Ekonomski i pravni aspekt budžeta

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Ekonomski i pravni aspekt budžeta
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Finansijski sistem svake države mora da ima institucije javnih finansija.
Najvažnija i najznačajnija finansijska institucija jedne države je Budžet.
To je osnovni instrument:
•Prikupljanje javnih prihoda i
•Finansiranja javnih rashoda

Javni prihodi - porezi,doprinosi i takse
Javni rashodi - korisnici i utvrđene namene

Reč budžet potiče od latinske reči »Bulga« , koja označava torbu koju je nosio ministar finansija.
Budžet jedne države je zakon,koji koristi elemente mnogobrojnih drugih zakona i ima sledeće značajnije funkcije:
1.političku
2.plansku
3.pravnu
4.ekonomsku
5.finansijsku

1.Politička funkcija budžeta sastoji se iz načina na koji se usvaja.
Njega donose najviše pretstavničko telo – parlament što dokazuje širok uticaj svih zainteresovanih za sve svere života,rada i razvoja zemlje i vođenje budžetske politike.

2.Planska funkcija budžeta dokument se donosi krajem tekuće godine za narednu
godinu i sadrži bilans prihoda i rashoda, a zasniva se na elementima mnogih drugih planskih dokumenata.

3.Pravna funkcija budžeta - Budžet je pravni akt – zakon koji proizvodi određene pravne posledice i prava i obaveze.
Da bi se ostvarilo dejstvo budžeta na željeni način potrebno je doneti brojne izmene i dopune propisa iz oblasti javnih prihoda i, radi pravilne raspodele društvenog proizvoda između raznih kategorija i stanovništva i pravnih lica.
Budžet je politički program vlade, pa parlament može da ostvari usmeravanje i kontrolu rada državne uprave.

4.Ekonomska funkcija budžeta proizilazi iz instrumenata koje država koristi za ostvarivanje ekonomskih ciljeva preko politike prihoda i rashoda gde se ukupna javna potrošnja vezuje za ekonomsku politiku država za raspodelu i preraspodelu
društvenog proizvoda što značajno utiče na proizvodnju,potrošnju,cene investicije u sve ostale resurse.

5.Finansijska funkcija budžeta je usklađivanje obima prihoda i obima rashoda u cilju ostvarivanja ravnoteže između prihoda i rashoda.

Prema osnovnim načelima potrebno je:
Radi celovitog uvida i uticaja prestavničkog tela u stanje sredstava državnih funkcija, kako bi mogao da utiče na finansijsku politiku države u budžetu moraju da budu prikazani svi javni prihodi i svi javni rashodi.Oni moraju biti realni i tačni-što zahteva korektna finansijska politika zemlje.
Po pravilu politikom izrade budžeta najboljeje ostvariti da su javni rashodi uravnoteženi sa javnim prihodima.

Može postojati i budžetski suficit višak prihoda nad rashodima ili budžetski deficit manjak prihoda u odnosu na rashode.

Budžetska procedura

Izrada budžeta


Ova funkcija poverena je najvišim izvršnim državnim organima – ministarstvu finansija.
Korisnici budžetskih sredstava su dužni da pripreme predračun radova na osnovu zakonom definisanih elemenata.
On mora da sadrži podatke:
•Broj i strukturu zaposlenih, radnom stažu
•Neophodne materijalne troškove
•Sredstva za tekuće i investiciono održavanje sredstava za rad i objekata,kao i potrebna sredstva za nove investicije.
Posle pripreme predračuna radova –osnovnih elemenata za izradu budžeta, vrši se procena obima prihoda, kao osnov za planiranje obima rashoda gde se ocenjuje opravdanost pojedinih rashoda.
Ministarstvo finansija vrši usaglašavanja rashoda sa državnim organima, ustanovama i svim korisnicima budžeta i priprema nacrt budžeta, koji podnosi vladi.
Vlada razmatra nacrt budžeta zajedno sa izveštajima svojih tela i utvrđuje predlog budžeta, koji prema utvrđenoj proceduri podnosi parlamentu na razmatranje i usvajanje.
Rasprava o budžetu je rasprava o politici vlade.
Vrše se pojedinačne i načelne rasprave, kako po telima skupštine, tako i u plenumu, pa posle obavljenih diskusija i predloga pristupa se glasanju o predlogu budžeta.
Tokom rasprave u predlog se mogu ugraditi brojne izmene i dopune, sa kojima vlada treba da se saglasi.
Donošenje budžeta radi se u toku decembra, a pre početka godine za koju se budžet donosi.
Usvojeni budžet se sastoji od opšteg i posebnog dela.

Opšti deo budžeta sadrži podatke o ukupnom iznosu prihoda i rashoda budžeta, budžetske rezerve, i obaveze nadležnih organa za izvršenje budžeta, kao i mere za očuvanje budžetske ravnoteže.
U posebnom delu budžeta navedeni su svi budžetski prihodi prema izvorima istih,svi rashodi potrebni za korisnike budžetskih sredstava, namena trošenja sredstava određena konkretnim korisnicima.
Ako se poslovi za donošenje budžeta ne ostvare na vreme do kraja godine, pristupa se privremenom finansiranju.Ceneći opravdanost skupština usvaja privremeno finansiranje i ograničava ga na period od tri meseca.
Kada parlament usvoji budžet i isti se obnaroduje, počinje značajna faza u ovom procesu, a to je faza izvršenja budžeta.
Sastoji se iz dve faze:
•Prva je prikupljanje prihoda
•Druga je ostvarenje rashoda i finansiranje potreba državnih organa, korisnika bužetskih sredstava.

Izvršenje budžeta povereno je:
•Naredbodavcima
•Računopolagačima

Naredbodavci su odgovorna lica organa uprave sa ovlašćenjima da:
-Upravljaju državnom imovinom
-Da se staraju o prikupljanju prihoda
-Da donose odluke o raspodeli prihoda predviđenih budžetom za tekuću godinu
-Za svoj rad moraju da angažuju odgovarajuća sredstva

Računopolagači su organi uprave kji imaju sledeće zadatke:
-Da vrše neposredno rukovanje finansijskim sredstvima radi realizacije ostvarenja budžetskih sredstava.
Tokom godine važna je funkcija kontrole budžeta
Ona se odnosi na fazu izvršenja budžeta u svim periodima budžetskog ostvarenja
U slučaju da tokom kalendarske godine za koju važi usvojeni budžet se donesu novi propisi kojima se povećavaju ili smanjuju planirani izdaci tj. primanja, radi se dopunski budžet, radi uravnoteženja prihoda i rashoda.
On se priprema i donosi po istom postupku kao i sam budžet.
Na kraju kalendarske godine za koju je donet budžet radi se završni račun budžeta.
U njemu se iskazuju svi ostvareni prihodi i ukupan raspored sredstava u budžetskoj godini.
Prvo se radi nacrt završnog računa,koji se prezentira vladi, do kraja februara, a vlada u toku marta treba da dostavi završni račun parlamentu.
Završni račun treba da ima tri dela:
-Prvi deo, iznos planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, sredstva rezerve, način pokrivanja eventualnog deficita ili raspored ostvarenog suficita.
-Drugi deo je planiran i ostvaren raspored sredstava prema namenama i korisnicima.
-Treći deo je ukupan bilans stanja sredstava, nepokretnih i pokretnih i spisak nepokrivenih obaveza i potraživanja.
Parlament je onda u mogućnosti da svestrano razmatra kako je izvršna vlast u praksi realizovala principe koji su usvojeni na početku budžetske godine.

U savremenim tržišno orjentisanim privredama uveden je pored budžeta i princip budžetskih institucija.To su:
1.finansijski program
2.posebni računi i predračuni
3.budžetski fondovi
4.finansijski plan


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
12:06 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Ekonomski parametri kvaliteta poslovanja GSP derrick 0 1,828 26-02-2014 12:32 AM
zadnja poruka: derrick
  Monetarne i javne finansije - izvršenje budžeta. zekan 0 1,451 09-09-2010 03:31 PM
zadnja poruka: zekan
  Organizaciono-tehnicki aspekt poslovanja hotela Dzemala 0 1,294 27-08-2010 04:24 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Izvršenje i kontrola izvršenja budžeta Vesnica 0 998 25-05-2010 12:24 AM
zadnja poruka: Vesnica
  IZVRŠENJE I KONTROLA IZVRŠENJA BUDŽETA Autor1 0 3,570 05-04-2010 12:12 AM
zadnja poruka: Autor1

Skoči na forum: