Ličnost maloletnih delikvenata

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Autor1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,299
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Ličnost maloletnih delikvenata
S A D R Ž A J

UVOD 3
1.1 Maloljetni delinkvent - žrtva i prestpunik 3
2 Prekršaji maloljetnika 5
3 BIOLOŠKI I PSIHOLOŠKI FAKTORI LIČNOSTI DELIKVENATA 7
3.1 Mogućnosti školskog pedagoga 12
4 Zaključak 14
LITERATURA 15UVOD

1.1 Maloljetni delinkvent - žrtva i prestpunik

Poslednjih godina, delinkvencija maloljetnika dobija nove, zabrinjavajuće dimenzije i nova obelježja, a prije svega: ogroman porast delinkvenata i delikta, povećano učešće sve mlađih uzrasta, učešće novoregistrovanih i, reklo bi se netipičnih delinkvenata i, konačno, sve veća agresivnost i nasilnost delinkvenata. Ove nove karakteristike se mogu smatrati posledicom krize u kojoj se poslednjih godina nalazi naše društvo, jer je predpostavka da dobar broj sadašnjih delikvenata to ne bi bio da su okolnosti u kojima žive drugačije. Uticaj krize na adolescente se može razumjeti jedino kroz sagledavanje međuodnosa dinamike normalnih razvojnih procesa u adolescenciji, kao i dinamike procesa koji se dešavaju u okolini adolescenata.
Pubertet predstavlja pre fazu ili uvod u adolescenciju i karakteriše se, prije svega, biološko - telesnim transformacijama i hormonalnom "burom", koja menja tijela dotadašnjih dječaka i djevojaka, tijela koja uskoro postaju seksualno i reproduktivno zrela i funkcionalna. Hormonalna "bura" je praćena, takođe, i reaktiviranjem i intenziviranjem nagona, kako seksualnih tako i agresivnih, koji dodatno destabilizuju biće maloljetnika. Sve ovo remeti ravnotežu, prije svega narcističku, koja je uspostavljena u djetinjstvu i stabilizovana u periodu latencije i izvor je brojnih nedoumica, dilema, teškoća i problema mlade osobe. Adolescencija koja slijedi karakteriše se još intenzivnijim i kompleksnijim transformacijama, ali sada prije svega na psihološkom i socijalnom planu.

Sve ove prirodne i neophodne transformacije destabilizuju biće mladog čovjeka i odgovorne su za čestu i intenzivnu promjenljivost njegovih stanja, osjećanja, raspoloženja i ponašanja, kao i stalno smenjivanje progresivnih i regresivnih tendencija u njegovom psihološkom i socijalnom funkcionisanju. Vrlo često psihički aparat adolescenata ne može da elaboriše sve ove promjene i efekte promjena, pa intrapsihički konflikti prevazilaze granice psihičkog aparata i šire se na okolinu adolescenata. U tim situacijama, kada je okolina adolescenata uključena u dinamiku i rešavanje njihovih intrapsihičkih dilema i teškoća, od kvaliteta njenog odgovora zavisi da li će ona pomoći ili odmoći adolescentu da izađe na kraj sa posledičnim trpljenjem i problemima. U slučaju dovoljno dobrog odgovora, okolina svojim strpljivim, razumno tolerantnim i razumijevajućim stavom može odigrati ulogu pomoćnog Ja, odnosno ulogu neke vrste dodatnog, spoljašnjeg otpornog sistema. Takođe, postavljanje razumnih granica i strukture odnosa, okolina može odigrati ulogu pomoćnog Nad Ja, odnosno ulogu dodatnog, spoljašnjeg regulativnog sistema koji će pomoći adolescentu u organizovanju intrapsihičkih nemira i haosa.
Time dolazimo do ključnog objašnjenja za razumijevanje intiveziranja adolescentne problematike, psihopatalogije i poremećaja ponašanja, uključujući delinkventno, koja zapažamo poslednjih godina u našoj sredini. Vjerujemo, naime, da su maloljetnička delinkvencija i sve njene aktuelne specifičnosti samo jedan od simptoma trpljenja i dezorganizovanosti današnje populacije mladih. S druge strane, takav trend smatramo, manjim dijelom, posledicom tendencija koja se zapažaju u svim zemljama tzv. zapadne civilizacije, a mnogo većim delom direktnom posledicom nestabilnosti i dezorganizovanosti naše društvene zajednice. Iz takvog poimanja stvari ishodi i naslov ovog poglavlja, jer je većina autora ubijeđena da su sadašnji maloljetni delinkventi ne samo prestupnici, već i instinske i najveće žrtve okolnosti situacije u kojoj žive, kao što je to, u ostalom, i cjelokupna adolescentna populacija, čiji su oni sastavni dio. Djeca i odrasli su, ipak, u boljoj situaciji - djeca zato što imaju relativnu sigurnost u okviru porodica i nemaju dovoljno jasnu procjenu socijalne situacije niti kapacitete za anticipaciju njenih posledica, a odrasli zato što imaju dovoljno sigurnosti i iskustva da mogu lakše da se nose sa njom. Gubitak egzistencijalne i socijalne sigurnosti, stalna neizvjesnost i prijetnja ratom, erozija porodičnog i školskog sistema, kriza morala i sistema vrijednosti, kao i divljanje nesankcionisanog kriminala direktno su uticali da su današnji adolecenti, na našim prostorima, više nego u normalnim prilikama i više nego što je to neophodno ili prirodno, nesigurni, nestabilni ili dezorganizovani, nezadovoljni, depresivni.
Nesigurnost i nezadovoljstvo, uobičajena osećanja u periodu adolescencije, dodatno su intenzivirana u sadašnjem vremenu koje je bremenito frustracijama, kao i upadljivom nesrazmjerom između potreba mladih i mogućnosti da se one zadovolje. To mlade ljude čini napetim, pa se napetost najčešće prazni kroz razne vrste inplusivnih reakcija i ponašanja, sve češće nasilnih i agresivnih, bilo da su usmjereni ka sebi drugima ili objektima. Nezadovoljstvo jeste generator napetosti i impulsivnosti, a dezorganizovanost psihološke strukture je pomažući faktor, jer je takav psihološki skup malo funkcionalan i ne može da uspostavi ni održi kontrolu nad nagonima, prije svega agresivnim.
Depresivnost je, takođe, prirodni pratilac adolescencije, ali je u ovim vremenima potencirana i "obogaćena" doživljajem besmisla i besperspektivnosti, kao i konfuzijom sistema vrijednosti i teškoćama izbora ciljeva i projekata za budućnost. Kako je depresivnost adolescentima uvijek narcistički nepodnošljiva, to se, aktiviranjem odgovorajućih mehanizama odbrane, preobraća u svoju suprotnost, aktivnost, takođe najčešće u obliku impulsivnih reakcija. Klinička iskustva govore da ispod nasilnosti i agresivnosti adolescenata uvijek postoji depresivnost koja generiše ovaj oblik ponašanja. Impulsivne reakcije se mogu ispoljiti na najrazličitije i najsuptilnije načine, kao što su, na primer, povremena opijanja, korišćenje psihoaktivnih supstanca, uključujući i teške droge, bježanja od kuće i škole, agresivni postupci usmjereni ka drugima ili stvarima, ali jako često ka sebi, u vidu sečenja žiletima, pečenja cigaretama, sve do pokušaja samoubistva. Sve reakcije ovog tipa uključujući pokušaje samoubistva, imaju za cilj da oslobode, makar trenutno, adolescentima trpljenja koja dostignu stepen nepodnošljivosti. Kako se problemi tako rešavaju, samo privremeno tenzija će uskoro ponovo porasti i to je razlog za ponavljanje ovog tipa reagovanja.
Većina opisanih stanja vodi gubitku samopouzdanja i samopoštovanja, gubitku osećaja važnosti i moći koji su na ovom uzrasu neophodni. Zbog te neophodnosti, mladi ljudi su spremni da preduzmu gotovo bilo šta ne bi li povratili osjećaj zadovoljstva sobom, jer je, sa stanovišta psihološkog funkcionisanja nekih adolescenata, potpuno svejedno da li se osjećanje važnosti i moći obezbjeđuje socijalno prihvatljivim ili socijalno neprihvatljivim sretstvima i aktivnostima. Tako, često srećemo mlade ljude koji su do nekog vremena bili sjajni đaci, sportisti, omiljeni lideri odeljenja ili grupa, koji posle nekih neuspjeha postaju najproblematičniji, ponekad i neka vrsta negativnih heroja. U ovim vremenima nemaštine i haosa kada mnoge stvari koje mladima daju osjećaj sigurnosti i zadovoljstva(kao što je, na primjer, odijelo ili patike, bez obzira što odrasli nipodoštavaju značaj i značenje tih "rekvizita") više nisu dostupne, sve veći broj mladih pokušava da to sebi priušti na nedozvoljen način, često bez ikakvog osjećaja krivice - s jedne strane zato što je osjećaj frustriranosti nepodnošljiv, a s druge strane zato što mladi ne mogu biti odgovorniji i moralniji nego dobar dio populacije odraslih koja je takođe amoralna i kriminogena. Konačno, u periodu adolescencije Nad Ja instanca, koja reguliše ljudsko ponašanje, uvođenjem sistema zabrana, još uvijek je, kod velikog broja adolenscenata, pod dominacijom njene pod strukture - Ideal Ja, koja funkcioniše po principu zadovoljstva.
U ovom kontekstu (osjećanja sigurnosti, zadovoljstva i samopoštovanja) treba posmatrati i značenje i značaj grupa vršnjaka. Oni jesu neophodna prelazna sredina između porodice i šire društvene zajednice, koja pruža adolescentima neophodno osjećanje pripadnosti, sigurnosti, snage i identiteta. Moglo bi se čak reći da grupa ima funkciju da grupnim identitetom zamijeni nepostojeće osjećanje ličnog identiteta. I što su članovi grupe pojedinačno nesigurniji, to je grupna kohezivnost veća, a članovi grupe se lakše povinuju njenim zahtjevima ili zahtjevima lidera. Problem je u tome što su posledljih godina mladi sve nesigurniji, a zahtjevi grupa kojima pripadaju sve problematičniji (nasilje, agresija) i socijalno neprihvatljivi (grupna delikvencija, npr.).
Konačno, treba imati na umu da su mladi ljudi vrlo prijemčivi i spremni na nove imitacije i identifikacije koji imaju funkciju reparacije narcizma, odnosno narcističke pukotine nastale neminovnom dezidealizacijom i devalorizacijom roditelja kao i funkciju traženja novih, moćnih objekata koji će doprinijeti osjećaju sigurnosti. Problem se u poslednje vrijeme pokrepljuje, komplikuje ili intenzivira činjenicom da su roditelji i realno devalorizovani situacijom u kojoj žive - izgubili su sigurnost, dobar dio mogućnosti da zadovolje potrebe svoje djece ili da ih zaštite, sami su u preispitivanju sopstvenih sistema vrijednosti. Otuda je nesigurnost mladih još veća, a potrebe za imitacijama ili identifikacijama sa moćnim figurama izvan porodičnog kruga još snažnije. Nažalost takve figure su u našoj sredini poslednjih godina, postali kriminalci ili neki drugi ljudi koji su moć stekli na socijalno ili moralno neprihvatljive načine. Oni su postali novi idoli velikog dijela nove generacije naših adolescenata.
Ovi intrapsihički, razvojni problemi adolescenata su u situaciji izražene nesigurnosti, strepnje, ugroženosti i besperspektivnosti postali još komplikovaniji i intezivniji. S druge strane, njihova okolina (porodica, škola, najšira društvena zajednica i njene institucije koje su namijenjene brizi o mladima) ne samo da nije ispunila svoje moguće pozitivne uloge spoljašnjih i dodatnih potkornih i regulativnih sistema, već je, naprotiv, doprinijela njihovoj dezorganizaciji. Zato je jasno da se problemi adolescenata mogu razumjeti samo u njihovoj sveukupnosti i samo kroz analizu međuodnosa adolescenata i njihove okoline. Tako gledano, prije je očekivano nego što treba da čudi što se psihopatologija i sociopatologija mladih uvećavaju i usložnjavaju. Pogotovo nije čudno što je problem maloljetničke delinkvencije poprimio takve razmjere i oblike. Ne zaboravimo, konačno, da se delinkventnim ponašanjem obezbeđuje trenutno zadovoljenje potreba bilo svjesnih, bilo nesvjesnih. Delinkvencija je u ovom trenutku i u ovoj sredini samo jedan od simptoma trpljenja mladih ljudi, trpljenja koja je najvećim dijelom direktna posledica vremena i zbivanja u kojima živimo.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:54 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Zastupljenost korišćenja duvana, alkohola i psihoaktivnih supstanci kod maloletnih li Autor1 0 2,475 18-04-2010 02:12 PM
zadnja poruka: Autor1
  Ličnost menadžera derrick 0 2,256 18-10-2009 11:54 AM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: