Analiza kreditnih rizika

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,089
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Analiza kreditnih rizika
Analiza kreditnih rizika banaka na primjeru Raiffeisen Bank dd BiH -Diplomski rad


1. UPRAVLJANJE BANKARSKIM RIZICIMA

Rizici u poslovanju banaka su karakteristika svakog bankarskog posla, tako da ni neutralni bankarski poslovi nisu bez rizika, a osvajanjem novih instrumenata, novih tehnika i strategija, finansijskog inženjeringa, novih bankarskih proizvoda, a naročito finansijskih derivata, lista rizika se neprestano širi. Za bankare i zajmodavce uopšte, neizvjesnost raste sa promjenama u kamatnim stopama , promjenama depozita i sa nesposobnošću dužnika da vrati kredit, ali i pod dejstvom takvih faktora kao što su deregulacija, te moralni hazard, kao i ulaskom banaka u poslove koji ranije nisu bili tradicionalno bankarski. Pri svemu tome, globalizacija bankarskog poslovanja i trendovi mega spajanja velikih banaka, tjeraju menadžment banke da identifikuju najvažnije rizike. To se odnosi, prije svega , na sistemske rizike, i posebno na rizike koji proizilaze iz zaostajanja bankarskog menadžmenta u praćenju poslovanja na nepoznatim, geografski udaljenim prostorima i tržištima i da prati poslovanje sa nepoznatim instrumentima i tehnikama.

1.1. Razvoj i vrste bankarskih rizika

Kao disciplina, upravljanje rizikom ( risk management ) je novijeg datuma i razvilo se iz djelatnosti osiguranja, jer se tradicionalnim procesima osiguranja nisu mogli efektivno i ekonomično rješavati problemi rizika u svim situacijama. Upravljanje predstavlja dio poslovne politike banke, a saglasno tome upravljanje rizikom se može definisati kao bančina funkcija osiguranja od rizika, odnosno pod upravljanjem rizikom se podrazumjeva skup aktivnosti:
1) identifikaciju izloženosti riziku za sve kategorije sredstava uz procjenu
potencijalnih gubitaka
2) procjenu rizika koja obuhvata mjerenje i analizu gubitaka u prošlosti, kako bi se
procjenile varijable koje će uticati na budućnost
3) kontrolu rizika, u smislu smanjenja ili eliminisanja rizika gubitka primjenom svih
vrsta obezbjeđenja
4) finansiranje rizika obezbjeđenjem rezervi, uključujući i osiguranje
5) razvoj administrativnih tehnika i korištenje stručnih znanja ( upravljanje rizikom)
Generalni cilj upravljanja bankarskim rizicima je optimizacija odnosa (trade off) rizika i prinosa. U tom smislu u fokusu bankarskih rizika je upravljanje kreditnim i tržišnim rizicima, od kojih presudno zavisi rizik solventnosti kao definitivni rizik banke. Kamatni i valutni rizici se kao sastavne komponente uklapaju u tržišni rizik, dok po strani ostaje likvidnosni rizik kao specifični bankarski rizik kojim savremene banke, u krajnjoj liniji, mogu da upravljaju preko finansijskog tržišta, pod uslovom da imaju jaku poziciju solventnosti i visok kredibilitet na toj osnovi. Najzad, postoje i razni nefinansijski ( operativni ) rizici, kao što su rizici platnog prometa, kompjuterski i ostali tehnički rizici, pravni rizici itd.
Upravljanje rizikom u bankarstvu ima dva osnovna cilja. Prvi cilj je da se izbjegne nesolventnost banke, a drugi cilj je da se maksimizira stopa prinosa na kapital uz korekciju za rizik (risk-adjusted rate of return on capital-RAROC). Naime, ako bi rizici banke bili potcjenjeni, to bi negativno djelovalo na profitabilnost banke, jer bi stvarni gubici obarali stopu prinosa na kapital ispod očekivanog nivoa.
Savremeni koncept upravljanja centralnim bankraskim rizicima ima slijedeće komponente:
1) adekvatna evaluacija kreditnih i tržišnih rizika
2) naplate cijene rizika od korisnika odgovarajućih bankarskih usluga
3) izdvajanje naplaćene cijene rizika u rezerve i kapital banke
4) pokrivanje očekivanih rizika iz akcijskog kapitala banke
5) pokrivanje neočekivanih rizika iz akcijskog kapitala
6) formiranje ekonomskog kapitala banke koji je korigovan za rizik (risk-based capital)
7) upravljanje portfoliom rizika
8) monitoring (kontrola) rizika od strane posebne službe u banci
Upravljanje bankarskim rizicima je kvalitativno i kvantitativno. Kvalitativno upravljanje rizicima zasniva se na iskustvenim ocjenama bankarskih eksperata i ono je naročito bitno za one faktore rizika koji se ne mogu kvalifikovati. Međutim, za faktore koji se mogu kvalifikovati, generalna tendencija u bankarstvu je sve veće korišćenje kvantitativnih modela upravljanja rizicima.
Kod kvantitativnih sagledavanja bankarskih rizika, osnovni pristup se sastoji u sagledavanju prosječnog iznosa gubitka, kao i stope disperzije gubitaka oko trenda vrijednosti. Maksimalni iznos gubitka za banku određuje se na osnovu tri faktora: visine izloženosti gubitku, vrijednosti standardne devijacije i izabranog nivoa tolerancije. Vrijednost pod rizikom (value at risk-VAR ili VaR) je maksimalni iznos gubitka koji može da nastupi pri datom nivou tolerancije. Pod nivoom tolerancije se podrazumjeva vjerovatnoća da gubici probiju matematički projektovanu granicu. Ako je nivo tolerancije npr. 5%, to znači da izračunata vrijednost pod rizikom važi u 95% slučajeva, ali bi po računu vjerovatnoće u 5% slučajeva bila probijena.
Znači, VAR je vrijednost svih rizika koje banka preuzima, tj. maksimalni iznos potencijalnog gubitka koji banka može da ima u svom poslovanju i koji može da prekorači samo u malom i precizno definisanom procentu od svih mogućih slučajeva, a taj procenat vjerovatnoće, koji nije pokriven prihvaćenim VAR, naziva se nivo tolerancije. Vrijednost VAR se može izračunati na svim poslovnim nivoima banke ( na nivou svake poslovne jedinice i cijele banke), kao i po grupama poslovnih transakcija.
Smisao kvantitativnog određivanja VAR je da se obezbjedi adekvatan nivo ekonomskog kapitala banke, odnosno kapitala pod rizikom (capital at risk-CAR ili CaR). Prema tome, upravljanje bankarskim rizicima svodi se na izračunavanje visine VAR, da bi se na toj osnovi odredila adekvatna visina CAR. Pri tome se CAR tretira kao krajnja zaštita banke od nesolventnosti. CAR je iznos kapitala koji je potreban da bi banka unaprijed pokrila veličinu potencijalnog gubitka u narednom periodu i on se, za razliku od VAR, može obračunati samo na nivou ukupne banke, tj. na portfolio nivou (VAR na nivou banke je isto što i CAR). Ako CAR iznosi 100 jedinica pri nivou tolerancije od 1%, to znači da neočekivani gubici neće preći iznos od 100 jedinica u 99% slučajeva. Visina nivoa tolerancije je stvar izbora rukovodstva banke.
Vrijednosti VAR i CAR moraju biti premanentno usklađene u dinamičkom funkcionisanju banke. Ako se pretpostavi da je nivo rizika data veličina, onda bi moralo da dođe do odgovarajućeg prilagođavanja vrijednosti CAR. Na primjer, ako se nivo rizika u cjelini povećava (VAR u porastu), onda i CAR mora da bude povećan ( na primjer, putem povećanja marže i provizije). U obrnutom slučaju, ako se ocjeni da je nivo kapitala data veličina, onda bi neravnoteža između VAR i CAR trebalo da bude korigovana na strani rizika ( na primjer, promjenama u strukturi plasmana u cilju smanjivanja učešća plasmana na višim stopama rizika).
U svakom slučaju sve govori u prilog tome da banke moraju da se udalje od defanzivnog ili reaktivnog viđenja rizika, po kome one mjere rizik da bi prevashodno zadovoljile regulatorne zahtjeve i izbjegle gubitke i da se okrenu ofanzivnom, proaktivnom stavu, po kome se rizicima aktivno upravlja na nivou banke, radi što efikasnijeg korištenja kapitala i ostvarivanja visokih profita.


lektira studentski poslovna megatrend diplomski radovi magistarski radovi maturalni radovi diplomski rad eseji maturski radovi seminarski radovi diplomski radovi master radovi magistarski radovi domaci radovi domaci zadaci projekti maturalni maturalne radnje seminarski maturski diplomski ekonomija ekonomski pravo prava menadzment marketing instalacija tutorijal tutorijali tutorial baze baza sistemi informatika ekonomika preduzeca analiza racunovodstvo bankarstvo osiguranje spoljnotrgovinsko poslovanje poreski sistem politika inteligencija psihologija sociologija geografija etika kultura fizika seminarski rad maturski rad Diplomski radovi Seminarski rad Maturski Maturalni Master Magistarski Doktorski Eseji Essays Seminarski Radovi Diplomski


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:14 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Analiza rentabilnosti preduzeća Drvolik d.o.o derrick 0 1,526 25-07-2013 12:43 PM
zadnja poruka: derrick
  Analiza finansijskog položaja - diplomski VS1 0 1,432 17-06-2013 01:23 PM
zadnja poruka: VS1
  Praćenje i analiza online marketinga derrick 0 927 20-02-2013 12:54 PM
zadnja poruka: derrick
  Analiza rizika i strategije upravljanja rizikom u projektima - diplomski Maja 0 2,691 21-03-2012 11:50 PM
zadnja poruka: Maja
  Analiza bilansa uspjeha - diplomski Maja 0 1,875 12-03-2012 03:24 PM
zadnja poruka: Maja

Skoči na forum: