Berzanski posrednici

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Berzanski posrednici
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Na početku ovog naseg izlaganja o berzanskim posrednicima moraćemo da se osvrnemo na neka osnovna razgranicenja u pojmovima vezanih za posrednike,berzu i poslovanje na berzi.Kao sto se iz naslova vidi sta je tema ovog projekta,ja ću se potruditi da ove pojmove priblizim i obrazlozim prvo teorijski,dotičući i osnove berzanskog prava,pa i praktično na primeru jedne brokerske kuće.Pokazaću i kako u globalu funkcionise profesija-BROKERA I DILERA,naravno,dati odgovor ko su oni i šta rade.
Kao što sam rekao,krenućemo prvo od razgraničenja u određenim berzanskim sistemima.U anglosaksonskom sistemu članovi berze su ujedno i berzanski posrednici,koji posluju na berzanskom tržištu ili kao Dileri(istupaju u svoje ime i za svoj račun prema klijentima i na preprodaji tzv. tržišnog materijala i razlici u ceni zarađuju) ili kao Brokeri ( istupaju kao zastupnici ili komisionari i zaradjuju proviziju na osnovu usluga koje vrše za svoje klijente.
U germanskom sistemu članovi berze i berzanski posrednici su različita lica.Članovi (a to su samo banke i druge finansijske organizacije) imaju pravo da posluju na berzanskom tržištu isključivo preko posrednika (državni službenici-fizička lica koje koje imenuje država i koji ne mogu da stupaju u neposredni odnos sa klijentima-posrednicima,već isključivo preko članova).
U romanskom sistemu postoje samo berzanski posrednici,koji imaju isti status kao i posrednici u germanskom sistemu,s tim što neposredno posreduju između klijenata-posetilaca berze.U Francuskoj su funkciju berzanskih posrednika preuzela berzanska društva,koja nisu državne službe,već,čista trgovačka društva,čime se i ova zemlja približila konceptu samostalnih berzi.
U NAŠEM berzanskom pravu,član berze može biti:Prvo,pravno lice koje dobija saglasnost Narodne banke za obavljanje trgovine i koje je istovremeno registrovano i kao berzanski posrednik(a to mogu biti banke,poštanska štedionica i osiguravajuća društva) i drugo,pravno lice koje dobija saglasnost Komisije za hartije od vrednosti i koje je registrovano kao berzanski posrednik(eskontne firme,lombardne firme,zalagaonice,menjačnice,otkupne firme,brokeri i dileri.

Trgovina na berzi se odvija između berzanskih posrednika (članova berze) koji moraju ispuniti rigorozne kadrovske, organizacione i finansijske standarde kako bi bili primljeni u članstvo.Članovi imaju mesto na berzanskom parketu što je tradicionalni naziv za pravo da se učestvuje u trgovini. Veliki broj berzi ima ograničen broj ovih mesta čijom se kupovinom odnosno zakupom, uz ispunjenje drugih strogih uslova, stiče eksluzivno pravo kupovine na berzi. Samo ovi ovlašćeni igrači imaju pravo pristupa berzanskom parketu što uz poštovanje rigoroznih pravila između samih članova i prema klijentima unosi neophodnu dozu poverenja i sigurnosti u berzanski posao.

Berznski posrednici su finansijske institucije,odnosno lica,koja učestvuju u trgovini na finansijskom tržištu.
Berzanski posrednici su u početku imali monopolski položaj državnih službenika.Danas je funkcija berzanskih posrednika u većini zemalja demonopolizovana i propisana je obavezna korporativna organizacija.Prava i obaveze berzanskih posrednika regulisani su kroz trgovačko zakonodavstvo.Regulativa je proširena i uobličena zakonima koji su regulisali sekundarno tržište finansijske aktive,ili posebnim zakonima o efektivnim i robnim berzama,što je dovelo do postepenog diferenciranja u položaju berzanskih posrednika na berzama efekata i robnim berzama.
Berzanski posrednici obavljaju transakcije na sekundarnom tržištu kapitala na kojem dolazi do kupovine i prodaje hartija od vrednosti koje se već nalaze u prometu.Postoje dva tipa berzanskih posrednika kod nas,a to su:BROKERI i DILERI.

Predmet delatnosti brokerskih posrednika je:
• trgovina hartijama od vrednosti
• pružanje savetodavnih usluga u vezi sa emisijom i trgovinom hartijama od vrednosti
• čuvanje hartija od vrednosti
• vođenje portfelja hartija od vrednosti za račun korisnika usluga
• drugi poslovi u vezi sa trgovinom hartijama od vrednosti.

U novije vreme ,zahvaljujući razvoju finansijskog tržišta i demonopolizacije uloge berzanskih posrednika,stvorena je mogućnost berzanskim posrednicima da se bave i bankarskim poslovima.

Brokeri

Brokeri su berzanski posrednici. Oni imaju dozvolu za pristup na berzu i ovlašćeni su da sklapaju berzanske poslove kao kupci i kao prodavci. Poslove obavljaju u svoje ime za tuđ račun, tj. za račun nalogodavca. Nalogodavac na taj način može ostati nepoznat (što zavisi i od pravila koja važe na određenom tržištu), ali on u potpunosti snosi rizik preduzetog posla. Berzanski posrednici (brokeri) ne snose rizik i ne mogu davati garancije za krajnji ishod posla. Oni posluju samo sa drugim ovlašćenim posrednicima, a predmet trgovine mogu biti samo robe i hartije od vrednosti koje su zvanično registrovane na berzi. Brokeri su specijalisti za vrstu posla ili predmet kojim se bave. Za svoje posredovanje naplaćuju proviziju, tzv. Brokeražu. Brokeraža se obično određuje kao procenat od obavljenog prometa, koji opada sa porastom vrednosti transakcije.

Postoje više vrsta brokera.Osnov za njihovu klasifikaciju se nalazi u tradiciji,zakonskoj regulativi pojedinih zemalja,ali i u propisima koje donose same berze.

Razlikujemo sledeće vrste brokera

Komisioni brokeri-Reč je o nezavisnim brokerima,čija mesta na berzi glase na pojedinačna imena fizičkih lica.Komisioni brokeri mogu poslovati kao agenti koji kupuju i prodaju hartije od vrednosti za svoje klijente,druge brokere,brokersko dilerske kuće ili kao samostalni dileri za svoj interes.

Berzanski brokeri (floor brokers) se često nazivaju i brokeri brokera. Oni izvršavaju naloge drugih brokera kada su ovi previše zauzeti ili kada su van berzanskog parketa, primajući deo njihove provizije. Ovi brokeri se još zovu i brokeri od dva dolara - termin koji vodi poreklo još iz vremena kada su primali po dva dolara za svakih sto realizovanih akcija.

Specijalisti- brokeri mogu obavljati tri uloge:
• akcionara
• dilera
• brokera

Brokeri nazvani "specijalisti" (specialists) igraju kritičnu ulogu jer služe kao tačka kontakta između brokera sa kupovnim i prodajnim nalozima. Svaki specijalista poseduje pult za trgovanje gde je zadužen za trgovinu jednom ili više akcija. Za pultom se uparuju ponude za kupovinu i prodaju od strane brokera što čini određivanje cena konkurentnim. Kada se najviša kupovana cena izjednači sa najnižom prodajnom, transakcija se realizuje.
Specijalista može raditi kao broker ili diler. Kao broker, specijalista izvršava naloge za druge brokere uzimajući proviziju. Takođe, specijalista kupuje i prodaje hartije od vrednosti za koje se specijalizovao za sopstveni račun. Ukoliko postoji veći broj kupovnih od prodajnih naloga (ili obrnuto) specijalista koristeći sopstvena sredstva nastoji da smanji debalans. On to čini kupujući ili prodajući suprotno od trenda na tržištu. U ovoj ulozi specijalista radi kao principal ili diler.
Kao aukcionar,specijalisti utvrđuju početnu cenu kojom se otvara trgovina na početku novog radnog dana berze.Pri tome se obično trude da ta cena bude približno jednaka ceni na zatvaranju berze prethodnog dana.

Brokeri na podu-su aktivni učesnici u berzanskom prometu i posluju na parketu berze.Ponekad mogu biti i komisioni brokeri,ako ih za to angažuje firma koja nema svoje brokere na parketu.

Trejderi ili trgovci (floor traders)-za razliku od brokera na parketu,trgovci rade samo za sebe.Reč je o pravim berzanskim špekulantima.Za razliku od brokera čiju nadoknadu za rad čini provizija ,trgovci ostvaruju profit koristeći povoljne profitne mogućnosti.Naime,njihov profit sastoji se u razlici između cene po kojoj kupuju ili prodaju neke hartije od vrednosti.Karakteristično za njihovo poslovanje je da kupovinu i prodaju određenog finansijskog instrumenta najčešće obavljaju istog dana da bi,u što kraćem roku,došli do željenog profita.

Diskontni brokeri- su brokeri koji komintentima pružaju isključivo usluge kupovine i prodaje određenih finasijskih instrumenata.Dakle,pružaju isključivo posredničku uslugu u kupovini i prodaji za račun svojih komitenata,pri tome ne dajući im nikakve savete u vezi sa investiranjem.Njihova provizija je obično mnogo niža od provizije koju naplaćuje broker,a koji svojim klijentima pruža kompletnu uslugu.Drugim rečima,diskontni brokeri izvršavaju naloge svojih klijenata za neku minimalnu proviziju.

Servisni brokeri-su brokeri koji svojim klijentima pružaju kompletnu uslugu prilikom investiranja.Servis brokeri pored usluga kupovine i prodaje finansijskih instrumenata svojim klijentima pružaju druge usluge,kao što su:saveti,konsalting,finansijska analiza i sl.Brokeri serviseri provode dosta vremena analizirajući investicije da bi svojim klijentima pružili mogućnost da ostvare svoje investicione ciljeve.S obzirom na obim usluga koje pružaju svojim klijentima,provizija koju naplaćuju ovi brokeri je veoma visoka.Ona je znatno višeg nivoa od one koju naplaćuju diskontni brokeri.

Dileri

Dileri su berzanski posrednici koji posluju u svoje ime i za svoj račun.Oni kupuju i prodaju hartije od vrednosti formirajući sopstveni portfolijo.Dileri,za razliku od brokera,nemaju spoljnih klijenata,tj. ne izvršavaju naloge klijenata.Nadoknada im se nalazi u razlici između kupovine i prodajne cene finansijskih instrumenata.Pored toga dileri mogu ostvariti prihod i po osnovu:kapitalnih dobitaka,devizne arbitraže i razlike u visini kamatnih stopa.
Prilikom poslovanja dileri se rukovode principom ravnoteže tj. nastoje da na kraju radnog dana imaju nultu poziciju i da nemaju ni jednu hartiju od vrednosti u svom portfoliu.Rizik poslovanja kojem su dileri izloženi je mnogo veći od rizika brokera.To naravno prati i proporcionalno veće prihode,kada je poslovanje dilera u pitanju.U cilju zaštite investitora,a sa obzirom na rizik dilerskog poslovanja,zakonska regulativa u svim zemljama propisuje veoma visok iznos osnivačkog kapitala za dilersku kuću,a koji je uvek veći od osnivačkog kapitala brokerskih kuća.
Sa stanovišta realizacije funkcije berzanskog posrednika,a to je korišćenje asimetričnih informacija i odgovarajućih specijalizacija na finansijskom tržištu ,sam položaj dilera na finansijskom tržištu može biti različit.Tako pojedina dilerska institucija može imati ulogu Market-mejkera,tj. nosioca tržišta.Oni imaju obavezu da održavaju dubinu tržišta i formiraju cenu po kojoj će kupiti ili prodati hartije od vrednosti za koje su specijalizovani.Na tu cenu nadzorni organ berze nema uticaja.
Odd-lot su dileri koji kupuju akcije u okruglim lotovima(100 i sl.) i onda ih raydvajaju i prodaju u odd-nepranim,manjim lotovima.Cilj ovih transakcija je da se omogući manjim investitorima iz redova stanovništva,koji poseduju male iznose sredstava za investiciju,da ih plasiraju u hartije od vrednosti.Za ove transakcije odd-lot dileri naplaćuju proviziju koja je veća od provizije za round transakcije(trgovina sa 100 akcija,ili brojem akcija koji je moguće pomnožiti sa 100).
Strategija poslovanja brokersko dilerskih kuća može biti veoma različita.Neke od njih orjentisane su na poslovanje samo sa velikim berzanskim igračima,kao što su institucionalni investitori.Druge kuće su orjentisane samo ka malim sitnim investitorima iz redova stanovništva.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:31 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Ovlašćeni učesnici berzanske trgovine - finansijske institucije i posrednici derrick 0 1,588 02-06-2013 01:09 PM
zadnja poruka: derrick
  Berzanski posrednici - brokeri i dileri Vesnica 0 2,801 06-07-2010 09:34 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Berzanski krahovi Vesnica 0 1,883 06-07-2010 09:17 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Berzanski posrednici Vesnica 0 1,738 06-07-2010 09:15 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Berzanski menadžment Vesnica 0 1,823 05-07-2010 10:17 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: