Korporativno upravljanje i nadzor

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Korporativno upravljanje i nadzor
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Prerasatanjem predindustrijskog društva u industrijsko praksa je nametnula potrebu promjena institucionalnog okvira vezanog za organizacionu formu udruživanja kapitala. Riječ je o snopu institucionalnih aranžmana koji se direktno i indirektno odnose na pravila i procedure osnivanja akcionarskog društva kao tipične organizacione forme društva kapitala i na toj formi organizovanja preduzeća, odnosno kompanije. Time nastaju nove potrebe za iznalaženjem i dogradnjom modela i procesa koji su vezani za prenos ovlašćenja, organizacionu strukturu korporativnoog upravljanja, internu i eksternu kontrolu rada nadležnih lica i organa upravljačke korporativne strukture, obavezu kompanija prema javnosti i sl. Slijedi potreba isticanja usaglašenih principa korporativnog upravljanja i dogradnja sistema kontrole. Pojačavaju se zahtjevi za modelom i mehanizmima povećanja stepena sigurnosti ključnih ulagača uz primjerenu zaštitu interesa malih akcionara i drugih zainteresovanih učesnika. Pravila igre vezana za akcionarsko društvo i posebno aktivnosti koje potpadaju pod korporativno upravljanje sve više dobijaju na značaju zbog procesa globalizacije. A proces globalizacije se posebno razmahao nakon rušenja ideologije i prakse proklamovanih socijalističkih država. Pritom se uz potrebu političkog pluralizama uzdiže univerzalna potreba preinake svojinskog oblika – privatizacija državnog kapitala u preduzećima. Time se produkuju sasvim novi vlasnici postojećih preduzeća – kompanija, kao i novi organizacioni oblici udruživanja kapitala, investiranja i upravljanja, koji poput sjenke prate privatnu svojinu. Iz navedenih noviteta posebno se izdižu složeni procesi i alternativni načini upravljanja kompanijama, različiti modeli i mehanizmi kontrole rada ovlaštenih lica i organa, kao i različite mogućnosti izvještavanja. Od modela i principa korporativnog upravljanja i nadzora direktno zavise: poslovni rezultat kompanije, realna vrijednost nominalnog udjela akcionara, odnosno ostvarivanje interesa investitora i drugih zainteresovanih učesnika. Korporativno upravljanje sinonim je za veliki poslovni sistem, odnosno kompaniju koja ima namjeru da postane velika. A veliki poslovni sistemi imaju posebnu, nezaobilaznu ulogu i značaj za privredu i društvo svake države. Dakle, sistem korporativnog upravljanja i nadzora postaje bitna pretpostavka uspješnosti kompanija i indirektno jedna od poluga privrednog i društvenog razvoja.

By growing of pre-industrial society into industrial practice imposed necessity of changes regarding institutional frame related to organizational form of joining of capital. It is about scope of institutional arrangements that are directly and indirectly related to rules and procedures of founding of stock company as typical organizational form of association of capital and on that form of organization of the enterprise, i.e. company. This results in new in new needs for finding and upgrading of model and process that are related to transfer of authorities, organizational structure of corporate governance, internal and external control of work regarding competent persons and organs of governing corporate structure, liability of companies to the public, etc. Following is the need of emphasizing of coordinated principles of corporate governance and upgrading of system of control. Also there is increase of requests for model and mechanisms of increase regarding level of security of key investors with proper protection of interest of small shareholders and other interested participants. Rules of game related stock company and specially activities that all under corporate governance are becoming increasingly important due to process of globalization. Process of globalization has spread especially after destruction of ideologies and practice of proclaimed socialist countries. At the same time, with need for political pluralism, universal need for change of property form – privatization of state capital in enterprises is rising. This produces brand new owners of existing enterprises companies, as well as new forms of capital joining, investing and governing, which, like a shadow, follow private property. From the aforementioned novelties complex processes and alternative modes of governing companies are rising especially with different models and mechanisms of work control of authorized persons and organs, as well as different possibilities of reporting. What directly depends on principles and models of corporate governance is the following: business result of the company, real value of nominal share of shareholders, i.e. effecting of interests of investors and other interested participants. Corporate governance is s synonym for large business system, i.e. the company with intention to grow big. Large business systems have special, unavoidable role and importance for economy and society of every state. Therefore, system of corporate governance and supervision becomes important precondition for successfulness of companies and indirectly one of pillars of economical and social development:

GENEZA I RAZVOJ ORGANIZACIONIH FORMI UDRUŽIVANJA KAPITALA

Pomorska i porodična društva


U IX i X vijeku uspostavljaju se trgovačke veze zapadnog dijela rimskog carstva sa Vizantijom i muslimanskim svijetom. U tome prednjače mediteranski gradovi Venecija, Amalfi i dr. Uslijed udaljenosti i geografske konfiguracije puta svaka trgovačka operacija zahtijevala je određeno vrijeme. Zbog količine vremena i visokog stepena rizika koji su pratili trgovačke operacije otežavani su pojedinačni trgovački poduhvati. Složenost i obim stvaranja svrsishodnih pretpostavki za ozbiljnije i unosnije trgovačke poduhvate uzrokovali su potrebu organizovanja trgovačkih cjelina, odnosno potrebu koncentracije novčanog kapitala.

Prva organizovana društva pojavila su se u oblasti pomorstva (societas maris). U pravilu, riječ je o dvojnim udruženjima, s podijeljenim ulogama osnivača udruženja. Jedan član udruženja ostaje na mjestu (socius stans), a drugi (socius procertans) brodom odlazi na krajnje odredište. Po obavljenom poslu, nakon povrata dobijenih sredstava, putujući član od dobiti zadržava jednu četvrtinu, a ostatak pripada davaocu novčanog fonda. Kako su tadašnja putovanja trajala mjesecima pomorsko društvo se organizovalo za pojedinačne trgovačke operacije. Takav oblik zajedničkog društva se zbog jednostavnosti dugo održao. Međutim, razvoj postojeće trgovine (pomorske i kopnene), kao i potreba za širenjem uticaja na nova trgovačka odredišta nametnuli su potrebu snažnijeg i čvršće povezanog udruženja. Imućniji i preduzetniji organizovali su porodično društvo u kojem su svi članovi svojom ukupnom imovinom solidarno odgovorni (otac, sin, braća, rođaci). U porodična društva su ulazili i pridružene osobe bilo da je riječ o kapitalu ili radu. Time su u Firenci formirni magnati Bardi, Cerchi, Peruzzi i dr., Spinole u Genovi, udruženje triju porodičnih društava u Ravensburgu Grosse Ravensburger Gesellschaft itd. Trgovina i oranizovana društva počeli su se razvijati i širiti po unutrašnjosti. Porodična društva u unutrašnjosti po broju, veličini i snazi nadmašila su pomorska društva u primorskim mjestima. Današnje ortačko društvo svoje izvorište crpi iz navedenih udruženja. Naime, ortačko društvo, kao društvo lica, osnivaju ugovorom dva ili više fizičkih lica koja se obavezuju, da uz sopstvenu neograničenu solidarnu odgovornost za obaveze društva, obavljaju određenu djelatnost pod zajedničkom firmom. Veoma je bitno napomenuti da u slučaju likvidacije ortačkog društva članovi društva imaju obavezu namirenja povjerilaca i ako imovina društva nije dovoljna za isplatu povjerilaca.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:16 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Upravljanje biznis projektima derrick 0 1,925 24-02-2014 04:03 PM
zadnja poruka: derrick
  Upravljanje kvalitetom projekta derrick 0 1,912 24-02-2014 04:01 PM
zadnja poruka: derrick
  Upravljanje rizikom - neizvesnost, rizik i verovatnoća derrick 0 1,977 14-09-2013 03:13 PM
zadnja poruka: derrick
  Upravljanje promenama tehnologije i organizacije derrick 0 1,935 18-01-2013 02:18 PM
zadnja poruka: derrick
  Upravljanje zalihama 2 derrick 0 1,500 18-01-2013 02:15 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: