ОСНОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,089
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
ОСНОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ОСНОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Картотека предмета

Ако се основна евиденција предмета води у облику картотеке, картотека се састоји од три врсте картона, и то: преградних картона, бројчаних картона и картица. Картони се држе у одвојеним кутијама, у зависности од тога да ли се односе на решене или нерешене предмете (активна и пасивна картотека).
Преградни картони служе за раздвајање картица различитих класификационих знакова и на њима се исписују класификациони знаци из јединствене класификације предмета по материји. За сваки класификациони знак употребљава се посебан преградни картон.Пример
ПРЕГРАДНИ КАРТОН
351

Бројчани картони служе за одређивање редних бројева под којима су на картицама евидентирани предмети у једној календарској години. На предњој страни бројчаног картона одштампани су бројеви од 1 до 100, а на полеђини од 101 до 200. Следећи бројчани картон на предњој страни има бројеве од 201 до 300, а на полеђини од 301 до 400 и тако редом до броја 1000. Бројеви преко 1000 заузимају се заокруживањем бројева у картонима са бројевима од 1 до 200 и даље, с тим што се у горњем левом углу уписује одговарајућа 1000 (хиљада). За сваки класификациони знак употребљава се посебан бројчани картон. У горњем десном углу бројчаног картона уписује се класификациони знак кроз годину у којој се евидентира предмет.
Означавање под којим редним бројем је евидентиран предмет врши се заокруживањем оловком плаве боје првог следећег слободног броја одштампаног на бројчаном картону. Када се заврши поступак, редни број под којим је предмет евидентиран у бројчаном картону, прецртава се оловком црвене боје.
Пример
БРОЈЧАНИ КАРТОН
(формат А-7)
313/2007
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Картице служе за вођење евиденције о предметима. Картице су штампане на јединственом обрасцу.
Евиденције се воде, и то:
1) о вануправним предметима – на картицама беле боје;
КАРТИЦА ЗА ВАНУПРАВНЕ ПРЕДМЕТЕ
Картица беле боје038-1 Министарство за државну управу и локалну самоуправу
Београд
2007 Годишњи извештај о раду управне иснпекције

1/02 3.01
а/а 3.02 трајно2) о првостепеним управним предметима у којима се поступак покреће поводом захтева странке – на картицама беле боје са црвеним рубом;


КАРТИЦА ЗА ПРЕДМЕТЕ У ПРВОСТЕПЕНОМ УПРАВНОМ
ПОСТУПКУ КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ ПОВОДОМ ЗАХТЕВА СТРАНКЕ
(формат А-7 или неки други формат)

(црвени руб)

351-59 Поповић Петар Ваљево
2007 Грађевинска дозвола

IV/02 4.03. 1 10
P 5.03. 20.04. 2 11
IV/02 20.04. 3 12
a/a 25.04. трајно 4
5
6
7

3) о првостепеним управним предметима у којима се поступак покреће по службеној дужности – на картицама беле боје са жутим рубом;
КАРТИЦА ЗА ПРЕДМЕТЕ У ПРВОСТЕПЕНОМ УПРАВНОМ
ПОСТУПКУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
(формат А-7 или неки други формат)

(жути руб)

351-59 Јовановић Јован Врање
2007 Бесправна градња

01 4.03. 1
P 10.03. 1.04. 2
01 10.04. 3
a/a 4.06 трајно 4
5
6
7

4) о другостепеним управним предметима у којима се поступак покреће поводом жалбе – на картицама беле боје са плавим рубом;
5) о предметима другостепеног управног поступка у којима се поступак покреће по службеној дужности – на картицама беле боје са љубичастим рубом;
6) о управним предметима поводом употребе ванредних правних лекова уложених код првостепеног органа – на картицама беле боје са испрекиданим црвеним рубом;
7) о управним предметима поводом употребе ванредних правних лекова уложених код другостепеног органа – на картицама беле боје са испрекиданим плавим рубом.
Код првостепеног органа државне управе жалбе се евидентирају на белим картицама и одлажу се иза картице где је евидентиран основни предмет.
У картотеци, у оквиру истог класификационог знака, редослед ређања преградних и бројчаних картона и картица је следећи: преградни картон, бројчани картон и картице, с тим што се истобојне картице ређају једна до друге.
У оквиру истог класификационог знака картице се слажу на следећи начин:
• иза бројчаног картона слажу се по редном броју картице вануправних предмета;
• иза картица вануправних предмета слажу се по азбучном реду почетног слова презимена физичког лица, односно назива организације (странке) картице евидентираних предмета првостепеног управног поступка који се покреће поводом захтева странке;
• иза картица предмета првостепеног управног поступка који се покреће поводом захтева странке слажу се по редном броју картице предмета првостепеног управног поступка који се покреће по службеној дужности;
• иза картица предмета првостепеног управног поступка који се покреће по службеној дужности слажу се по редном броју картице евидентираних управних предмета поводом употребе ванредних правних лекова уложених код првостепеног органа;
• иза картица управних предмета поводом употребе правних лекова уложених код првостепеног органа слажу се по редном броју картице евидентираних предмета другостепеног управног поступка који се покреће поводом жалбе;
• иза картица предмета другостепеног управног поступка који се покреће поводом жалбе слажу се по редном броју картице другостепеног управног поступка који се покреће по службеној дужности;
• иза картица другостепеног управног поступка који се покреће по службеној дужности слажу се по редном броју картице евидентираних управних предмета поводом употребе ванредних правних лекова уложених код другостепеног органа.
На празну картицу најпре се уписују основни подаци како је напред приказано, и то:
1) у горњем левом углу изнад линије – класификациони знак и редни број узет из бројчаног картона, а испод линије – година;
2) на средини изнад линије уписује се презиме и име физичког лица, односно назив правног лица, као и други подаци од значаја за идентификацију лица (матични број и сл.), а испод линије – кратка садржина предмета;
3) у десном горњем углу изнад линије – место (адреса пошиљаоца), у предметима у којима је одређено да ће се водити досије, испод адресе уписује се број досијеа.
Уписи у вертикалним колонама картице означавају, и то:
1) подаци у првој колони – место где се предмет налази. Поједине ознаке у оквиру ове колоне значе:
а) арапски двоцифрени бројеви од 01 па надаље означавају унутрашњу организациону јединицу,
б) слово „Р“ значи да је предмет у року,
в) ознака „Изв“ значи да је предмет решен изворно и сви списи предмета упућени органу управе,
г) ознака „а/а“ значи да је предмет у архиви,
д) ознака „2 год.“, „10 год.“, „трајно“, означава рок чувања архивираног предмета према утврђеној листи категорија регистарског материјала;
2) у другој колони уписује се датум који означава када је предмет предат.
3) подаци у трећој колони ближе објашњавају податке из прве и друге колоне.
У случају да се за већ евидентирани предмет отвори нова картица, а грешку није могуће одмах исправити, уписивање се наставља на новој картици, с тим што ће се означити веза између обе картице. У том случају предмет носи број под којим је последњи пут евидентиран. За предмете који се односе на више класификационих знакова отвара се једна картица са класификационим знаком на који се предмет претежно односи.

Скраћени деловодник

Функционер органа државне управе решењем утврђује, у споразуму са функционером органа државне управе у чијем је саставу писарница, ако се основна евиденција води у писарници, да ће се у наредној години основна евиденција о предметима и актима, зависно од броја предмета и аката, водити путем скраћеног деловодника.
Скраћени деловодник води се на јединственом обрасцу вертикалног формата А-4. У скраћеном деловоднику акти се евидентирају по хронолошком реду пријема. Поред основног броја (по хронолошком реду) акт добија и класификациони знак из јединствене класификације предмета по материји.lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:01 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: