Kontrola i revizija

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,089
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Kontrola i revizija
Veliki teret javnog trošenja i mera u kojoj ono povećava troškove u privredi Srbije dobro su poznati i ne iziskuju opse.nu argumentaciju. Iscrpne i pouzdane informacije o obimu i strukturi tog trošenja pružaju pre svega zvanične publikacije Ministarstva finansija Republike Srbije. statistički bilten, zvanični dokumenti i analitičke studije koji i u široj javnosti stiču sve veći renome, uveliko se citiraju i nesumnjivo vrše lako prepoznatljiv uticaj. Već i letimičan pogled na te različite publikacije omogućava da se zaključi da nam je država daleko najkrupniji i najmoćniji akter u raspolaganju resursima i da mnogo toga .to se odvija u našoj privredi i društvenoj zajednici kao celini zavisi od opredeljenja države i odluka postredstvom kojih, razume se uz oslonac na prinudu, poseže u raspoloživi dohodak i ostvaruje njegovu dalekosežnu preraspodelu. Pojam javnih sredstava, o kome je reč u ovom tekstu, definisan je u širem smislu. On prirodno obuhvata sve kategorije poreskih prihoda, ali i ostale dažbine iza kojih stoje mehanizmi državne prinude kao što su primanja organizacija obaveznog socijalnog osiguranja sa poznatim sastavnicama penzijskog i invalidskog osiguranja. Tu su zatim prihodi od privatizacije, međuarodne donacije, prilivi po osnovu javnog (posebno inostranog) zaduživanja i mogući prihodi po osnovu kreiranja novčane mase. Paralelno sa prihodima valja pomno pratiti i pažljivo razmatrati i rashode jer oni u pribli.no istoj meri predstavljaju materijalnu osnovu državne moći i jednako snažan skup instrumenata putem kojih država utiče na privredu, a raspodelu markantno odvaja od obrasca koji bi proistekao iz tržišnih i njima primerenih regulativnih mehanizama.

1. Fiskalno opterećenje i njegova profesionalna i opštedruštvena percepcija
O neodmerenom fiskalnom opterećenju privrede rekla je svoju argumentovanu i nepobitnu reč i struka i najšira javnost. Ni u stručnoj ni u široj javnosti nema kolebanja kad je u pitanju ocena velikih fiskalnih nameta i njihovih nepovoljnih razvojnih učinaka. Budući da je ocena prevelikog troška države i njenih zama.nih redistributivnih zahvata tako uverljivo formulisana na raznim nivoima stručnosti, neposredno sledi da ovde nije ostalo mnogo toga da se dokazuje. Dovoljno je tek ukazati na različite i brojne ocene koje su u širokom opticaju, a potom se pozabaviti krupnijim implikacijama visokog učešća fiskalnih nameta i javne potrošnje u dru.tvenom proizvodu ove zemlje. Strategija prezentacije ovih markantnih činjenica biće stoga veoma jednostavna. U prvom pododeljku ovog odeljka biće istaknut mali broj probranih i karakterističnih činjenica, a u drugom, ne.to obimnijem, neke sna.ne i doista upečatljive reakcije na fiskalni teret za koji se ne bi moglo reći da je dugoročno održiv.

2. Fiskalno opterećenje društva: neke karakteristične činjenice
Teret javnih dažbina lako se sagledava iz praktično svih dokumenata i studija koje produkuje i redovno objavljuje MFIN. U bilo kom redovnom mesečnom Biltenu javnih finansija (npr. MFIN 2007b, s. 22, a potom ss. 24-47 i 50-4) mogu se naći sređene cifre koje ne mogu a da ne proizvedu duboku impresiju u vezi sa istinski impozantnom masom sredstava koja na razne načine ubira i preraspodeljuje dr.ava posredstvom svojih brojnih agencija. Analitičke studije urađene u MFIN-u i objavljene u njegovoj re.iji (npr. MFIN 2007a, 21-41) daju u tom pogledu jednu kolekciju vi.e sintetizovanih uvida, pa je i utisak o meri u kojoj dr.ava raspola.e tokovima proizvedenih dobara i usluga utoliko upečatljviji. Za oblikovanje razumljive i ilustrativne predstave o razmerama dr.avnog posezanja u tokove kreiranja i, posebno, redistribicije proizvoda i dohotka posebno su pogodni memorandumi o bud.etu i ekonomskoj i fiskalnoj politici koji već predstavljaju respektabilnu seriju i o va.nim aspektima dr.avne politike pru.aju operativno pogodne uvide ne samo skup.tini i njenim telima nego i naj.iroj javnosti.

Tako se u jednom od ovih novijih memoranduma (MFIN 2007c, ss. 30, 34-5) mogu naći sintetičke cifre koje o zahvatanjima i intervencijama dr.ave govore rečitije od bilo kakvih verbalnih komentara. Za 2007. godinu procenjeno je da su ukupni dr.avni prihodi (uključujući i ne osobito velike kapitalne prihode ali bez kapitalnih transakcija) dosegli čitavih 40,1% bruto domaćeg proizvoda (BDP), a da je na poreske prihode od tog iznosa otpalo 35,4%, odnosno blizu 90% javnih prihoda. Ukupni rashodi i izdaci našli su se na približno istom nivou i izneli 40,6% implicirajući konsolidovani deficit od 0,5% BDP-a. Doduše, u jednom od novijih biltena (MFIN 2007b, s. 22) sadr.ana je informacija o pozitivnoj vrednosti konsolidovanog bilansa za prvih 11 meseci, i to na nivou od nepunih 2% BDPa. Ovim je usput ilustrovana nagla.ena nestabilnost čak i ovako va.nih makroekonomskih pokazatelja, ali poenta je na (relativno) velikoj masi dru.tvenog proizvoda koja biva aproprisana, a potom i redistribuirana u dr.avnoj re.iji. Od značaja je da se i u ovom kontekstu naglasi da se moć dr.ave uspostavlja i ispoljava kroz obe kategorije, i kroz prihode i kroz rashode. Ekonomski i finansijski tokovi se svode na istu resursnu masu, ali se moć javne vlasti (re)produkuje posve nezavisno po osnovu prihoda i po osnovu rashoda. Ta moć se jednom ispoljava prilikom fiskalnih aproprijacija, a potom još jednom, i to kroz zasebne mehanizme, prilikom formiranja izdataka i trošenja ubranih resursa. Ako u obračunu relativnog fiskalnog opterećenja BDP-a tokovi prihoda i rashoda i nisu aditivni, oni se u jednom širem smislu pokazuju kao aditivni kad je reč o formiranju moći zasnovane na upravljanju prisvojenim resursima. Drugim rečima, država uspostavlja i ispoljava svoju moć najpre prilikom prisvajanja dohotka u obezbeđivanju svojih prihoda, a potom jo. jednom prilikom alokacije i tro.enja tako ubranog dohotka


[2]Doc.dr. Meliha Bašić i Alma Malinović, PRIRUČNIK ZA INTERNU REVIZIJU, Beograd, 1992.
[2] Doc.dr. Meliha Bašić i Alma Malinović, PRIRUČNIK ZA INTERNU REVIZIJU, Beograd, 1992.

Rezime

Veliko fiskalno opterećenje nije moglo da promakne onom delu profesije koji je usmeren na praćenje makroekonmskih kretanja i proučavanje njihovih determinanti i implikacija. To je u stvari postala jedna od najfrekventnijih i najsna.nije intoniranih tema u svekolikoj tekućoj naučnoj produkciji iz oblasti makroekonomske analize i ekonomske politike. O neodmerenom fiskalnom opterećenju privrede rekla je svoju argumentovanu i nepobitnu reč i struka i naj.ira javnost. Ni u stručnoj ni u .iroj javnosti nema kolebanja kad je u pitanju ocena velikih fiskalnih nameta i njihovih nepovoljnih razvojnih učinaka. Budući da je ocena prevelikog troška države i njenih zama.nih redistributivnih zahvata tako uverljivo formulisana na raznim nivoima stručnosti, neposredno sledi da ovde nije ostalo mnogo toga da se dokazuje. Dovoljno je tek ukazati na različite i brojne ocene koje su u .irokom opticaju, a potom se pozabaviti krupnijim implikacijama visokog učešća fiskalnih nameta i javne potrošnje u dru.tvenom proizvodu ove zemlje. Strategija prezentacije ovih markantnih činjenica biće stoga veoma jednostavna. Veliki teret javnog trošenja i mera u kojoj ono povećava troškove u privredi Srbije dobro su poznati i ne iziskuju opse.nu argumentaciju. Iscrpne i pouzdane informacije o obimu i strukturi tog trošenja pružaju pre svega zvanične publikacije Ministarstva finansija Republike Srbije. statistički bilten, zvanični dokumenti i analitičke studije koji i u .iroj javnosti stiču sve veći renome, uveliko se citiraju i nesumnjivo vrše lako prepoznatljiv uticaj. Već i letimičan pogled na te različite publikacije omogućava da se zaključi da nam je dr.ava daleko najkrupniji i najmoćniji akter u raspolaganju resursima i da mnogo toga .to se odvija u na.oj privredi i društvenoj zajednici kao celini zavisi od opredeljenja dr.ave i odluka postredstvom kojih, razume se uz oslonac na prinudu, poseže u raspoloživi dohodak i ostvaruje njegovu dalekosežnu preraspodelu. Pojam javnih sredstava, o kome je reč u ovom tekstu, definisan je u širem smislu. On prirodno obuhvata sve kategorije poreskih prihoda, ali i ostale da.bine iza kojih stoje mehanizmi dr.avne prinude kao što su primanja organizacija obaveznog socijalnog osiguranja sa poznatim sastavnicama penzijskog i invalidskog osiguranja. Tu su zatim prihodi od privatizacije, međuarodne donacije, prilivi po osnovu javnog (posebno inostranog) zaduživanja i mogući prihodi po osnovu kreiranja novčane mase. Paralelno sa prihodima valja pomno pratiti i pažljivo razmatrati i rashode jer oni u pribli.no istoj meri predstavljaju materijalnu osnovu državne moći i jednako snažan skup instrumenata putem kojih dr.ava utiče na privredu, a raspodelu markantno odvaja od obrasca koji bi proistekao iz tržišnih i njima primerenih regulativnih mehanizama Mnogo je segmenata u privredi na kojima ono .to se očekuje biva i ostvareno, i to prvenstveno i baš zbog toga što se očekivalo. Samoispunjavajući potenicjal očekivanja ovde je verovatno jači nego na bilo kom drugom segmentu. I Kovačević skreće pa.nju na okolnost da komotna fiskalna politika prebacuje prevelik teret na monetarnu politiku, ali usput nagoveštava, vi.e u vidu jedne jedva uočljive aluzije, da u jednoj dolarizovanoj privredi dometi monetarne politike mogu da budu osetno ispod nivoa kakav se očekuje u manje izokrenutim okolnostima. Dobar kontekst za proučavanje odveć ekspanzivne državne potrošnje pružala su i izučavanja tranzicije i pratećih poteza na planu institucionalnog prilagođavanja.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
06:40 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Revizija osiguravajućih društva derrick 0 1,781 11-09-2010 12:56 PM
zadnja poruka: derrick
  REVIZIJA POTRAZIVANJA derrick 0 3,781 16-01-2010 09:25 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: