Funkcijaevaluativnihistrazivanjaureformiobrazovanja

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Dzemala Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 8,277
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Funkcijaevaluativnihistrazivanjaureformiobrazovanja
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Svaka reforma obrazovanja prizvodi odre ene efekte koji imaju svoj kvalitet
koji se može vrednovati. U tom pogledu prate se i prou avaju tok i ishodi reforme,
u emu evaluativna istraživanja, dobijaju svoje mesto i ulogu i postaju forma
vrednovanja kvaliteta obrazovanja. Evaluativna istraživanja imaju teorijsko upo-
rište u postupku evaluacije obrazovanja, i metodološku aparaturu (cilj, zadatke,
tok, metode, postupke i instrumente) koja ima sve karakteristike empirijskih istra-
živanja. Da bi ispunila svoju ulogu potrebno je da su: validna, pouzdana i objekti-
vna. U istraživa ka polja evaluativnih istraživanja u reformi obrazovanja ulaze
konstituente obrazovnog sistema: nastava, u enje, u enici, nastavnici, nastavni
programi, udžbenici i sl. U evaluaciji dosadašnjih reformi obrazovanja nisu isko-
riš ene sve mogu nosti koje pružaju evaluativna istraživanja.
Klju ne re i: evaluacija, reforma obrazovanja, efekti reforme, proces
reforme, evaluativna istraživanja, metodološka aparatura...

Reforma obrazovanja je složen i kompleksan društveni proces, koji podrazu-
meva radikalnu izmenu postoje eg stanja u odre enim segmentima. Kvalitetno obrazo-
vanje zahteva pra enje, evaluaciju i prou avanje toka sadržinskih i organizacionih kon-
cepata promena. U tom smislu postoji potreba da se sakupe iskustva, prou i proces, sa-
gledaju efekti, otklone dileme i unesu izmene u reformi obrazovanja. Konceptualizacija
reformskih zahvata, spada u kompetenciju najviših prosvetnih organa države, realizaci-
ja pripada svim subjektima zahva enih reformom, dok je prou avanje toka i ishoda u
kompetenciji najviših nau nih institucija, instituta i fakulteta.
Vo enje i podrška reformi ne mogu se smišljeno i celovito organizovati bez
poznavanja njenih efekata u svim fazama sprovo enja. Uz sve specifi nosti koje su
ugra ene u proces reforme, u nastojanjima da se do e do validnih ocena kvaliteta refor-
me obrazovanja, postoji potreba za što egzaktnijom evaluacijom toka i efekata u svim
segmentima. Od kreatora reforme dolaze zahtevi za pouzdanim informacijama o efekti-
ma i kvalitetu reforme obrazovanja, prou avanjem i evaluacijom. Nije redak slu aj, da
se planirane promene u obrazovanju nedovoljno i svestrano prou avaju i prate...


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
08:22 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: