КАМАТНА СТОПА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Autor1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,299
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
КАМАТНА СТОПА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ
У В О Д


Развој модерне робне производње и кредитног система континуирано ствара различите облике платних и кредитних инструмената којима се региструју, преносе и реализују новчане обавезе и потраживања различитих учесника у процесу репродукције. Функције ових инструмената су различите: потврђују права и обавезе из робног промета, изражавају кредитне односе, омогућавају трансфер ризика са једног на друге економске субјекте, сведоче о улагању у реалне облике капитала и слично. Они су, кпрема томе, формализован израз економских трансакција, с обзиром да се законски детаљно утврђују правила њиховог издавања, а и сами могу бити предмет мање или више детаљно регулисаних трансакција.
Финансијско тржиште обавља алокацију акумулација ( штедње ) у циљу њенњ најефикасније употребе у производњи. Власници вишкова ( капитала ) стављају свој капитал на располагање производним субјектима у олиду кредита или власничких улагања. Овај процес креира финансијске инструменте, односно потраживања власника вишкова и обавезу производног субјекта. Иако кредитни инструменти у суштини представљају трансфер акумулације ( штедње ) у оквиру еконоомског система, последице тог трансфера нису исте. Власник капитала, који је дао кредит, има право на повраћај позајмљене суме увећане за камату у уговореном року. Са друге стране, власник капитала који је трајно стављен на располагање неком другом кориснику акумулације ( трајно је раздвојена функционална способност капитала од власништва над капиталом ) има само право на принос, односно на део вишка који позјмљени капитал производи.
Одлучујући је утицај финансијског тржишта на основне категорије финансијског система, кпосено на регулаторне величине – тржиште каматне стопе и нормативну дисконтну стопу.
Инвестиционе одлуке предузећа зависе од информација које се добијају са финансијског тржишта. Каматна стопа је кључни параметар финансијског тржишта. Тржиште врши креирање и вредносвање финансијске активе на основу приноса и ризика финансијског инструмента. Принос изражава очекивани повраћај који улагање капитала доноси, а ризик известност приноса. Власник капитала одлучује се на улагање са становишта односа према задовољавању текућих, односно будућих потреба. Са развојем кредитног система, уместо да капитал троши, власник може да га стави на располагање другом еконосмком субјекту, који инвестира у производни процес. У том случају, камата је за власника капитала цена одрицања од текуће потрошње – штедње, односно она са друге стране за предузетника представља цену недостајуће акумулације.
Каматна стопа у основи изједначава будуће вредности новца са садашњом вредношћу.


1. ПОЈАМ И УЛОГА ФОРМИРАЊА
КАМАТНЕ СТОПЕ


Камата је цена коју зајмопримац – дужник плаћа зајмодавцу – кредитору за употребу позајмљене суме – главнице у одређеном временском периоду. Камата се изражава кроз каматну стопу као однос новиналног износа камате и главнице. Уобичајено је да се камата везује за годишњи период. Ако је, на пример, дужник позајмио 100 новчаних јединица на период од једне године са обавезом да уз главницу врати и 10 новчаних јединица камате по доспећу, каматна стопа ће износити 10 % ( изражена апсолуним бројем она је 0,10 ). Према томе, у кванитативном погледу каматна стопа је израз цене усттупљених средстава. Квалитативно, она је цена употребе капитала, те је стога условљена његовом способношћу да креира вишак.
У најопштијем изразу, каматна стопа изражава цену коришћења кредитних и новчаних ресурса на финансијском тржишту. Висина каматне стопе као цене коришћења кредитних и финансијских ресурса је повезана са стопом корисности средстава у односу на време њиховог коришћења. Стопа корисности средстава увек је већа у садашњем времену у односу на неко будуће време, па је и каматна стопа као израз цене коришћења одговарајућих новчаних и финансијских ресурса различита и сагласна одређеној стопи њихове корисности. То је и основна разлика садашње и будуће потрошње, односоно одлагања потрошње у облику штедње и стицања имовине у неком будућем временском периоду.
Уопштавајући то са становишта макро аспекта, може се рећи да каматна стопа представља инструмент уравнотежавања између обима штедње и понуде капитала ( кредита ) са тежњом финансисјких ресурса и мобилности капитала . За пословање банке је важно познавање суштине и улоге каматне стопе на макро, али и на микрко нивоу. Микро аспект каматне стопе, са становишта банке, у погледу управљања ризиком каматне стопе веома је значајна. Бројне су врсте банкарских послова у којима променљивост каматне стопе може бити један од узрока лошег пословања банке, нарочито у нестабилним економским условима ( какви су, на пример, услови инфлације ).
Каматна стопа је битан, а може се рећи и најважнији инструмент функционалног пословања банке. У условима дерегулације банкарског пословања и динамичких промена у банкарском окружењу, каматне стопе банке се често мењају и усклађују са новонасталим условима пословања банке. То се односи на активне и на пасивне каматне стопе. Промељивост каматних стопа је битна карактеристика пословне политике банке и кључни фактор успешног пословања банке. Од обима и стуктуре продуктивне активе банке и висине активних каматних стопа зависи ниво укупног каматног прихода банке. Висисна пасивних каматних стопа утиче на укупне каматне издатке банке.


других некаматних извора прихода и тако релативизирају утицај смањења нето каматне маргине на своју профитабилност.
Основне економске функције каматне стопе су:
 Омогућавање текућој штедњи да се претвори у инвестиције у циљу подстицања економског раста;
 Рационално располагање понудом кредита обезбеђесем зајмовних фондова за инвестиционе пројекте који имају највећи очекивани принос;
 Успостављање равнотеже између понуде и тражње новца и
 Као средство економске политике каматна стопа утиче на обим штедње и инвестиција.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:05 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Технологијата на конфекцијата - magistarski - mk derrick 0 1,395 05-03-2013 11:06 PM
zadnja poruka: derrick
  Алатки за виртуелна реалност за обука на ученици во основното образование derrick 0 1,143 18-02-2013 03:48 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: