Društvo, društveno delovanje i društvene pojave

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 5,344
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Društvo, društveno delovanje i društvene pojave
Maturski, maturalni, seminarski, diplomski i master radovi iz sociologije.

Svako određenje sociologije kao opšte teorijske i osnovne nauke o društvu kao celini svih društvenih pojava trebalo bi da počne razmatranjem pojma nauke i drugih oblika duhovnog stvaralaštva ljudi, zato što ne postoji jedinstveno shvatanje nauke uopšte i svake pojedine nauke, već se o tome vode velike rasprave.
Kada je određivanje pojma sociologije u pitanju, dolazi do izražaja jedna poteškoća. Naime, razvijen i sadržajan pojam sociologije nije moguć na samom početku njenog izlaganja. Predmet sociologije se konstituiše u pravom smislu tek stvarnim sociološkim istraživanjima čime sociologija za sebe osvaja sopstveni predmet i metod. Mogućno je, međutim, dati jednu početnu, najopštiju odredbu pojma sociologije koja bi usmerila dalja razmatranja socioloških problema.
U tom smislu sociologiju možemo definisati kao teorijsku nauku o ljudskom društvu kao celini društvenih delovanja i društvenih odnosa i raznolikim tvorevinama u kojima se ispoljava društveni život ljudi u određenim prirodnim i kulturno-istorijskim uslovima.
Dakle, društvo kao konkretno-istorijska celina, kao konkretno-istorijski sistem, njegova struktura, organizacija i uzroci promena, osnovni je predmet sociološkog proučavanja. Pri tome, sociološki ugao gleadanja na društvo kao celinu i sociološko proučavanje posebnih društvenih pojava, karakterište globalni sociološki pristup.
Sociologija je najopštija teorijska nauka koja ima za cilj da stekne uvid u sve bitne aspekte društvenog života i da sintetiše celokupno znanje o ljudskom društvu, kroz izgradnju razvijene mreže iskustveno valjano zasnovanih i međusobno logički čvrsto povezanih pojmova i metodoloških principa.
Sociologija je najopštija nauka o ljudskom društvu, njegovoj strukturi, oblicima i uzrocima promene, te istorijskim tipovima postojanja.
Sociologija je kvalitativna i diskontinuirana tipologija koja izučava totalne društvene fenomene u celini njihovih aspekata i kretanja nastojeći da dosegne u mikrosocijalnim, grupnim i globalnim dijalketiziranim tipovima, koji su upravo u nastajanju i nestajanju.
Kao teorijska nauka oslonjena na obimna, objektivna i sistematska istraživanja suštine konkretnih društvenih pojava i društva kao celine, sociologija traga za određenim pravilnostima, pomoću kojih se društvene pojave mogu objasniti kako kao deo jedinstvene realnosti, koja se naziva ljudskim društvom.
Kao i sve druge nauke i sociologija ima svoj predmet i metod odnosno ono što proučava i kako to čini. To su pitanja koja se nužno razmatraju povezano, budući da je jedno uslovljeno drugim. Pored toga, ona se samo delimično mogu precizirati na početku, pošto celokupan pokušaj predstavlja način da se na razložan, sistematičan i razvijeniji način dospe do određenja predmeta i metoda sociologije ali i da se odgovori na temeljna pitanja, koja se ne mogu obraditi kroz jednu definiciju, ma kako ona celovita, sintetička i obimna bila.
Predmet ovog rada u nastavku biće upravo ono što čini glavni i osnovni predmet proučavanja sociologije a to su:
- društvo,
- društveno delovanje i
- društvene pojave.
Rad ima za cilj da objasni i definiše svaku od navedenih kategorija.

Društvo, društveno delovanje i društvene pojave
Društvo
Pojam društva


Društvo je najšira, najsloženija i osnovna ljudska zajednica koja nastaje i razvija se na određenom istorijskom stupnju reprodukcije zajedničkog života ljudi. Sociologija proučava ljudsko društvo kao ukupnost svih ljudskih delovanja i društvenih odnosa u smislu pojmovnog razlikovanja društva od prirode i pojedinca.
Hegel društvenu celinu definiše preko tri dijalektička momenta: porodice (teza), građanskog društva (antiteza) i države (sinteza). Kao i za mnoge druge mislioce, počev od Aristotela, i za njega je porodica, utemeljena na osećanju ljubavi i solidarnosti, osnovna ćelija društva, nasuprot kojoj stoji egoističko i hladno proračunato građansko društvo, dok bi država, sa birokratijom kao opštim staležom, trebalo da predstavlja prevladavanje ovih dvaju momenata u ime jedne više umne organizacije, u isti mah idejne i moralne.
Marksovo i Engelsovo shvatanje društva je neodvojivo od njihovog shvatanja generičke suštine čoveka. Po njima, rad čini suštinu generičkog bića čoveka i preko rada čovek potvrđuje i ostvaruje svoje jedinstvo sa prirodom, kao biće koje stvara.
Čovek je integralni deo prirode, ali svojim radom on stvara uslove svoje egzistencije, prisvajajući na taj način svoju suštinu. Marks, znači, ljudsko društvo definiše kao celokupnost odnosa ljudi prema prirodi i ljudi međusobno. Zato ljudsko društvo treba posmatrati u njegovoj celovitosti, kroz dvostruki odnos jedinstvene celine.
Prvo, to je odnos ljudi prema prirodi; drugo, čovek uspostavlja i međuljudske odnose, i upravo ta činjenica je specifična za ljudsko društvo. Po Marksu, društvo je proizvod uzajamne delatnosti ljudi, koji nužno nastaje iz stanja materijalnih, proizvodnih snaga ljudi i odgovarajućih oblika raspodele, razmene i potrošnje, uz koje idu odgovarajući oblici društvene (klasne, staleške) strukture, porodice, društvenog uređenja i duhovnog života (kultura) itd.
Tokom 19. veka preovlađuje sukob između sociološkog nominalizma, koji je u saglasnosti sa idejama utilitarizma i liberalizma, i sociološkog realizma (sociologizma), koji se napaja iz različitih idejnih i praktično-političkih tradicija, a koji u sebi, neretko, ima i jednu crtu tradicionalizma.
Zagovornici sociološkog nominalizma tvrde da društvo ne postoji kao nešto realno. Ono je samo ime ili naziv (lat. potep), a realni su samo pojedinci koji ra čine, pa se društvo može shvatiti kao prost zbir pojedinaca. Otuda ne čudi što su nominalističke struje u sociologiji obično i snažno psihologistički obojene.
S druge strane, pristalice sociološkog realizma (sociologizma) tvrde da društvo nije samo opšti pojam ili puki naziv, već da je ono nadindividualna realnost (otuda naziv za ovu orijsntaciju). Zagovornici sociološkog nominalizma i realizma zanemaruju da je društvo osobeni totalitet i da se čovekova društvenost uvek na individualan način iskazuje i potvrđuje.
Uzajamna delatnost ljudi može biti raznovrsna, ali uvek nastaje u okviru određenog načina proizvodne delatnosti ljudi. Jer, da bi živeli, ljudi moraju da proizvode materijalna sredstva za život, a da bi mogli da proizvode ta sredstva oni se moraju udruživati; time stvaraju međusobne društvene veze i odnose.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:19 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Rad kao društveno određenje Maja 0 762 30-03-2012 02:37 PM
zadnja poruka: Maja
  Globalizacija i društvene promene Maja 0 1,550 30-03-2012 01:00 PM
zadnja poruka: Maja
  Struktura i društvene grupe VS1 0 1,157 18-02-2012 02:30 AM
zadnja poruka: VS1
  Društveno raslovajavanje VS1 0 765 18-02-2012 02:21 AM
zadnja poruka: VS1
  Sport i društvo Dzemala 0 2,207 18-08-2011 06:40 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: