Tankeri za prevoz hemikalija
Pojam ugovora o špediciji
Paneuropski koridor 7 i njegov značaj za RH - hr
Integralni transport 2
Proces saradnje u jugoistočnoj evropi
Proces proširenja Španije i Portugalije u Evropsku Uniju
Posmatračka misija Evropske Unije u Bosni i Hercegovini
Odnos i saradnja Srbije i Interpola
Dobrovoljno penzijsko osiguranje
Analiza rizika i leveridž - projektni rad
Upotreba slikovnica u razvoju govora dece predskolškog uzrasta
Uloga vaspitača u razvijanju ljubavi prema maternjem jeziku
Uloga predznanja u početnoj nastavi matematike
Uloga obitelji u psihofizičkom razvoju djeteta - hr
Odgojna uloga škole -hr
Obrazovanje - opšta obeležja
Motivacija zaposlenih u predškolskoj ustanovi - plan master rada
Mogućnost i efekti inoviranja nastave Prirode i društva sa zadacima različitih nivoa
Kvartalno planiranje u VI razredu OŠ
Konstruktivizam - osnova savremenih epistemoloških teorijskih koncepata pedagogije
Komunikacija dece kroz igru
Jedna metoda naučnog istraživanja
Govorne vežbe i rana detekcija govornih poremećaja
Evaluacija predškolske ustanove
Zdravlje i bezbednost zaposlenih
Upravno pravo Evropske unije
Unapređenje rada stručnih lica iz oblasti zaštite na radu
Uloga Vrhovnog suda SAD u razvoju američkog federalizma
Uloga Američkog predsednika, vrhovnog komandanta SAD-a
Ugovor o prevozu robe - stvari u drumskom saobraćaju
Teorija sistema bezbednosti
Sudovi i sudska funkcija
Stjecaj kaznenih djela - hr
Roditeljsko pravo
Razvod braka
Razlozi iskljucenja protupravnosti u prekrsajnom pravu - hr
Radno pravo u procesu globalizacije
Preuzimanje robe
Pravo posjeda - hr
Prava i obaveze ugovornih strana kod ugovora o prevozu putnika u domaćem i međunaro.
Prava i obaveze ugovornih strana 2
Postupak prema maloletnicima
Političko teritorijalna autonomija u političkom sistemu Repubilke Srbije
Političke partije u Crnoj Gori 2
Pojam ugovora u privredi
Ostvarivanje sekundarne zdravstvene zastite
Osnovna kriminalistička načela
Organizacioni aspekti poslovanja savremenih preduzeća uslužnog tipa javnog sektora
Organizacija uprave i državni službenici u Republici Srbiji
Obilježja obiteljske medijacije - hr