Klasifikacija platnih kartica

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,097
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Klasifikacija platnih kartica
Osnovna podela kartica je na horizontalnu i vertikalnu. Horizontalna podela je na: kreditne, debitne, korporacijske i kartice lojalnosti, dok vertikalna je na: platinasta, zlatna, poslovna, klasična, elektron, on line kartica. Postoji nekoliko podela platnih kartica (sa različitih aspekata), a to su:

s aspekta izmirivanja obaveza nastlih korišćenjem kartice,
s aspekta mogućnosti korišćenja u zemlji i/ili inostranstvu,
s tehnološkog aspekta,
s aspekta saradnje banke izdavaoca kartice sa (ne) profitnim organizacijama.

Sa aspekta izmirivanja obaveza nastlih korišćenjem kartice, one se mogu podeliti na:

• Pre-paid kartice (pay before). Ova vrsta kartica pretežno je namenjena korisnicima kao što su studenti i omladina, građanima koji žele na najjednostavniji i najbrži način da dođu do kartice, građanima koji ne ispunjavju uslove za dobijanje ostalih kartica, kao i svima onima koji žele da poklone nekome kartice (što je u našoj zemlji sve popularnije ovih dana);
• Debitne kartice (Pay now). Koje mogu biti obične, sa odobrenim prekoračenjem i sa odloženim plaćanjem.
• Kreditne kartice (Pay later) koje se nadalje dele na:
1) charge kartice (izmirivanje obaveza u celosti) – kartica sa odloženim plaćanjem u roku utvrđenom ugovorom sa bankom (najčešće 30, 45, 60 i 90 dana). Obaveze u roku dospeća plaćaju se u punom iznosu, jednom mesečno na osnovu obračuna koji banka dostavi (sa pregledom svih pojedinačnih računa),

2) revolving kartice (izmirivanje definisanog dela obaveza) – kartica koja omogućava odloženo plaćanje roba i usluga u neograničenom broju rata. Rata nije fiksna već korisnici sami odlučuju o broju rata i visini mesečne otplate duga. Banka definiše samo datum dospeća mesečne obaveze i minimalni procentualni iznos obaveza iz tekućeg meseca koji mora biti uplaćen do datuma dospeća u sledećem mesecu (dug se može platiti u roku dospeća i u celosti, pri čemu se ne obračunava kamata);


3) installment kartice (izmirivanje obaveza u jednakim ratama) – kartica koja može da se koristi za plaćanje u okviru iznosa odobrenog kredita sa obavezom da se mesečno plaća iznos koji banka obračuna na osnovu ugovorom utvrđenog broja rata (npr. ako je odobreni broj mesečnih rata 12, trošak se deli na 12 delova, uvećava za ugvorenu kamatu i taj iznos predstavlja mesečnu ratu).
Sa aspekta mogućnosti korišćenja u zemlji i/ili inostranstvu, kartice se dele na:

• nacionalne,
• internacionalne.
Sa tehnološkog aspekta, kartice možemo podeliti na:
• klasična kartica embosirana sa magnetnom pistom (koristi se na in printerima, POS terminalima i ATM uređajima (bankomati); embosirana je što znači da na sebi ima gravuru; predviđena je samo za određene kategorije korisnika; većina transakcija se ne autorizuje ; predstavlja tehnologiju koja se napušta),
• elektron kartica sa magnetnom pistom,
• Smart kartica ili čip kartica,
• sa optičkim zapisom,
• virtuelna kartica.

Sa aspekta saradnje banke izdavaoca kartice sa (ne) profitnim organizacijama, kartice možemo podeliti na:

• Affinity kartice koje su rezultat saradnje banke i grupa pojedinaca okupljenih oko zajedničkog cilja, najčešće hobija,

• Co-branding kartice (sponzorske kartice) koje su rezultat saradnje banke i kompanija koje žele da nagrade svoje klijente.

Vertikalnom podelom kartica se vrši segmentacija tržišta. Za svaku kategoriju platežno sposobnih postoji određena kartica koja je ujedno i stvar prestiža. Osobine klasičnih kartica: direktno je vezana za partiju tekućeg računa korisnika (debitne), one su embosirane, to su kartice sa magnetnom pistom, rade preko limita (off line rad), sa njima je moguće da račun uđe u minus, rade na imprinterima, POS i ATM uređajima. Osobine poslovne kartice: vezana je za račun firme, glasi na ime korisnika, kod nas nije zakonski regulisana, tehnologija može biti klasična, elektron ili bilo koja druga. Osobine zlatne kartice: to je elitna kartica, daje se malom broju dobrostojećih korisnika, podrazumeva račun u banci sa depozitom (od banke do banke je različit depozit), nema limita, nema autorizacije.

Osobine platinaste kartice: one su najviši nivo ekskluzivnosti, kod njih nema nikakvih limita niti ograničenja, karakteriše ih veoma mali broj izdatih kartica.


On line kartice ili virtuelne kartice upotrebljavaju se na Internetu. Izdaju ih virtuelne banke i veliki portali. Virtuelizacija novca dovela je do stvaranja digitalnog novca dok je virtuelizacija bezgotovinskih sistema plaćanja dovela do stvaranja elektronskog čeka. Sama virtuelizacija platnih kartica dovela je do pojave virtuelne kartice (Virual account). Tačnije rečeno ovo i nije katrica, pre se može govoriti o virtuelnom računu sa kojim se postupa tehnološki isto kao i sa karticom ali je jedino moguće ga primeniti na Internetu. Na taj način Internet je dobio svoj ekskluzivni sistem plaćanja razvijen jedino za njegove potrebe.

Virtuelna kartica je ponuđena kao rešenje koje omogućava da se trgovac i kupac međusobno identifikuju i autentifikuju i da bi transakcija mogla da se obavi u zaštićenom obliku a da se realna kartica ne koristi za obavljanje transakcije na otvorenoj mreži. Pošto uvek postoji jedan mali procenat da podaci sa kartice budu pokradeni to je ovakva kartica dobar metod da se realna kartica sačuva od mogućih zloupotreba a da se ponudi jednostavno rešenje koje je lako za upotrebu. Osim toga korisnici su radije spremni da rizikuju sa karticom koja nije direktno vezana na njihov račun u banci. Ovo je i bio osnovni motim da se ovakav proizvod izbaci na tržište. Virtuelne kartice predstavljaju trentitno poslednji korak u razvoju

kartičarskih sistema. Internet je stvorio uslove da se od realne kartice pređe na virtuelnu iz prostog razloga što za Internet realna kartica nije ni bitna. Virtuelne kartice mogu se javiti u dva oblika i to: Reference card i WEB card. Reference card se najpre može definisati kao vizitkarta ili kao priručna memorija da korisnik jednostvno kada zaboravi podatke ima gde da ih proveri na nekom fizičkom medijumu. Može biti plastična, na papiru ili nekom sličnom materijalu i sadrži sledeće elemente: naziv banke izdavaoca kartice, ime korisnika, broj kartice, datum važnosti kartice. Ovo su podaci koji se i unose prilikom svake transakcije. Na Reference card-u neizostavno mora stajati "For Internet use only" i ne može se koristiti ni na koji drugi način osim na Internetu. WEB card se jednostavno može definisati kao zaštićena e-mail poruka sa podacima koji bi se inače nalazili na reference card. Preuzimanje WEB card-a je moguće i sa zaštićenog dela sajta banke izdavaoca kartice. Elektron kartica je prva prava zamena za ček tekućeg računa, štedne knjižice i gotovine.

Ona je najmasovniji instrument plaćanja i koristi je više od 100 miliona ljudi. Ovu karticu imaju sve vodeće banke sveta i ona je debitna bankarska kartica. Koristi se isključivo na ATM i POS uređajima. To je prelazna faza ka smart kartici. Pri radu sa Elektron karticama svaka transakcija se autorizuje u on-line režimu rada (provera stanja računa) bez obzira na visinu iznosa. Platni promet između banaka i trgovca, učesnika u poslu, obavlja se elektronskim putem, što znači da nema "papirologije". Ona obezbeđuje visok tehnološki nivo za prelazak platnog prometa u banke i karakteriše je minimalna mogućnost zloupotrebe.
Kod horizontalne podele platnih kartica razlikujemo kreditne, debitne, koroporacijske i kartice lojalnosti. Osobine kreditnih kartica su sledeće: to su agencijske kartice; prvo se novac potroši, a zatim stižu računi; karakteriše ih visoki depoziti i garancije, visoke trgovačke provizije; znatno ih je manje od debitnih kartica; javljaju se veliki problemi sa naplatom. Osobine debitnih kartica: one omogućavaju korisniku da plaća rogu i usluge i podiže gotovinu na bankomatima i šalterima banaka do visine iznosa sredstava koje ima na računu, uključujući i dozvoljeni minus; kartica je vezana za tekući račun i dobija se besplatno (bez plaćanja pristupnine i godišnje članarine). Interne ili korporacijske kartice izdaju pojedine firme ili korporacije. One služe za lokalnu upotrebu i obaljanje lokalnih poslova.

U principu su kreditne kartice. Ponekad svom korisniku donose određene prednosti i vezane su za jednu firmu. Kartice lojalnosti su široko rasprostranjene. I one su vezane za određenu firmu obezbeđujući joj stalni promet. Korisnik ovih kartica dobija robu ili usluge sa velikim popustom dok se firmi obezbeđuju stalne porudžbine određenom dinamikom kao i povećanje obrta kapitala. Kartice lojalnosti su se pojavile relativno davno i 20-30-tih godina prošlog veka su bile veoma popularne u SAD-u. Masovno su ih koristile prodavnice kako bi povećale promet. Cilj je bio da se kroz popuste na količinu privuku kupci da redovno dolaze u jednu prodavnicu. Čisto tehnološko ograničenje masovnog širenja bilo je to što je svaka nabavka morala da se registruje na kartici donosioca što je značilo da je primena moguća u manjim prodavnicama ili lokalnom lancu prodavnica. Papir je podložan prljanju, falsifikovnju, nepraktično je da se svaki put sabira ili izdaje novi kada se stari popuni. To su bili ograničavajući činioci za masovnije korišćenje. Ovakvo stanje bilo je sve do pojave kartica sa magnetnim zapisom ali su se i one pokazale ne mnogo efikasnijim jer je bilo lako da se falsifikuju. Tek pojavom čip katrica stvoreni su tehnološki uslovi da se masovno primeni ovaj način poslovanja. Internet poslovanje je potencijalno najperspektivnija oblast za ovu karticu.

Što se tiče kartica lojalnosti kod nas, osamdestih godina prošlog veka pa sve do velike inflacije 1993. godine postojalo je nekoliko kartica koje su funkcionisale. Najpoznatija C-marketova kartica je i najduže funkcionisala. Trenutno postoje nekoliko kartica ali one funkcionišu na klasičnim principima. Jedna funkcioniše tako što vlasnik kartice ima popust na sve usluge, dok je druga izdata u tri nivoa plaćanja i svome vlasniku u zavisnosti od cene koju je platio obezbeđuje određeni nivo usluga. Sve postojeće kartice su lokalnog nivoa i ne omogućavaju bilo kakvo plaćanje.
5. VRSTE PLATNIH KARTICA U NAŠEM BANKARSKOM SISTEMU

Pre nego što se osvrnemo na pojašenjenje nekih vrsta platnih kartica u našem bankarskom sistemu, trebamo razlikovati neke pojmove kao što su: ELEKTRON/MAESTRO i CLASSIC/STANDARD.

ELEKTRON/MAESTRO su kartice koje na sebi ne poseduju embosaciju (reljefno ispisane podatke) što korisniku onemogućava da je koristi na im-print mašinama tako da je ograničen na POS terminale i bankomate. Korišćenjem POS terminala korisnik je u mogućnosti da plaća robu i usluge samo kod prodavaca koji poseduju ove terminale i u bankama da podiže gotovinu putem istih (manuel cash). U mogućnosti je i da putem bankomata podiže gotovinu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji što su i osnovne funkcije te platne kartice. Visa varijanta ove kartice je dobila ime Elektron zato što je njen korisnik vezan za elektronsku (on-line) proveru stanja na računu tj. proveru da li korisnik u mementu korišćenja kartice poseduje sredstva na računu ili ne. Od toga i zavisi da li će transakcija biti odobrena ili ne. Drugi naziv za ovaj tip kartica je vezan za njen program koji je najčešće debitnog karaktera jer ona vrši zaduženje momentalno i odobrava transakcije na osnovu balansa koji korisnik poseduje tog momenta na kartici. Uz ovu karticu je takođe moguće vezati i drugi prateći program, takozvano odloženo plaćanje (deffered debit). U tom slučaju, kao i što samo ime kaže, korisniku se transakcija razbija na više delova i u ovisnosti od politike banke vrši odloženo plaćanje jedne transakcije na 30, 60 ili više dana.


Ova kartica je sigurna i za banku i za korisnika, a to ima izuzetnog značaja na tržištima zemalja u kojima ne postoji ili u maloj meri egzistira kreditni istorijat kljijenata. Funkcioniše po principu koliko sredstava toliko i odobrenih transakcija tj. korisnik ne može ući u negativno stanje, popularnije rečeno minus, a izdavaoc je sa te strane siguran. Kao i na svim tržištima, vremenom i korišćenjem ove kartice stiče se uvid o bonitetu klijenta, na koji način i u kojoj meri koristi ovu karticu. Jednostavno rečeno to je istorijat koji će u dogledno vreme omogućiti tom istom klijentu koji koristi debitnu karticu i po pravilima izmiruje svoje obaveze na vreme prelazak na debitnu karticu sa odobrenim odloženim plaćanjem ili/i pozajmicom od strane izdavaoca (overdraff).

CLASSIC/STANDARD – Sledeća po veličini sledi classic kartica kod VISE i standard kod Mastercard-a koja kao svoj prateći program može da ima i gore opisani debitni karakter, odloženo plaćanje, dozvoljeno prekoračenje po računu ali ono najbitnije što krasi ovu karticu je revolving kredit prema politici banke koja je izdaje. Vizuelno, ono što je izdvaja je sama embosacija na kartici i koja omogućava korišćenje svih mašina za obavljanje transakcija kao što su imprinteri kao i njene mogućnosti pravljenja računa (slipa) koji stižu izdavaocu na naplatu, korišćenje POS terminala takođe za plaćanje roba, usluga i podizanje gotovine i sa bankomata. Program koji najčešće, ali ne i uvek prati ovu karticu je kreditnog karaktera shodno politici banke. Tako na primer jedna kreditna classic ili standard kartica može da vam dozvoli da vršite plaćanje i zaduživanje vašeg računa i bez posedovanja sredstava na računu do određenje granice tj. kreditnog limita koji je propisao izdavaoc kartice. Ukoliko posedujete i grejs period, što znači da za vreme tog perioda koji je opet propisan od strane izdavaoca koji je najčešće 30 ili 60 dana ovisno o programu kada morate da pokrijete minimum 10% ili 20% što je takođe ostavljeno na izbor izdavaoca kartice.

Ostali deo duga možete da otplaćujete po dinamici koja vama odgovara, ali normalno ne u beskonačnost jer svaka transakcija predstavlja kredit koji ima određeni vremenski rok a to je najčešće 3-6 meseci kada obavljena transakcija mora biti u kompletu pokrivena inače se dolazi do naplate zateznih kamata.


VISA ELEKTRON je debitna kartica. Preduslov koji su potrebani za dobijanje ove kartice je otvoren dinarski tekući račun za platnu karticu VISA ELEKTRON. Limit potrošnje je do visine sredstava na računu. Za obezbeđenje potrebna je solo menica vrednosti od 50.000,00din. Za klijente koji nemaju redovna primanja preko dinarskog tekućeg računa otvorenog u banci, godišnja članarina za izdavanje kartice naplaćuje se odmah i u celosti, za klijente koji imaju redovna primanja preko dinarskog tekućeg računa otvorenog u banci godišnja članarina za izdavanje kartice se ne naplaćuje. Kartica se izdaje sa rokom važnosti od 5 god. Nakon isteka roka važnosti, kartica se ponovo izdaje na isti rok, pod uslovom da korisnik to želi, a banka mu ne uskrati to pravo. Korisnik kartice je dužan da lično preuzme karticu i pripadajući PIN (lični identifikacioni broj).

Po prijemu kartice, dužan je istu odmah potpisati na za to predviđeno mesto, hemijskom olovkom. Nepotoisana kartica je nevažeća. Visa Elektron kartica koristi se kao identifikaciona uz čekove i kao platna na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu obeleženim oznakom Visa Elektron (POS terminali, bankomati, plaćanje roba na svim prodajnim mestima opremljenim elektonskim terminalima). Ukoliko korisnik karticu želi da koristi u inostranstvu dužan je da otvori namenski devizni račun za poslovanje karticom. Namenski devizni račun vodi se isključivo u EUR.

MAESTROCARD je debitna kartica. Korišćenjem ove kartice omogućeno je: raspolaganje novcem u svakom trenutku, na svakom mestu, plaćanje u zemlji i inostranstvu (2.2 miliona prodajnih mesta u 42 zemlje Evrope i 2,7 miliona prodajnih mesta u svetu), u svako doba podizanje novca na bankomatu (mogućnost podizanja gotovina/uz unos PIN-a/ na više od 242.600 bankomata u Evropi, odnosno 463.000 bankomata u svetu, 24 sata dnevno), elegantno i bezbedno završavanje kupovine i poslova, uz smanjenje rizika od nošenja gotovine. Korisnici Maestro kartice mogu u zemlji i inostranstvu vršiti plaćanja roba/usluga odnosno podizanje gotovine do iznosa stanja na računu. Sve transakcije uključujući i one načinjene u inostranstvu su na trkućem računu Maestro kartice iskazane u dinarima procentualno po važećem prodajnom kursu na dan kada je iznos transakcije zadužio račun kartice.

MASTERCARD STANDARD je kreditna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja imaju oznaku Eurocard/MasterCard i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka. Prednost korišćenja ove kartice je mogućnost odloženog plaćanja mesec dana, mogućnost podizana gotovine /uz ukucavanje PIN-a/ na više od 635.000 bankomata u svetu, 24 sata dnevno, i na šalterima više od 20.000 ovlašćenih banaka, jednostavno plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu (više od 21 miliona prodajnih mesta u svetu), uz smanjenje rizika koji nosi korišćenje gotovine (gubitak, krađa i sl.). Što se tiče plaćanja, ono je odlženog karaktera, ali korisnik kartice može vršiti plaćanja i podizati gotovinu do iznosa kreditnog limita koji mu je banka odobrila, a jednom mesečno banka mu dostavlja račun koji sadrži detaljan izveštaj o svim transakcijama koje je načinio u obračunskom perodu na koji se račun odnosi. U računu je naznačen i iznos zaduženja iskazan u dinarima (za troškove u zemlji) i u valuti (za troškove u inostranstvu), uz mogućnost plaćanja svih obaveza u dinarima, kao i rok do kojeg je potrebno da se izvrši uplata na račun kartice.

Uslovi za dobijanje MasterCaard kreditne kartice su ili redovna primanja, ili određene garancije koje banka zahteva od klijenata kao što su imovina ili eventualno dodatna sredstva obezbeđenja plaćanja. Ukoliko kod banke klijent ima otvoran tekući račun sa redovnim mesečnim prilivom najmanje dva meseca, banka odobrava dobijanje MasterCard tako što je dovoljno da klijent obezbedi sigurnosni depozit od 100 EUR, a kreditni limit se određuje na osnovu visine redovnog mesečnog priliva. Ukoliko klijent nema otvoren tekući račun kod banke, potrebno je da prilikom preuzimanja kartice (ukoliko zahtev za dobijanje iste bude odobren) obezbedi sigurnosni depozit u visini od 250, 500, 750, ili 1.000 EUR na osnovu kojeg se određuje kreditni limit. Navedeni uslovi za dobijanje Standard MasterCard čine ovu karticu skupom i nepraktičnom za većinu. Jasno se vidi da je ova kartica namenjena poslovnim ljudima, a ne širim narodnim masama. Pored sigurnosnog depozita koji je izuzetno visok za većinu ljudi u Srbiji, s obzirom na prosek plata i naš standard, tu je i potvrda o redovnom zaposlenju, tako da otpadaju nezaposlena lica i studenti kao potencijalni korisnici.

VISA CLASSIC kartica najprihvaćenija je kartica u celom svetu. Može se koristiti za plaćanje roba i usluga na više od 24 miliona prodajnih mesta. Osim svakodnevnih kupovina, Visa Classic kartica je idealna za plaćanje avionskih, železničkih, autobiskih i brodskih karata kao i rent-a-cara, hotela i restorana. Plaćanje ovom karticom je vrlo jednostavno. Naplata računa se vrši jednom mesečno sa klijentovog tekućeg računa. Uslovi za dobijane kartice su: otvoren dinarski tekući račun u banci sa redovnim mesečnim prilivom, otvoren namenski devizni račun u banci i polaganje 200 evra na namenski devizni račun, kao početnog deviznog depozita koji odmah može da se troši. Rok važnosti kartice je 2 godine. Članarina za prvu godinu uplaćuje se odmah prilikom preuzimanja kartice, a za narednu godinu se automatski zadužuje dinarski tekući račun vlasnika kartice. Pored osnovne kartice, na zahtev klijenta, izdaje se i dodatna kartica na ime lica koje vlasnih osnovne kartice ovlasti. [Slika: 43658206.png]

VISA BUSINESS kartica je poslovna kartica namenjena pravnim licima za plaćanje troškova reprezentacije i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu. VISA BUSINESS kartica možete imati koliko želite. Članarina zavisi od toga da li ste deponent banke ili ne i koliko želite. Pored plaćanja troškova putovanja VISA BUSINESS kartica omogućava vam i posebne usluge medicinske i pravne pomoći, naknade u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, krađe ili gubitka dokumenata i kašljenja polaska redovnog javnog prevoza usled štrajka, mehaničkog kvara ili nepovoljnih vremenskih uslova. Osim toga korisnici VISA BUSINESS kartice imaju popust od 40% u mreži od 7000 hotela u preko 180 zemalja sveta, ukoliko rezervaciju vrše preko Interneta.

VISA GOLD kartica je namenjena najvišem segmentu građana, ljudima od posebnog ugleda, statusa i materijalnih mogućnosti, za plaćanje ličnih potreba i dizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na svim mestima obeleženim Visa oznakom. Uslovi za dobijanje ove kartice su: otvoren dinarski tekući račun, otvoren namenski devizni račun, polaganje 5.000 eur namenski oročenog deviznog depozita na period važnosti kartice, uz godišnju kamatu od 2%. Ova kartica je izdaje sa rokom važnosti od 2 godine, a nakon isteka roka važnosti kartica se reizdaje na isti rok.

VISA INTERNET kartica je debitna kartica koja služi za plaćanje roba i usluga isključivo putem Interneta. Kartica je osigurana od neovlašćenog korišćenja od strane Internet "lopova". Pozivanjem broja koji Vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno karticu deblokirate, izvršite transakciju preko Interneta i zatim zatražite ponovnu blokadu. Uslovi za njeno dobijanje su: otvoren tekući ili namenski dinarski račun, otvoren namenski devizni račun za poslovanje sa karticom i položenih minimum 20 evra, plaćena godišnja članarina (od 200 dinara). Ova kartica se izdaje na rok od 12 meseci. Uslovi su dobri, i ova kartica spada u kategoriju jeftinih kartica. Međutim, ovu karticu nije moguće koristiti na svim lokacijama na Internetu, kao što su recimo kladionice ili neke strane sa sadržajem za odrasle.

DINERS kartica je kreditna kartica sa 15 miliona članova koji koriste bezgotovinsko plaćanje na 5 miliona prodajnih mesta širom sveta u preko 200 država. Ova co-brand kreditna kartica, koja je plod saradnje Diners Club International-a i Nacionalne štedionice – banke a.s., odobrava početni limit od 1.000 EUR. Plaćanjem svojih obaveza na vreme i čestim korišćenjem kartice, korisnik uvećava svoj limit. Na teritoriji bivše zajednice Srbije i Crne Gore ima 5.000 prodajnih mesta na kojima je moguće plaćanje ovom karticom.

DINACARD kartica je popularna nacionalna platna kartica. DinaCard je debitna kartica koja se dobija prilikom otvaranja tekućeg računa. Limit potrošnje ovom karticom određen je visinom sredstava na tekućem računu. Kod ove kartice su niski troškovi njenog korišćenja. Nju karakterišu najpovoljnije trgovačke provizije koje su fiksirane i definisane na nivoima od 0,8%, 1.5% i 2%. Osnovne funkcije ove kartice su: garantna (identifikaciona) kartica uz čekove po osnovu tekućih računa, podizanje gotovine na šalterima banaka kao i plaćanje usluga na ATM

[Slika: 97598517.png]


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
06:48 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Klasifikacija i kvalifikacija povreda Dzemala 0 3,636 22-06-2010 03:39 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Pojam, vrednovanje, klasifikacija i evidentiranje prihoda Vesnica 0 5,237 10-05-2010 10:08 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Pojam vrednovanje klasifikacija i evidentiranje rashoda Vesnica 0 2,454 10-05-2010 12:37 AM
zadnja poruka: Vesnica
  Digitalna Ekonomija: E-klasifikacija glavnih gradova svijeta Blitzfinder 0 3,214 16-01-2010 05:26 PM
zadnja poruka: Blitzfinder
  definicija i klasifikacija Buki 0 14,911 05-01-2010 11:05 AM
zadnja poruka: Buki

Skoči na forum: