Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Metodologija naucnih istrazivanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Metodologija naucnih istrazivanja (/Thread-metodologija-naucnih-istrazivanja)


Metodologija naucnih istrazivanja - Dzemala - 20-07-2010 11:13 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


FUNDAMENTALNA I PRIMENJENA


Fundamentalna istraživanja se preduzimaju radi sticanja novih znanja i proširivanja granica postojećeg sistema znanja o nekoj predmetnoj oblasti Primenjena istraživanja se preduzimaju radi sticanja novih znanja i informacija neophodnih za rešavanje određenih praktičnih problema u nekoj oblasti

Primenjena istraživanja imaju neposrednu praktičnu usmerenost, a fundamentalna nemaju, ali to ne znači da je praktična primenljivost nalaza stečenih fundamentalnim istraživanjima manja od nalaza primenjenih istraživanja . Ishodi fundamentalnih istraživanja su mnogo neizvesniji od ishoda primenjenih istraživanja, jer se odnose na znanja veće opštosti Napredak postignut fundamentalnim istraživanjima obično biva praćen napretkom primenjenih istraživanja.

Istorija nauke svedoči o slučajevima u kojima je primenjeno istraživanje neočekivano urodilo plodovima koji su usmeravali fundamentalna straživanja i proširili njegove granice


Hipoteza istraživanja

Naučno istraživanje je sistematsko, plansko i objektivno ispitivanje nekog problema, prema određenim metodološkim pravilima, čija je svrha da se pruži pouzdan i precizan odgovor na unapred postavljeno pitanje. Svako naučno istraživanje ima više međusobno logično povezanih faza. Istraživanje započinje formulacijom problema i cilja istraživanja, definisanjem osnovnih varijabli, hipoteza, izbora uzorka, kao i metoda i tehnika istraživanja. Krajnji rezultat naučnog istraživanja je pisani naučni rad, članak ili monografija, u kojem se na pregledan, obuhvatan, koncizan i precizan način saopštavaju rezultati istraživanja i daju objašnjenja istraživane pojave...

Sadržaj:

Metodologija naučnih istraživanja 3
FUNDAMENTALNA I PRIMENJENA 3
Hipoteza istraživanja 3
Osnovne vrste naučnih istraživanja 4
TEORIJSKA I EMPIRIJSKA 4
Struktura empirijskog istraživanja 4
Struktura empirijskog istraživanja 5
IDENTIFIKOVANJE I ODREĐIVANJE PROBLEMA 5
Primeri pitanja kojima je izražen problem istraživanja: 6
POSTAVLJANJE HIPOTEZE 6
DEFINISANJE KLJUČNIH IZRAZA 7
IZVOĐENJE LOGIČKIH POSLEDICA IZ HIPOTEZE 7
IZBOR ISTRAŽIVAČKE STRATEGIJE I NACRTA ISTRAŽIVANJA 7
Osnovni razlozi kontrolisanja 8
RAZVIJANJE SREDSTAVA ISTRAŽIVANJA 8
SPROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA I PRIKUPLJANJE PODATAKA 8
PISANJE IZVEŠTAJA O OBAVLJENOM ISTRAŽIVANJU 9
Literatura 9