Antene

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Antene
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz informatike.

Antena je u radio - tehničkoj praksi važan uređaj, od kojeg uveliko zavisi mogućnost i kvalitet telekomunikacija.
Pomoću we se, u svrhu prenosa informacija, kod predaje prevodi VF struja u elektromagnetsko zračewe, a kod prijema se elektromagnetsko zračewe prevodi u VF struju. U svakodnevnoj radio – tehničkoj praksi, kod prenosa radija i televizije, kod održavawa profesionalnih i amaterskih radio – veza, antena je jedan od glavnih delova uređaja. Stoga se antenama i pridaje velika pažwa, teorijski se proučavaju, u primeni proveravaju i mere, te tako svakodnevno usavršavaju.
Do danas je razrađen celi niz vrsta i tipova antena, od kojih se samo neke upotrebqavaju i kod amatera.
Antenu, kao uređaj u širem smislu reči, čini niz elemenata. To su u prvom redu antenski radijator, zatim antenski dovod, antenski izolatori i antenski stubovi. Uz ovo postoji i niz dodatnih elemenata: uzemqewe, osigurač od groma, antenski preklopnici itd. Svaka antena ne mora imati sve navedene delove, nego samo one koji su potrebni u konkretnom slučaju.
Antena mora u današwim uslovima zadovoqavati niz tehničkih propisa. Treba da je što boqe ugođena na radnu frekvenciju, da bi kod predaje što veći deo uložene VF energije bio preveden u radio-talase, odnosno, da bi kod prijema od radio-talasa što veći deo energije bio preveden u VF struju. Dovod kod predajne antene sam ne sme biti izvor radio-talasa, a kod prijemne antene ne sme sakupqati okolne smetwe. Mehanički, antena mora biti dobro učvršćena ako se radi o stacionarnim uređajima, a jednostavna ako se radi o mobilnim uređajima. Osigurawe od groma je obavezno, uz posebno kvalitetno uzemqewe.

2. PODELA I FUNKCIJA ANTENA

Prenos elektromagnetne energije između dva relativno udaqena mesta moguće je ostvariti na dva načina: vođewem elektromagnetnih talasa duž neke provodne-materijalne strukture, kao što su na primer vodovi, talasovodi i sl.
Zračewem-emitovawem elektromagnetnih talasa u okolni prostor, pri čemu nema potrebe za bilo kakvom materijalnom strukturom kao posrednikom između mesta sa koga emitujemo i mesta kome predajemo prenosenu energiju.
Iako drugi metod prenosa energije ne predviđa direktno sprezawe provodnom strukturom-žičanom vezom, ipak je za obezbeđivawe kvalitetnog prenosa u ovom slučaju neophodno postojawe specijalnih geometrijskih struktura koje treba da omoguće prvenstveno zračewe a zatim i apsorpciju energije sadržane u emitovanom elektromagnetnom talasu. Te naprave nazivaju se antene.
Funkcija antene je dvojaka. Ona služi kao element za prilagođewe radio-predajnika ili prijemnika, s jedne strane, i slobodnog prostora, s druge strane. Ujedno, antena zračenu elektromagnetnu energiju usmerava po celom prostoru na unapred utvrđen način.
Obe svoje funkcije (emisija ili prijem energije i prilagođavawe) antena će efikasno izvršavati samo u određenom frekvencijskom području. Otuda se sve antene mogu grubo podeliti na rezonante (uskopojasne) i aperiodične (širokopojasne). Osim ovakve podele, antene se mogu deliti i u zavisnosti od talasne dužine izračenog talasa na antene za duge, sredwe itd. talase, pa i na antene za mikrotalasno područje.

3. OSNOVNI PARAMETRI ANTENA

Osnovna namena antene je da zrači energiju radio – predajnika u prostor u obliku elektromagnetnih talasa. Elektromagnetno poqe koje se stvara oko antene složeno je iz dve komponente, koje nazivamo indukciono zračeće poqe. Već je ranije konstatovano da se indukciono poqe javqa u neposrednoj blizini izvora elektromagnetnih talasa i da nema nikakvog praktičnog značaja za telekomunikacije. Na velikoj udaqenosti od antene do izražaja dolazi zračeće poqe. Pri definisawu parametara antene, posmatra se samo poqe na velikoj udaqenosti od antene, a sama antena se može u tom slučaju tretirati kao tačkasti izvor elektromagnetnih talasa.
Pod parametrima antene podrazumevaju se se neke karakteristične veličine koje, bez obzira na to da li se antena koristi za emitovawe ili za prijem signala, uvek ostaju konstantne. Postoji čitav niz tih parametara, međutim, mi ćemo se zadržati samo na najosnovnijim, kao što su :
 dijagram zračewa
 koeficijent pojačawa,
 dobitak antene,
 širina propusnog opsega antene,
 efektivna površina,
 reciprocitet antena,
 prilagođewe i uticaj Zemqe na raspodelu energije u prostoru.

1. UVOD 2
2. PODELA I FUNKCIJA ANTENA 3
3. OSNOVNI PARAMETRI ANTENA 4
3.1. DIJAGRAM ZRAČEWA 5
3.2. KOEFICIJENT POJAČAWA ANTENE 6
3.3. DOBITAK ANTENE 7
3.4. ŠIRINA PROPUSNOG OPSEGA ANTENE 7
3.5. EFEKTIVNA POVRŠINA ANTENE 8
3.6. RECIPROCITET ANTENA 8
4. ANTENE UKT PODRUČJA 9
4.1. UDA –- JAGI ANTENA 9
4.2. HELIKOIDALNA ANTENA 12
4.3. ANTENA SA PARABOLIČNIM REFLEKTOROM 13
4.4. LEVKASTA ANTENA 15
4.5. CASSEGRAIN – ANTENA 17
5. ZAŠTITA ANTENA (RADOME) 17
6. ZAKQUČAK 18
7. LITERATURA 19


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
10:42 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: