Nacionalni dohodak i njegova raspodjela - hr
Monopolska moć i izvori monopolske moći
Monetarizam naspram kenzijanizma - sličnosti i razlike u teorijskim konceptima
Mogućnosti primjene indikatora održivosti na praksu u BiH
Metodologija istraživanja, nastanka i razvoja privatizacije - ij
Matematičko-ekonomske funkcije
Kvalitet informacija
Input - output tabela
Fiskalni režim i inflacija
Evidencija dobavljača i kupaca
Ekonomsko ratovanje
Ekonomičnost kao pokazatelj ekonomske uspješnosti poslovanja
Deset principa ekonomije
Analiza poslovnog tržišta Srbije
Analiza osnovnih aspekata konkurentnosti domaćih preduzeća
Tržište kapitala 4
Zone slobodne trgovine
Regionalne ekonomske integracije u Africi
Pay Pal i Money Bookers
Inteligentne kartice - Smart Cards
Elektronski novac - ij
Poslovna etika 2
Kultura i etika poslovnog ponašanja
Šta je vreme
Vitgenštajnov koncept filozofije jezika
Spoznaj samoga sebe - Tales
Problem logocentrizma kod Žak Deride
Platonova politika - ij
Odbrana Sokratova i smrt
Heraklit
Da li proučavanje kulturnih produkata, a naročito umetnosti, može da pomogne
Bekonovo učenje o idolima
Antičko poimanje čoveka
Valutni rizik i forward ugovor
Uticaj stranih direktnih investicija na stvaranje uslova za privredni razvoj
Uloga interne revizije u privrednom subjektu
Politika prilagodjavanja platnog bilansa, deflacija, delvalvacija, i devizna kontrola
Tržište, pojam, značaj i podela tržišta
Troškovi poslovanja preduzeća
Teorija igara - slučaj Kipar
Strane direktne investicije
Statističko obuhvatanje prometa i proizvodnje
Prost slučajni uzorak
Primena statističke metode u istraživanjima
Prihvatanje klijenta i ugovaranje revizije
Prihodi preduzeća
Pribavljanje obrtnih sredstava
Porez na dobit
Poreski sistem u Srbiji
Poreska oslobođenja po crnogorskom Zakonu o PDV-u i usklađenost sa Šestom direktivom