УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,082
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА
Завршни рад се ради у писаној форми. Текст рада треба да буде граматички и правописно исправан и без словних и граматичких грешака. Завршни рад се пише фонтом: Times New Roman. Величина слова ћириличног писма је 12. Проред између редова је 1,5. Текст на страни треба да је удаљен по 2,5 cm од горње и доње, 3 cm од леве и 2 cm од десне ивице папира величине А4, са обостраним поравнањем. Стране се нумеришу по средини или са десне стране. Прва страна се не нумерише.

Уколико рад садржи слике, фотографије, табеле и сл., треба им написати наслов и редни број (слика бр.1., слика бр.2.) и навести их у тексту. Бројеви и наслови табела налазе се увек изнад табела. Бројеви и наслови слика налазе се увек испод слика.
Штампа текста је једнострана, са бројем страница од 30 до 50. Насловна страна, садржај, литература, слике и табеле веће од ½ странице се не рачунају у укупном збиру страница рада.
У раду се јасно мора одвојити туђи текст, туђа сазнања и туђи подаци од ауторовог текста, његових закључака, сазнања, идеја, података и сл. Од других се аутора могу преузети мањи делови текста (цитирање, парафразирање), али се то увек мора означити на јасан и уобичајен начин (позивањем на извор, према установљеним правилима).

Редослед страница приликом израде завршног рада:

1. На тврдим корицама завршног рада треба да стоји:
На врху стране:
• Високa школa струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум (велика слова 14 pt bold)
На средини стране:
• Тема завршног рада (велика слова 16 pt bold) а испод тога:
- Предмет из кога се пише завршни рад
- завршни рад (велика слова 16 pt bold)

У доњем левом углу:
• Име и презиме ментора (14 pt bold).

У доњем десном углу:
• Име и презиме студента (аутора завршног рада), (14 pt bold).

У подножју стране:
• Сремска Митровица, година (14 pt bold).

Прва, насловна страна иза корица треба да изгледа као и корице, с тим да испод имена
студента стоји број индекса студента.


2. Пре текста рада пишу се апстракт (до 300 речи) и кључне речи (до 5 речи). Сажетак или апстракт, када се ради о тексту у којем се даје приказ емпиријског истраживања, треба да садржи: значај проблема или теме која се обрађује, циљ, задатке, методе, резултате, закључке, педагошке импликације реализованог истраживања. У случају теоријских радова треба навести значај проблема или теме која се обрађује, основна теоријска исходишта и елементе аналитичке разраде проблема и закључке.

3. Садржај се налази се на почетку рада после апстракта. Садржај има функцију да упозна читаоца са структуром завршног рада. Садржи наслове и поднаслове, који се најчешће обележавају арапским бројевима и број стране на којој се наслов налази. Разликовање надређених и подређених делова садржаја завршног рада обезбеђује се степенастим обликом садржаја где су подређени делови увучени.

4. Уводна разматрања. Текст увода пише се на једној до две куцане стране. Уводно поглавље треба да садржи објашњење проблема којим се у раду бави, тј. да одговори на питања: шта је тема рада, зашто је то релевантан проблем, који су релевантни извори за проблем којим се у раду бави, шта је о том проблему до сада писано, сврха истраживања које се у раду приказује, шта је посебно значајно и сл.

5. Централни део рада – поглавља. У овом делу рада излаже се сав прикупљени материјал који је од значаја за рад. Материјал се излаже кроз поглавља. Свако поглавље треба да буде посебно разрађено (садржи потпоглавља). Главна поглавља увек почињу на новој страници.

6. Закључна разматрања. У закључку се даје осврт на оно што је у раду приказано. Истиче се шта је посебно значајно, важно, лични утисци о обрађеној теми, препорука аутора за нека даља и слична истраживања. Закључак се пише на једној до две куцане стране.

7. Литература се пише на посебној страни. Библиографске јединице се ређају азбучним или абецедним редом, што зависи од писма на којем је написан завршни рад, по презимену аутора, односно наслова дела, ако аутор није наведен. Наводе се радови који се помињу у тексту. Библиографске јединице морају бити потпуне, на пример:

Један аутор:
Грандић, Р. (2007). Прилози породичној педагогији. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.

Два аутора:
Банђур, В., и Поткоњак, Н. (1996). Педагошка истраживања у школи. Београд: Учитељски факултет.
Три аутора:
Пешић, М. и сар. (1998). Педагогија у акцији, Београд: Институт за педагогију и андрагогију.

Чланци из часописа:
Милутиновић, Ј. (2011). Социјални конструктивизам у области образовања и учења. Зборник Института за педагошка истраживања, 43(2), 177-194.

Web документа:
Референца треба да садржи име аутора, годину, назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу, односно:
Секулић, М. (2010). Утицај стилова учења на обликовање и ефикасност Е - учења. Преузето 18. маја 2015. са http:// miroslavsekulic . pbworks . com

Позивање на извор у тексту рада
У раду, после сваког дела који је парафразиран (препричан) или цитиран, наводи се у загради извор литературе. Подаци о извору подразумевају презиме аутора, годину издања, а ако је у питању цитат наводи се и број странице на којој се налази цитирани текст.
Цитат се увек ставље између знакова навода. Пример: „Породица је основна друштвена група која, зависно од историјског и друштвено-економског развитка, окупља лица везана браком....“ (Грандић, 2007, 24).

Прафразирање је, у ствари препричавање. Парафраза се не ставља између знакова навода. Пример: Агресију могу изазвати све ситуације које појединац перципира као провоцирајуће, без обзира на разлог због којег се оне доживљавају као провоцирајуће (Жужул, 1989).

*Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу, години публиковања референце. Уколико се наводи више радова истог аутора у једној години треба их означити словима а; б; в: (2014а, 2014б).


КВАНТИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ

ТЕОРИЈСКИ ДЕО:
1. Увод
2. Теоријски приступ
3. Дефинисање основних појмова

МЕТОДОЛОШКИ ДЕО:
1. Предмет истраживања
2. Проблем истраживања
3. Циљ и задаци истраживања
4. Хипотезе истраживања
5. Варијабле и индикатори истраживања
6. Методе, технике и инструменти истраживања
7. Популација и узорак истраживања
8. Статистичка обрада података
9. Организација и ток истраживања
10. Анализа и интерпретација резултата истраживања
11. Закључна разматрања и педагошке импликације

КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ

1. Акционо истраживање
2. Студија случаја
3. Анализа дискурса

ТЕОРИЈСКИ ДЕО:
1. Увод (зашто баш Ви баш то?)
2. Теоријски приступ (шта други кажу? – бар 10 аутора)
3. Предмет истраживања (широко)
4. Основне појмове (шта Ви током рада подразумевате под терминима које користите)

МЕТОДОЛОШКИ ДЕО:
1. Циљ (прецизно шта радите?)
2. Задаци истраживања (како до циља?)
3. Тип истраживања (опис и објашњење)
4. Организација и ток истраживања (када, где, како?)
5. Резултати и дискусија (интерпретација резултата коју поредите са постојећим
сазнањима, наведеним у теоријском делу)
6. Закључак.
7. Литература
06:27 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Алатки за виртуелна реалност за обука на ученици во основното образование derrick 0 1,709 18-02-2013 03:48 PM
zadnja poruka: derrick
  Додатак правилника о полагању дипломског испита – упутство за техничку обраду дипломс Dzemala 0 1,559 16-09-2011 09:13 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Појам и значај маркетинга за пословање хотела derrick 0 1,762 12-03-2010 12:48 PM
zadnja poruka: derrick
  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА У ХОТЕЛУ derrick 0 2,234 12-03-2010 12:45 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: