Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Maglaj 1992-1995 god. -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Maglaj 1992-1995 god. -ij (/Thread-maglaj-1992-1995-god-ij)


Maglaj 1992-1995 god. -ij - Dzemala - 11-08-2010 09:19 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


BiH i Maglaj do 1992. godine


Bosna i Hercegovina je kraj osamdesetih godina prošlog stoljeća preživljavala teško i bolno, jer je zbog svoje specifične geostrateške, nacionalne, privredne i političke strukture bila stalno na posebnim udarima i provokacijama susjeda ali i onih unutrašnjih snaga koje su željele njen raspad. Ova država, iako ima kontinuitet državnosti skoro hiljadu godina, stalno je bila osporovana, napadana, osvajana, oslobađana, samostalna, pa onda u zajednici sa drugim . Mnogi se historičari slažu da je BiH, zapravo jedna od najstarijih država Balkana sa najduzim drzavnopravnim
kontinuitetom.
Nakon pada bosanskog kraljevstva u srednjem vijeku, (1463. godina),Bosna i Hercegovina je bila pod vojnom i političkom upravom Turske carevine i Austrougarske monarhije , ali je slobodarski duh i želja za samostalnošću uvijek bila prisutna kod njenih naroda. To su pokazivali dizanjem brojnih buna protiv stranih okupatora ili protiv tlačenja siromašnog naroda.
Specifičnost ove države kroz sve ove vijekove, ogledala se i ogleda u tome da na ovom prostoru može da se čuje i ezan i pravoslavno i katoličko zvono sa bogomolje. Ta njena nacionalna i vjerska izmiješanost je u mnogome određivala i sudbinu Bosne i Hercegovine. Na njenim prostorima žive zajedno Srbi, Hrvati, Bošnjaci i drugi, što je davalo povoda raznim ideolozima susjednih zemalja (Srbije i Hrvatske) da svojataju i narode i teritorije Bosne i Hercegovine. Ilija Garašanin je 1844 godine u tajnom dokumentu za potrebe Vlade Srbije pisao o potrebi „proširenja“ Srbije preko Bosne i Hrvatske a Maček i Cvetković 1939.god. kao politički rukovodioci tadašnje kraljevine Jugoslavije potpisuju sporazum o podjeli Bosne na banovine po kojoj dio pripada Hrvatskoj a dio Srbiji.
Sve je to išlo na račun teritorija Bosne i Hercegovine, odnosno jednog njenog naroda – Muslimana, a velikosrpske i velikohrvatske ideje, na najbrutalniji i najkrvaviji način odražavale su se upravo na ovim prostorima.
Bosna i Hercegovina je platila najveću cijenu u ljudskim i materijalnim žrtvama i tokom Drugog svjetskog rata, kada su njenim prostorima harali i njemački nacisti, italijanski fašisti, četnici, ustaše, ali i druge fašističke snage.
Nasuprot ovim snagama, ideali koje je postavio Josip Broz Tito i Komunistička partija, kao što su antifašizam, bratstvo i jedinstvo, jednakost, pravda i socijalizam, mnogima se učinila kao progresivna i realna, pa partizanski pokret dočekuje kraj rata 1945.god. na strani svjetskih pobjednika i počinje izgradnja nove komunističke Jugoslavije, koja će trajati punih 40 godina.
I pored činjenice da su Tito i komunisti isticali ideju ravnopravnosti naroda u Jugoslaviji, nisu riješili „muslimansko pitanje“ niti su iskorijenili nosioce nacionalističkih i velikodržavnih ideja. Naprotiv, sa smrću Josipa Broza, 1980.god. oni postaju sve otvoreniji i agresivniji zagovornici svojih ideja, a podršku nalaze i unutar Komunističke partije Jugoslavije.
Iz Srbije, kroz medije, časopise, istupe književnika i pojedinih naučnika, svakodnevno se govori o ugroženosti „Srba“ u Jugoslaviji, nepravdama koje trpe, nepravednim granicama republika u Jugoslaviji. Najčešće su na meti Bosna i Hercegovina i Kosovo....

Sadržaj:

Sadržaj

Uvod
1. BiH i Maglaj do 1992. godine
1.1. BiH do 1992. godine
1.2. Maglaj do 1992. godine

2. Početak i tok rata (1992. – 1995. )
2.1. TO i formiranje armije
2.2. Ratne operacije 1992. godine
2.3. Ratne operacije 1993. godine
2.4. Ratne operacije 1994. godine
2.5. Ratne operacije 1995.godine
2.6. Završetak rata i žrtve

Zaključak

3. Prilozi
3.1. Nosioci najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“