Alkar - ( Dinko Šimunović )
Razbojnici - ( Friedrich Schiller )
Pod starim krovovima - ( Ksaver Šandor Gjalski )
Planine - ( Petar Zoranić )
Tena - ( Josip Kozarac )
Lutkina kuća / Nora - ( Henrik Ibsen )
Hrvatski bog Mars - ( Miroslav Krleža )
Poezija 2 - ( Silvije Strahimir Kranjčević )
Ljubav ili smrt - ( Ivan Kušan )
Bitka kod Bistrice Lesne - ( Miroslav Krleža )
Kralj Edip - ( Sofoklo )
Kad bi drveće hodalo - ( Grigor Vitez )
Osman - ( Ivan Gundulić )
Pikova dama - ( Aleksandar Sergejevič Puškin )
Lovčevi zapisi - ( Ivan Sergejevič Turgenjev )
Ana Karenjina - ( Lav Nikolajevič Tolstoj )
Vuci - ( Milutin Cihlar Nehajev )
Zaljubljen do ušiju - ( Miro Gavran )
Nana - ( Emile Zola )
Zlatarevo zlato - ( August Šenoa )
Sebični div - ( Oscar Wilde )
Kod kuće je najgore - ( Ephraim Kishon )
U registraturi - ( Ante Kovačić )
Tri sestre - ( Anton Pavlovič Čehov )
Vlak u snijegu - ( Mato Lovrak )
Koko i duhovi - ( Ivan Kušan )
Antigona - ( Sofoklo )
Kavkavski put kredom - ( Bertolt Brecht )
Šuma Striborova - ( Ivana Brlić Mažuranić )
Emil i detektivi - ( Erich Kaestner )
Fedra - ( Jean Racine )
Basne 2 - ( Ivan Andreljevič Krilkov )
Ilijada - ( Homer )
Zagonetno pismo - ( Zlatko Krilić )
Junak našeg doba - ( Mihail Jurjevič Ljermontov )
Regoč - ( Ivana Brlić Mažuranić )
Pustolov pred vratima - ( Milan Begović )
Decameron - ( Giovanni Boccaccio )
Germinal - ( Emile Zola )
Ujak Vanja - ( Anton Pavlovič Čehov )
Petar Pan - ( James Matthew Barrie )
Smrt u čizmama - ( Ivan Goran Kovačić )
Misao na vječnost - ( Janko Leskovar )
Eneida - ( Publije Vergilije Maron )
Pravda i druge pripovijetke - ( Vladan Desnica )
Prokleta avlija - ( Ivo Andrić )
Čarobni brijeg - ( Thomas Mann )
Stolice - ( Eugene Ionesco )
Gulliverova putovanja - ( Jonathan Swift )
Kraljević i prosjak - ( Mark Twain )