad sa aplikacijama na privatnoj mreži koje zahtjevaju taj protokol. Razne mrežne servise kao što su WINS za NetBIOS računare, DNS za TCP/IP imena hostova I Service Adversiment Protocol (SAP) za IPX mreže nije uopće potrebno mijenjati ili posebno podešavati za PPTP ! Za računare na privatnoj mreži mogu se koristiti adrese koje nisu važeće na Internetu (tzv. C - klasa adresa).
Dakako svi ovi mrežni servisi I adrese na privatnoj mreži moraju biti ispravno konfigurisani jer u suprotnom ni PPTP klijent ne može komunicirati sa računarima na privatnoj mreži.

2.3 VirtuaIna privatna mreža

Računari na kojima se vrte operativni sistemi Windows NT/95/98 kao klijenti mogu koristiti PPTP za sigurnosno povezivanje na privatne mreže koristeći se pritom javnim računarskim mrežama, npr. Internetom. Drugim rijećima PPTP zapravo omogućuje stvaranje virtualne privatne mreže unutar samog Interneta ili neke druge javne mreže koja se zasniva na TCP/IP protokolu (npr. nekog Intraneta).
Također se PPTP može koristiti kako bi se napravila virtualna privatna mreža unutar neke lokalne mreže iako je to rjeđi slučaj jer se funkcionalno ista stvar može postići organiziranjem Windows NT mreže u domene I poddomene.
Važna osobina PPTP-a je njegova podrška virtuelnom umrežavanju preko standardnih telefonskih linija. PPTP pojednostavljuje I pojeftinjuje stvaranje velikih mreža koje se rasprostiru na nekom većem prostoru (Enterprise network) te pouzdan udaljeni pristup za korisnike sa pokretnim računarima jer omogućuje sigurnu I ennkriptiranu komunikaciju telekomunikacionom mrežom I Internetom. Promjenom PPTP protokola više nije potrebno koristiti skupe zakupljene telefonske vodove ili čak praviti privatnu komunikacijsku infrastrukturu jer se PPTP može koristiti običnom telekomunikacijskom mrežom I na taj način pouzdano spojiti zasebne podmreže u jedinstvenu cjelinu.
Općenito u PPTP komunikaciji potrebna su 3 računara PPTP klijent , server preko kojeg se pristupa mreži (Internetu) I PPTP server koji je spojen na mrežu (Internet). Obično taj posljednji PPTP server ima dvije mrežne kartice : jednom je povezan na Internet a drugom na lokalnu mrežu čime zapravo tvori sponu između Interneta I same privatne (lokalne) mreže. Uz to na njemu može biti instaliran I firewall za osiguranje lokalne mreže od neželjenih upada preko kojeg ide I PPTP komunikacija. Jasno, ako želite načiniti PPTP tunel između PPTP klijenta I PPTP servera a oba se nalaze na istoj lokalnoj mreži, tada nije potrebna ova središnja komponenta, odnosno server preko kojeg se pristupa mreži.
Nažalost PPTP komunikacija ne može ići preko PROXY servera. Ukoliko se želi instalirati PPTP server kao Internet gateway za PPTP komunikaciju I također instalirati PROXY server kao internet gateway za IP komunikaciju, ova dva servera mogu postojati I raditi na jednom računaru, ali neće sarađivati. Svaki će obavljati svoj posao zasebno, ali neće biti funkcioniranja proxy servera na PPTP protokolu nego samo na TCP/IP-u.

3. PPTP U PRAKSI

Npr. Neko preduzeće ima svoje ogranke u nekoliko država u svijetu. Jedna tvornica tog preduzeća smještena je tamo gdje je najjeftinija radna snaga, u drugoj državi drugi ogranak čine inžinjeri I ostali stručnjaci jer je tu najviše potrebnog stručnog kadra, u trećoj je administracija itd. I svaki taj ogranak ima organizovanu svoju vlastitu lokalnu mrežu računara. Ako se želi spojiti sve te mreže u jedinstvenu mrežu (virtual WAN) I samim tim povećati produktivnost preduzeća, nije potrebno praviti direktnu međunarodnu telefonsku (modemsku) vezu među tim mrežama jer bi to bilo skupo, nego se sve te pojedine lokalne mreže međusobno mogu spojiti PPTP protokolom preko Interneta ! Preko Interneta napravit će se PPTP tunel kojim će ove zasebne mreže komunicirati I tako činiti jednu mrežu, a sa druge strane sa ostalim korisnicima na Internetu neće biti nikakve veze jer će za njih ta mreža biti nevidljiva. PPTP je namijenjen I onim ljudima (reporterima, trgovačkim putnicima…) koji preko Interneta žele povezati svoj mobilni računar sa lokalnom mrežom u matičnom preduzeću. Na taj način on postaje dio te mreže I može pouzdano pogledati dali je njegov saradnik na svom računaru ostavio izvještaj o promjenama cijena proizvoda, dali je možda na računar stigao telefaks koji on očekuje, može vidjeti koliko je trenutno komada nekog proizvoda u skladištu dok on upravo sa kupcem pregovara na terenu I sl.

3.1 PPTP na Internetu

Tipična upotreba PPTP protokola započinje s udaljenim pokretnim računarom (PPTP klijentom) koji prvo koristi server za povezivanje na Internet ISP kako bi se dalje povezao s nekom određenom privatnom lokalnom mrežom koja ima stalnu vezu s Internetom.Na taj način PPTP klijent I ta lokalna mreža činili bi jednu zasebnu cjelinu-virtualnu privatnu mrežu VPN. Iako se koriste Internetom za međusobno fizičko povezivanje , ta podmreža INTERNETA bila bi komunikacijski zasebna, što znači da ostali korisnici na INTERNETU nebi imali pristup toj podmreži, odnosno ona bi za njih bila nevidljiva. PPTP klijent može biti računar s operativnim sistemom Windows NT Server ili Workstation jednako dobro kao I Windows 95/98 sa instaliranom dodatnom podrškom za PPTP protokol, dok PPTP server za sada može jedino biti Windows NT 4.0 Server ili njegova novija verzija. Svaki PPTP klijent spaja se direktno na ciljni PPTP server kreirajući tako svoj vlastiti tunel. Pritom Windows NT PPTP server za sada može podržati do 256 raznih tunela, odnosno virtuelnih mreža istovremeno, dok Windowsi 95/98 mogu trenutno ostvariti samo jedan tunel kao klijent podrazumjeva se da nisu moguće egzibicije tipa tunel unutar drugog tunela I sl.
Administrator PPTP servera ima mogućnost nadziranja I upravljanaja PPTP vezom kao I s bilo kojom standardnom vezom na njegov server, tj. može načiniti potrebne provjere I identifikacije, omogućiti ennkriptiranje podataka, ograničiti broj PPTP veza (tunela) itd…
3.2 PPTP povezivanje preko Interneta
Moguća su dva oblika povezivanja na PPTP server preko Interneta. U prvom slučaju PPTP klijent mora načiniti dva povezivanja kako bi ostvario PPTP tunel.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
02:20 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Društvene mreže - Facebook - hr derrick 0 2,027 08-02-2014 01:02 AM
zadnja poruka: derrick
  Informacione tehnologije - Računarske mreže derrick 0 2,505 08-02-2014 12:59 AM
zadnja poruka: derrick
  Sigurnost globalne mreže derrick 0 1,519 08-02-2014 12:46 AM
zadnja poruka: derrick
  Društvene mreže derrick 0 5,652 08-09-2013 01:58 AM
zadnja poruka: derrick
  Inteligentne mreže i in sistemi Dzemala 0 1,900 11-08-2011 07:57 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: