LIZING

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,085
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
LIZING
Pojam, nastanak i specifičnosti lizinga

Izraz lizing potiče od engleskog glagola „to lease“ što znači dati u zakup, iznajmiti. Lizing je institucija američkog prava nastala 50-tih godina prošlog veka, dok se u Evropi javlja nešto kasnije. Lizing je vezan za pojam iznajmljivanja ili davanja u zakup i predstavlja jedan od specifičnih oblika u međunarodnom finansiranju. U uslovima kada su investiciona dobra postala tehnički izuzetno složena i veoma skupa, lizing je dobijao sve veći značaj. Svako odlaganje odluke o investiranju značilo je zaostajanje u odnosu na konkurenciju, dok je investiranje preko kredita pretpostavljalo problem kako naći kreditora. U takvoj situaciji, u međunarodnoj razmeni investicionih dobara javlja se lizing kao oblik finansiranja bez angažovanja sopstvenog ili tuđeg kreditnog kapitala.

Institucija lizinga je karakteristična za zemlje razvijene tržišne privrede, jer se oprema plasira mimo klasičnih oblika za novčana sredstva i kredite. Zato se i kaže da je lizing poseban metod finansiranja, po posebnom ugovoru i uz lizing nadoknadu.

U praksi lizing u sebi sadrži više do sada poznatih i pravno uobličenih imenovanih ugovora. Lizing pored elemenata ugovora o zakupu ili najmu, može da sadrži i elemente ugovora o delu, ugovora o pružanju specijalizovanih usluga, ugovora o obučavanju kadrova. Ugovor o lizingu je mešoviti ugovor i spada u red tipskih ugovora. Specifičnosti odnosa ugovora o lizingu su:
Rok iznajmljivanja opreme, koji je po pravilu dovoljno dug da se u njemu izvrši potpuna amortizacija te opreme
Istekom roka (koji je po pravilu neopoziv) korisnik opreme mora da bira jednu od sledećih opcija:
• da produži ugovor po sniženoj ceni
• da vrati opremu davaocu lizinga
• da otkupi opremu

Prednost lizinga je u tome što korisniku pruža mogućnost da koristi opremi bez opterećenja sopstvenog fonda i to što oprema uzeta u lizing stvara prihode kako za vlasnika opreme tako i za korisnika opreme.

Nedostatak lizinga je u tome što je skup, skuplji i od kupovine na kredit.

Vrste lizinga

Operativni lizing
je dvostrani pravni posao gde je davalac lizinga istovremeno i isporučilac opreme. Operativni lizing je lizing na kraće vreme, po pravilu na vreme kraće od amortizacionog veka investicionog dobra. Zakupnina je manja od vrednosti dobra, a davalac dobra snosi troškove taksa i osiguranja, dok tehničko servisiranje plaća korisnik lizing zakupnine.

Finansijski lizing
je takav ugovor u kojem obe strane utvrđuju osnovno vreme u kome ni jedna strana ne može jednostrano da otkaže. Finansijski lizing počiva na 2 ugovora: ugovor o isporuci robe i ugovor o lizingu.
Subjekti u poslu finansijskog lizinga su:
• davalac lizinga: pravno ili fizičko lice koje prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreni vremenski period i uz naplatu ugovorene nadoknade
• primalac lizinga: pravno ili fizičko lice na koga davalac lizinga prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreni vremenski period i uz odgovarajuću nadoknadu
• isporučioc predmeta lizinga: pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga


Pravna regulativa finansijskog lizinga

U međunarodnim okvirima izvor prava finansijskog lizinga predstavlja Konvencija o međunarodnom finansijskom lizingu, koja je doneta u maju 1988. godine na Diplomatskoj konferenciji u Otavi, pod nazivom The UNIDROIT Convention on International Financial Leasing. Oblast primene Konvencije odnosi se na oblast trostranog lizinga ( za dvostrani ne važi).

Domaći propisi koji regulišu finansijski lizing jesu:
 Zakon o finansijskom lizingu
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o spoljnotrgovinskim poslovanju
Carinski zakon
Zakon o deviznom poslovanju

Osnovne odredbe Zakona o finansijskom lizingu

Oblast primene zakona: Zakon o finansijskom lizingu donet je krajem maja 2003. godine. Pomenutim zakonom uređena su sledeća pitanja:

Definicija finansijskog lizinga: Posao finansijskog lizinga je posao u kome davalac lizinga:

1. sa isporučiocem predmeta lizinga određenim od strane primaoca lizinga zaključuje ugovor na osnovu koga stiče pravo svojine na predmetu lizinga, prema specifikaciji primaoca lizinga i pod uslovima koje, ukoliko se odnose na primaoca lizinga, odobrava primalac lizinga;
2. sa primaocem lizinga zaključuje ugovor o finansijskom lizingu kojim se obavezuje da na primaoca lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama.

Trajanje ugovora o lizingu: minimalni rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje, ne može biti kraći od dve godine od dana zaklučenja ugovora.

Predmet lizinga:Predmet finansijskog lizinga je pokretna nepotrošna stvar.

Sadržine i forma ugovora o lizingu:Ugovor o lizingu obavezno sadrži precizno određenje predmeta lizinga,iznos naknade koju plaća primalac lizinga, iznod pojedinih rata naknade,njihov broj i vreme plaćanja, kao i rok na koji je ugovor zaključen. Ugovor o lizingu mora biti zaključen u pismenoj formi.

Lizing naknada:Naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga utvrđuje se prvenstveno na osnovu amortizacije celine ili najbitnijeg dela predmeta lizinga.

Subjekti u poslu finansijskog lizinga

Određenje subjekata: Tri subjekta su u poslu finansijskog lizinga, a to su:
Davalac lizinga-privredno društvo: Davalac lizinga je lice koje uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje za držanje i korišćenje predmeta lizinga na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu. Davalac lizinga je privredno društvo koje obavlja isključivo poslove finansijskog lizinga i čiji je minimalni uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala 100.000 EUR-a.
Primalac lizinga - Primalac lizinga je pravno ili fizičko lice na koga davalac lizinga prenosi ovlašćenje, držanje i korišćenje predmeta lizinga na ugovoreno vreme i uz dogovorenu nadoknadu,
Isporučilac predmeta lizinga- Isporučilac predmeta lizinga je pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga radi njegove predaje primaocu na držanje i korišćenje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

Dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga

Odredbama Zakona o finansijskom lizingu utvrđeno je da dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga izdaje Narodna banka Srbije, koja vrši nadzor nad obavljanjem tih poslova. Davalac lizinga može da obavlja samo delatnost finansijskog lizinga.

Prava i obaveze primaoca lizinga

Korišćenje predmeta lizinga: Primalac lizinga dužan je da koristi predmet lizinga sa pažnjom dobrog privrednika.

Održavanje premeta lizinga: Primalac lizinga dužan je da održava predmet lizinga u ispravnom stanju i vrši potrebne popravke u njemu. Primalac lizinga odgovara za štetu prouzrokovanu neodržavanjem predmeta lizinga.

Plaćanje lizing naknade: Primalac lizinga dužan je da davaocu lizinga plaća lizing naknadu u iznosima, rokovima i na način koji je predviđen ugovorom o lizingu.
Prava i obaveze isporučioca

Isporuka predmeta lizinga:Isporučilac je dužan da predmet lizinga isporuči u ispravnom stanju,u vreme i mesto koji su predviđeni ugovorom o isporuci, osim ako je ugovorom olizinga predviđeno da predmet lizinga isporuči davalac lizinga.
Odgovornost isporučioca prema primaocu lizinga: Ako isporučilac predmet lizinga ne isporuči primaocu ili ako predmet ima materijani nedostatak, primalac lizinga ima prema isporučiocu prava koja bi, prema zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi, imao da je bio strana u ugovoru sa isporučiocem.
Prestanak ugovora o lizingu

Protek roka: Ugovor o lizingu prestaje protekom roka na koji je zaključen.

Propast predmeta lizinga usled više sile: Ugovor o lizingu prestaje ako predmet lizinga bude uništen nekim slučajem više sile.

Pravo na otkup ili produženje ugovora: Predmet lizinga ne prelazi u svojinu primaoca lizinga protekom roka na koji je ugovor o lizingu zaključen.

Zakon je stupio na snagu 4. juna 2003. godine, a odredbe koje se odnose na registar finansijskog lizinga počele su sa primenom 1, Januara 2004, godine


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
17-01-2010 05:04 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Lizing sa poredjenjem Vesnica 0 1,492 11-05-2010 05:18 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Lizing Vesnica 0 1,173 09-05-2010 11:51 AM
zadnja poruka: Vesnica
  Lizing kao način finansiranja preduzeća Vesnica 0 2,247 07-05-2010 02:16 PM
zadnja poruka: Vesnica
  free seminarski rad/lizing u srbiji derrick 0 5,095 23-02-2010 02:11 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: