Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Verbalni kontrakti - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Verbalni kontrakti (/Thread-verbalni-kontrakti)


Verbalni kontrakti - Dzemala - 30-08-2010 12:40 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Iako je rimska država prestala da postoji više od 1500 godina, na velikom broju pravnih fakulteta proučava se rimsko pravo kao poseban predmet. Zaista izgleda čunod da mi danas, posle toliko vekova, proučavamo pravni poredak jedne davno iščezle civilizacije u kojoj postoji najsurovija eksploatacija gde čovek može biti predmet nečije svojine.
Prvi razlog je u značaju istorije uopšte. Marks je rekao: “Za mene postoji samo jedna nauka, istorija, nauka o povesnom zbivanju”. A Santijana: “Onaj ko se ne seća prošlosti, osuđen je da je ponovo proživi”.
Drugi razlog je u značaju koji rimsko pravo ima na ovim prostorima. Naime, savremeni pravni sistemi ako izuzmeo one koji se temelje na Koranu, i neke egzotične dele se na dve grupe: one koji su nastali na tradicijama rimskog prava, i koji su se razvili pod uticajem engleskog precedentnog sistema. Pravni instituti starog Rima, naročito oni iz obligacionog i stvarnog prava, mnogo su uticali na rešenja kojima se i dana služimo.
Iz ovoga proizilazi i treći razlog: rimsko pravo je uvod u savremeno građansko pravo. Ono nam omogućuje bolje shvatanje ustanova privatnog prava. To znači da dobro naučeno rimsko pravo, omogućava lako savladavanje stvarnog, obligacionog i naslednog prava.
Rimsko pravo je robovlasničko ali ima neke odlike i rešenja koja imaju univerzalni karakter, koja ga čine prihvatljivim i u srednjem veku i danas. Na početku rimsko društvo pokazuje vidljive tragove prvobitne zajednice, a počev od principata javljaju se elementi feudalnih odnosa. Pa ipak, tokom dugih vekova svog postojanja, to je tipična robovlasnička država....

Verbalni kontrakti

Pojam verbalnih kontrakata


Roma parla, Oriente scrive – kažu Italijani. Zaista u vreme kada su na Istoku preovlađivali pisani ugovori, Rim je više voleo da recituje recitacije. To je ne toliko razlika u mentalitetu, koliko u stepenu razvoja, jer su i ranije narodi starog Istoka češće upotrebljavali izgovorene formule, nego pisane reči, do čege su došli tek posle izvesnog razvoja.
Možda je ovoj razlici doprineo srazmerno jeftin materijal na kome se na Istoku pisalo (glina) kao i nedovoljno raširena pismenost u najstarijem Rimu. A i inače, mentalitetu ljudi, koji su tek izašli iz prvobitne zajednice sa svim njihovim verovanjima i sujeverjima, više odgovara svečana religijskom maglom obavijena reč, nego pisani dokument. Setimo se Indijanaca iz Amerike i njihovog Haug.
U osnovi verbalnih kontrakata je magijskog dejstvo reči, neka vrsta zakletve. Na pitanje, koje je postavljeno određenim rečima, dužnik mora da odgovori propisanom formulom. Verbalni kontrakti su činili zapravo jednu od vrsta svečanog ugovaranja. Forma ovih ugovora bila je svečana reč: smatralo se da je sporazum postignut između stranaka nije punovažan, dok ne bude potvđen svečanim obećanjem. Pri verbalnim ugovorima prema tome, više nije bilo simbolike, nije bilo svečanih gestova, a ni očitovanja nisu morala biti javna. Od ranije forme per aes et libram bila je zadržana samo nukupacija.
Verbalni ugovori bili su poznati već u vremenu zakona XII tablica, jer je u to vreme već bila primenjivana sponsio ili najstariji oblik verbalne stipulacije. Dakle, kao što se može zaključiti najvažniji verbalni kontrakt je stipulacija ali je bilo i nekih drugih.
Pojava verbalnih kontrakata bila je uslovljena privrednim razvojem i potrebom da se pronađe način kako bi se regulisali odnosi koji nisu najpogodnije bili regulisani forme per aes et libram. Izlaz za ovo bio je pronađen u samoj formi per aes et libram. Osamostalio se njen usmeni deo i postao je forma verbalnih ugovora....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Verbalni kontrakti 4
1.1 Pojam verbalnih kontrakata 4
1.1.1 Stipulacija 4
1.1.2 Dotis dictio 7
1.1.3 Jusjurandum liberti 7
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 9