Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (http://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA -ij (/Thread-imovinski-odnosi-bra%C4%8Dnih-partnera-ij)


IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA -ij - Dzemala - 10-08-2010 09:40 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA

Bračno imovinsko pravo reguliše imovinskopravne odnose između bračnih drugova.Ovi su odnosi u Porodičnom zakonu uređeni u obliku zakonskog imovinskog režima.To znači da bračnim drugovima nije ostavljena mogućnost da ove odnose ugovorom urede na način koji bi bio drukčiji od onoga koji je određen u Zakonu.Po tome se naše pravo razlokuje od većine stranih prava,koja tu mogućnost normiraju,pa bračnim drugovima tako pružaju priliku da imovinske odnose regulišu onako kako njima odgovara,isključivši primjenu imovinskog zakonskog režima.U velikom broju zakonodavstava zakonski imovinski režim se primjenjuje tek onda kada se bračni drugovi nisu odlučiliza ugovorni imovinski režim,odnosno kada nisu ugovaranjem nekog drugog režima isključili primjenu zakonskog.Ovo derogiranje zakonskog imovinskog režima se vrši (pred)bračnim ugovorom,koji se mora zaključiti prije sklapanja braka i ovjeriti kod javnog bilježnika.Samo se u manjem borju zakonodavstava (npr.holandskom.švicarskom i grčkom) ovaj ugovor može sklopiti i u toku braka ,odnosno može se samo izmjeniti u toku braka.
U uporednom pravu postoji više imovinskih režima: režim ovdvojenosti imovine, režim zajednice imovine i mješoviti režimi.U dijelu teorije se smtra da se režimom odvojene imovine otklanjaju nedostaci režima zajednice imovine: sprjelava se da bračni drug nesposoban za privređivanje umanjuje imovinu drugog bračnog druga,kao i to da kod prestanka braka oba bračna druga dobiju po jednu polovinu zajednickih dobara,iako je jedan donio u brak manje od drugog ,ili nije donio ništa,ioli nije donio do povećanja imovine.Sistemom odvojenosti se pokušava ukloniti nejednakost bračnih drugova koja je prisutna u sistemu zajedničke imovine ,mada se u tome ne uspjeva u potpunosti.U ovom se sistemu koiste polno neutralne odredbe,odnosno u praksi se zakonske odredbe tako tumače: naglasak se stavlja na pravnu jednavkost i bračnih drugova-govori se o „pravu bračnih drugova“ da upravljaju i raspolažu imovinom a ne o „pravu muža“Razlike između pojedinih režima koji postoje u uporednom pravu se tiču stepena slobodne bračnih drugova u pogledu potupanja sa imovinom u toku braka,načina podjele imovine po razvodu braka i slobode ugovaranja drugog režima.U zemljama se režimom zajednice imovine prisutne su promjene u pravcu veće samostalnosti u upravljanju imovinom u toku bralka i veće pristunosti odložne zajendice. U pravima u kojima je u posljednje vrimeme izvršena reforma u ovoj oblasti,bračni drugovi imaju uglavnom veći stepen autonomije u pogledu ugovaranja imovinskog režima a u večini njih je i prihvaćena ideja nezavisnosti bračnih drugova, odnosno njihove veče ravnopravnosti....