Bankarski poslovi - razvoj bankarskih poslova i banaka

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
mat.dipl5 Nije na vezi
Member
***

Poruka: 245
Pridružen: Sep 2010
Poruka: #1
Bankarski poslovi - razvoj bankarskih poslova i banaka
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


RAZVOJ BANKARSKIH POSLOVA I BANAKA

Prvi bankarski poslovi nastali su već u ranim periodima razvoja ljudskog društva. Začeci ovih poslova mogu se istoriski pratiti još od 3000 godine pre nove ere, a sigurniji materijalni dokazi o vrsti i načinu razvoja bankarskih poslova, od VII veka pre nove ere. U periodu od VII do V veka pre naše ere, u Vavilonu su se pojavile privatne kuće koje su se bavile pretečom danasnjih bankarskih poslova, poznati pod nazivom tezaurisanje, a ljudi koji su se njima bavili zvali su se tezauri. Ti prvi poslovi odnosili su se na organizovano sklanjanje odgovarajuće robe, obično žita i druge vrste sličnih proizvoda, na čuvanje. Primljenu robu tezauri su čuvali ili davali dalje u promet na određeni rok i uz odgovarajuće priznanice o deponovanim proizvodima koje su i same postojale predmet samostalnog finansiskog prometa za obračune i plaćanje. U istom razdoblju u starojGrčkoj bankarski poslovi se razvijaju u odviru čuvenih hramova,posebno hramova u Efesu na ostrvu Rodos. Pojavom kovanog novca na ovom tlu javljaju se iprviprivatni menjači i ti poslovi su se nazivali „trapeziti“ a u današnjem smislu reč „trapeza“ označava banku. U periodu postojanja Rimske imperije stiču se još povoljniji uslovi za razvoj novčanih transakcija i drugih finansiskih poslova.Lice koje se u Rimskoj imperiji bavi primanjem depozita i uloga, davanjem zajmova i posredovanjem u novčanom prometu, naziva se „angetarijus“. U ranom feudalizmu, paralelno sa odumiranjem trgovačkih poslova, zamirao je i razvoj bankarskih poslova, odnosno banaka.u ovom periodu vei značaj još su imali samo menjački i emisioni poslovi.

Bankarski poslovi ponovo oživljavaju u srednjovekovnoj Italiji, kada se bankarstvo razvija iz potrebe za stalnim kreditima i organizovaniji je i sigurniji platni promet. U XII veku naše ere u Italiji se razvijaju preteče današnjih banaka, nazvane „montes“. Prve bankarske institucije pojavljuju se kao komercijalne i emisione banke a među njima su ka o prve najpoznatije Banka di Genove, osnovana 1320.g. i Sasa di Sant Georgio, osnovana 1407.g. Te banke bavile su se i žiro prometom, te se smatraju i najstarijim prvim bankama u istoriji bankarstva. Osnovi savremenog bankarstva postavljani su tokom XVIII i XIX veka, kada su osnovane velike bankarske isntitucije, koje su sopstvenim i tudjim sredstvima postale važan faktor razvoja privrede i prometa, ne samo u zemljama gde su se ove banke razvile, nego i u međunarodnim odnosima. Mađu njima su najpoznatije: Sverigen Riskbank, osnovana u Švedskoj 1668.g., Bank of England, osnovana u Engleskoj 1694.g. U Srbiji prva banka osnovana je 1862.g. pod nazivom Uprava fondova, koja je kasnije prešla u Državnu hipotekarnu banku, a od 1883. poslovala je ka Privilegovana Nrodna banka Kraljevine Srbije.

POJAM,VRSTE I FUNKCIJE BANAKA

Pojam banke U definicijama ekonomsko-pravnog karaktera banke se odredjuju kao preduzece koje profesionalno, u vidu zanimanja, uzima I daje kredite radi ostvarivanja dobiti koja se sastoji iz kamatnih razlika pri cemu,posreduje u platnom prometu I pruza usluge u poslovima sa hartijama od vrednosti.Banka u razlicitim oblicima preuzima tudji novac koji dalje pozajmljuje trecim licima radi ostvarivanja dobiti koja se sastoji u razlici izmedju aktivnih I pasivnih kamata pri cemu ni krug davalaca ni krug primalaca kredita nije ogranicen. U definicijama formalno pravnog karaktera banka se odredjuje kao finansijska organizacija koja za predmet poslovanja ima zakljucivanje I izvrsavanje b.poslova.Za osnivanje banke potrebna je saglasnost centralne bankeili dr.drzavnog organa.Sam naziv banka potice od latinske reci “banca”sto znaci sto,klupa na kome su srednjovekovni italijanski menjaci obavljali menjacke I dr.poslove.Naziv banka je zasticen naziv koji kogu u svom imenu koristiti samo one finansijske organizacije kojima je to zakonom dopusteno.U nasem pravu to mogu koristiti samo fin.org.koje sup o zakonu organizovane kao banke.

Vrste banaka Centralne(emisione) su posebne finansijske ustanove u monetarnom sistemu jedne zemlje.Osnovna funkcija centralne banke je emisiona funkcija. C.banka emituje novcanice I gotov novac I regulise regulise kolicinu novca u opticaju.Utvrdjuje projekcije monetarne I kreditne politike,stara se o odrzavanju likvidnosti komercijalnih banaka,likvidnosti placanja prema inostranstvu I vrsi I dr.poslove koje su joj zakonom poverene.Komercijalne banke za predmet svog poslovanja imaju zakljucivanje I izvrsavanje bankarskih ugovora I dr.bankarskih poslova.Dele sena sledece vrste:opste(univerzalne),hipotekarne,zalozne,depozitne,za kreditiranje izvoza I osiguranje izvoznih poslova.Univerzalne b.se bave svim bankarskim poslovima(karakteristicno je za svajcarsko bankarstvo).Specijalizovane b.se bave samo odredjenim vrstama bankarskih poslova uvazavajuci prednosti podele rada I specijalizacije u bankarskom poslovanju(javljaju se u anglosaksonskim zemljama).

Funkcije banaka Funkcija kreditnog posredovanja je najvaznija funkcija .Na jednoj strain banka uzima kredite a na drugoj strani prikupljeni novac daje u obliku kredita klijentima.Ova funkcija je korisna I za davaoce novca I za primaoce.Prvima omogucuje da u svakom trenutku vece ili manje sume novca uz kamatu deponuju kod banke I da ih u svakom trenutku ponovo povuku ili koriste.Korisnicima kredita ova funkcija omogucuje da dobiju kredit od banke kao depersonalizovog poverioca.Banka se lako prilagodjava potrebama korisnika kredita kako u pogledu sume tako I u pogledu vracanja kredita. Funkcija novcanog izravnavanja Svojim posredovanjem banke deluju izravnavajuce izmedju davalaca I trazilaca novca kako u finansijskom tako I u prostornom I vremenskom smislu.

Usluzna funkcija Banke imaju I usluznu funkciju buduci da obavlja raznovrsne usluzne poslove za svoje klijente.Ona pruza odredjene korisne finansijske usluge svojim klijentima.Najveci znacaj imaju usluge u platnom prometu I usluge u vezi sa efektima.Usluzna funkcija u platnom prometu zahteva brojni personal I dodatne poslove I troskove.Pruzaju kompletnu uslugu svojim klijentima I drze ih podalje od veza sa drugim bankama a sa druge strane iz placanja cesto nastanu novi poslovi sa klijentima.Usluzna funkcija u vezi sa efektima se odnosi na cuvanje hartija I rukovanje njima,na davanje saveta klijentima u pogledu njihove kupovine I prodaje,na komisionu prodaju I kupovinu tih hartija. Preduzetnicka funkcija Za ove poslove je karakteristicno da ih banke ne obavljaju za voje klijente vec ih vrse samostalno na trzistu radi zarade(kupovina I prodaja efekata na berzi,deviza..).

ORGANIZACIONI OBLIK BANKE

U svetu se banke srecu u razlicitim organizacionim oblicima.Prirodi bankarskih funkcija najvise odgovara organizacioni oblik akcionarskogdrustva kao najtipicnijeg oblika drustva kapitala.U mnogim zemljama banke se javljaju I u obliku drustva sa ogranicenom odgovornoscu ali I u obliku ortackog I komanditnog drustva.U nasem pravu banka moze imati samo organizacioni oblik akcionarskog drustva.

POSTUPAK OSNIVANJA

Nakon zakljucenja ugovora o osnivanju,osnivaci banke podnose Narodnoj banci zahtev za izdavanje dozvole za rad banke,uz koji prilazu:ugovor o osnivanju banke,izjavu osnivaca d ace uplatiti novcana sredstva na ime osnivackog kapitala na privremeni racun kod Narodne banke,dokaz da ce osnivac novcana sredstva preneti u osnivacki capital banke,dokaz o poreklu stranog uloga,predlog statuta banke,predlog odluke o izdavanju prve emisije akcija banke,podatke o imovinskim i upravljackim odnosima,imena I preporuke za predlozene clanove upravnog I nadzornog odbora banke,program rada banke za period od 5 godina,podatke o kadrovskoj I tehnickoj osposobljenosti banke.Narodna banka je duzna da u roku od 60 dana od dana podnosenja zahteva oceni ispunjenost zakonskih uslova I opravdanost osnivanja banke.Guverner Narodne banke donosi resenje o izdavanju dozvole za rad banke.


ORGANI BANKE


Bankom upravljaju osnivaci tj.akcionari.Organi banke po samom zakonu su:sdkupstina,upravni odbor,nadzorni odbor I director banke.

Skupstinu banke cine osnivaci tj.akcionari banke koji imaju akcije sa pravom upravljanja.Skupstina ima sledece nadleznosti:donosi akte poslovne politike banke;statut;razmatra I usvaja godisnje izvestaje upravnog odbora,nadzornog odbora I direktora banke;usvaja godisnji obracun I odlucuje o upotrebi I rasporedjivanju ostvarene dobiti;odlucuje o povecanju osnivackog kapitala banke;odlucuje o statusnim promenamai o prestanku rada banke.Navedene nadleznosti skupstina ima po samom zakonu.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
10:04 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Kapital banaka derrick 0 1,485 03-02-2014 01:12 AM
zadnja poruka: derrick
  Organizacioni oblici investicionih banaka i njihove poslovne strategije derrick 0 1,235 03-02-2014 01:09 AM
zadnja poruka: derrick
  Učesnici u berzanskom trgovanju - značaj investicionih banaka derrick 0 1,178 03-02-2014 01:03 AM
zadnja poruka: derrick
  Poređenje dokumentarnih akreditiva i bankarskih garancija Maja 0 1,890 19-07-2012 03:30 PM
zadnja poruka: Maja
  Sanacija i stečaj banaka Dzemala 0 2,314 11-07-2011 09:20 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: