Evrokontrola

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Evrokontrola
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Ovi uslovi važe za primenu Izveštavanja o Slučajevima i Šemu Procene Bezbednosti u Upravljanju Vazdušnim Saobraćajem (ATM) od strane Država Članica.

Obrazloženjе

Implementacija konsistentnih visokih nivoa bezbednosti u vazduhoplovstvu i menadžment bezbednosti u ATM-u u okviru ECAC (Evropska Konferencija Civilnog Vazduhoplovstva) oblasti zahteva, kao prioritet, uspešnu primenu usaglašenog izveštavanja o slučajevima i šema procene. Takve šeme bi vodile većoj sistematskoj vidljivosti slučajeva ugrožavanja bezbednosti i njihovih uzroka, i dozvolile bi identifikaciju odgovarajućih korektivnih akcija kao i oblasti gde bi bezbednost leta mogla biti poboljšana promenama u ATM sistemu.
Analizom bezbedonosnih performansi na Evropskom nivou došlo se do zaključka (na osnovu Izveštaja EUROCONTROL ATM-a o Performansama za 1998) da “Širom ECAC(Evropska Konferencija Civilnog Vazduhoplovstva) oblasti postoje značajne varijacije u obimu, dubini, doslednosti i dostupnosti ATM bezbedonosnih podataka „.
Postupci nadzora bezbednosti su dakle neophodni da bi se unapredilo doslednije i sistematsko izveštavanje i procena slučajeva ugrožavanja bezbednosti u okviru ATM sistema. Takvo izveštavanje i procena, koje bi moralo biti u ne-kaznenom okruženju, ima potencijal da deluje kao efikasan doprinos u prevenciji udesa i ozbiljnih ugrožavanja vazduhoplova.

Primenljivost

Ovi uslovi se primenjuju kod Zemalja Članica EUROCONTROL-a. ECAC države koje nisu članice EUROCONTROL-a su takođe ohrabrene da primene ove zahteve.
Kao rezultat, Države Članice uređuju državne i međunarodne institucionalne okvire neophodne za ispunjavanje odredbi ovog zahteva. Ove odredbe su izgrađene na takav način da, u okviru nacionalnih nadzornih okvira, deo ili ceo Zahtev može biti postavljen, putem Nacionalne Administracije, u ustavotvornim organizacijama ili ostalim, ili važi za pojedince u okviru Država.
Ovaj zahtev će se primenjivati
-u svim slučajevima koja uključuju ili se tiču samo civilnog vazduhoplovstva
-u svim slučajevima gde civilna Služba Vazdušnog Saobraćaja (ATS) pruža usluge civilnim i/ili vojnim vazduhoplovima
-u svim slučajevima gde vojna Služba Vazdušnog Saobraćaja (ATS) i/ili Vazdušna Odbrana pružaju usluge civilnim vazduhoplovima
Samo u ovim slučajevima koji isključivo i istovremeno obuhvataju kombinaciju vojnog vazduhoplova i vojne Službe Vazdušnog Saobraćaja i/ili Vazdušne Odbrane, izveštavanje nije obavezno. Ostavlja se Državama da dobrovoljno izveštavaju o ovim slučajevima što se smatra neophodnim za poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Bezbedonosni cilj

Sveobuhvatni bezbedonosni ciljevi treba da osiguraju da, na nacionalnim i ECAC nivoima, postoje formalna sredstva za:
-Procenu bezbedonosnih performansi i prateće trendove vremenom;
-Identifikaciju ključnih rizičnih oblasti gde ATM sistem može doprineti poboljšanju sigurnosti, i preduzimanju odgovarajućih akcija;
-Ispitivanje, procenu i donošenje zaključaka o stepenu doprinosa ATM sistema svim vrstama uzroka bezbedonosnih pojava i preuzimanje korektivnih mera, bilo da su nadzorne ili ne;
-Donošenje zaključaka o tome kako ATM sistemi mogu poboljšati bezbednost čak i u oblastima gde se ne radi o udesu ili kvaru;
-Proceniti i pratiti vremenski da li su tehničke i operativne promene uvedene u ATM sistem ispunile prethodno određene zahteve o bezbednosti, i preduzeti odgovarajuće mere.

Bezbedonosni zahtev

Zahtevi za izveštavanje i procenu bezbedonosnih pojava na nacionalnom nivou:-
Svaka Država će obezbediti da:-
-Formalna sredstva izveštavanja i procene bezbedonosnih pojava se primenjuju kod svih pojava vezanih za ATM koje predstavljaju stvarnu ili potencijalnu pretnju za sigurnost leta, ili mogu ugroziti pružanje bezbednih ATM usluga, koje se, kao minimum, podudaraju sa listom pojava vezanih za ATM kao što je definisano u Apendiksu A;
-Odredbe važe za bilo koju osobu ili organizaciju u avio industriji da prijavi slučaj ili situaciju u kojoj je on ili ona bila umešana, ili bila svedok, i za koju on ili ona veruje da je predstavljala stvarnu ili potencijalnu opasnost sigurnosti leta ili ugrozila mogućnost da se obezbede sigurne ATM usluge. Takve odredbe neće biti ograničene na izveštavanje o udesima aviona ili ozbiljnim nesrećama, jer ostale vrste slučajeva mogu otkriti iste tipove opasnosti kao i udesi ili ozbiljna ugrožavanja vazduhoplova.;
-ATM osoblje i treća strana se ohrabruju svim sredstvima da sistematski i dosledno izveštavaju o takvim slučajevima;
-Svi relevantni podaci koji bi pomogli razumevanje okolnosti vezanih za takve slučajeve se adekvatni identifikuju, vodeći računa da se podaci osiguraju, snime i čuvaju na način koji obezbeđuje njihov kvalitet i poverljivost kao i dozvolu sledećeg sravnjivanja i procene;
-Istraga ili procena, od strane tima sa neophodnom ekspertizom, ovih slučajeva za koje se smatra da imaju značajne implikacije na sigurnost leta i/ili mogućnost da se pruže sigurne ATM usluge, se sprovodi odmah, i svaka neophodna dodatna akcija se preduzima;
-Ozbiljnost svakog takvog slučaja se određuje, rizik koji svaki takav slučaj predstavlja se klasifikuje, i rezultati se beleže;
-Uzroci takvih slučajeva se analiziraju, do najvećeg stepena objektivnosti, da bi se identifikovalo do koje mere je ATM sistem pomogao, ili mogao da pomogne u smanjivanju napravljenog rizika, gde se rezultati beleže;
-Preporuke o bezbednosti, intervencije i korektivne akcije se razvijaju, beleže tamo gde je neophodno, i njihova primena se prati;
-Koliko god je moguće, bezbedonosno iskustvo, zasnovano na prikupljenim podacima o bezbedonosnim slučajevima, se razmenjuje između Država da bi razvili reprezentativniju i zajedničku svest o tipičnim opasnostima i njihovim uzrocima, kao i bezbedonosne trendove i oblasti gde promene u ATM sistemu mogu poboljšati bezbednost;
-Zahtevi izveštavanja bezbedonosnih informacija EUROCONTROL-u;
-Svaka Država će osigurati da se svi odgovarajući bezbedonosni podaci prikupljaju i dostavljaju EUROCONTROL-u vodeći računa o visokom novou bezbedonosnih indikatora, koji su,kao minimum, u skladu sa Apendiksom B.

Implementacija


Svakoj Državi se ostavlja da odluči o najboljem nacionalnom pristupu koji će usvojiti za uspešnu primenu ovog Zahteva Bezbedonosne Regulative da bi ohrabrila dobar nivo izveštavanja i prikupljanje pouzdanih sigurnosnih podataka. Posebno, svaka Država će odlučiti o tome da li će primeniti ili ne nacionalne obavezne i/ili dobrovoljne šeme.
Države će početi sa prikupljanjem bezbedonosnih podataka koji su u vezi za udese i bliske sudare od 01.01.2000. (Pogledati Apendiks A – sekcije 1.1 i 1.2.1). Države će onda izveštavati o nacionalnim bezbedonosnim indikatorima vezanim za ove kategorije slučajeva na godišnjem nivou i EUROCONTROL-u do 30.03.2001 (Pogledati Apendiks B);
Države će početi sa prikupljanjem bezbedonosnih podataka vezanih za nesreće sa potencijalom da postanu sudari ili bliske sudare, od 01.01.2001. (Pogledati Apendiks A – odeljak 1.2.2). Države će onda izveštavati o nacionalnim bezbedonosnim indikatorima vezanim za ove kategorije slučajeva na godišnjem nivou i EUROCONTROL-U do 30.03.2002 (Pogledati Apendiks B);
Države će početi sa prikupljanjem bezbedonosnih podataka vezanih za ATM specifične slučajeve sa uticajem na mogućnost pružanja ATM usluga od 01.01.2002. (pogledati Apendiks A – odeljak 1.3). Države će onda izveštavati o nacionalnim bezbedonosnim indikatorima vezanim za ove kategorije slučajeva na godišnjem nivou i EUROCONTROL-U do 30.03.2003 (Pogledati Apendiks B);
Od ovih regulativa se ne sme ništa izuzeti.

Dodatni materijal

Agencija EUROCONTROL-a, kao deo svojih aktivnosti u HEIDI (Usklađivanje Evropske Inicijative Definisanja Nesreća za ATM), namerava da finalizuje usklađeni skup definicija za slučajeve vezane za ATM do kraja 1999. Šeme izveštavanja o slučajevima sa kompatibilnim skupom definicija smatraju se u skladu sa relevantnim delovima ovog Zahteva o Bezbedonosnoj Regulativi. Kvalitet i doslednost primene ovog Zahteva o Bezbedonosnoj Regulativi se smatra veoma zavisnom od završenja i primene HEIDI taksonomije i definicija.
Komisija Bezbedonosne Regulative (SRC) EUROCONTROL-a je razvila Vodič koji uključuje šeme klasifikacije slučajeva na osnovu njihove ozbiljnosti (Pogledati "Šemu Klasifikacije Ozbiljnosti za Bezbedonosne Slučajeve u ATM-u" – Izdanje 1.0).
Agencija EUROCONTROL namerava da dalje razvija Vodič da bi uskladila, među provajderima ATM usluga u EUROCONTROL-u, procese i kriterijume za izveštavanje i procenu slučajeva, uključujući klasifikaciju na osnovu nivoa ozbiljnosti.
Priručnik ADREP (Sistem izveštavanja o podacima udesa) Međunarodne Organizacije Civilnog Vazduhoplovstva (ICAO) biće prerađen rane 2000, a nacionalne šeme kompatibilne sa ADREP-om 2000 se smatraju u skladu sa relevantnim delovima ovog Zahteva o Bezbedonosnoj Regulativi. Treba napomenuti da baza podataka koju je razvio Zajednički Istražvački Centar (JRC). Za Evropsku Komisiju, nazvan ECCAIRS (Evropski Koordinacioni Centar za Sisteme Izveštavanja Vazduhoplovnih Nesreća), treba poboljšati da bi primenili ADREP 2000 tokom 2000.
EUROCONTROL radi na standardizaciji automatskih instrumenata za nadgledanje(kao što je Upozorenje Minimalne Bezbedne Visine, Kratko Upozorenje na Konflikt, Upozorenje na Opasno Približavanje, Vodič za Površinsko Kretanje i Kontrolni Sistemi) koje treba uključiti kao ciljeve Plana Implementacije Konvergencije. Ovi instrumenti se mogu smatrati sistematskim uređajima za uzbunjivanje kako bi se otkrili slučajevi ili potencijalni slučajevi.
Ovi bezbedonosni zahtevi su kompatibilni sa:
-ICAO definicijama (posebno Aneks 13)
-Definicijama Agencije EUROCONTROL-A (na pr. EATMP(Evropski Program Upravljanja Vazdušnim Saobraćajem)/Bezbedonosna grupa);
-Zahtevima Izveštavanja o Slučajevima u svim Zajedničkim Vazduhoplovnim Zahtevima (JAR) (Zajednički Vazduhoplovni Zahtevi Zajedničkih Vazduhoplovnih Vlasti);
-Predloženom Direktivom Saveta Zajednice koji uspostavlja koordinirani sistem za obavezne sisteme izveštavanja o slučajevima u civilnoj avijaciji.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
29-05-2010 03:24 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: