Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ocena opšte verodostojnosti iskaza s obzirom na stepen psihičke normalnosti davaoca i - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Ocena opšte verodostojnosti iskaza s obzirom na stepen psihičke normalnosti davaoca i (/Thread-ocena-op%C5%A1te-verodostojnosti-iskaza-s-obzirom-na-stepen-psihi%C4%8Dke-normalnosti-davaoca-i)


Ocena opšte verodostojnosti iskaza s obzirom na stepen psihičke normalnosti davaoca i - VS1 - 02-07-2010 08:56 PM

Maturski, maturalni, seminarski, diplomski i master radovi iz krivičnog prava.

Ljudi su odavno uočavali psihička zbivanja kod čoveka, pa i psihička zbivanja u vezi sa sudskim postupcima, i o tome su razmišljali. Na primer već Ulpijan (III v.n.e) jeodređivao pojam i nedostatke sugestije pri saslušavanju. Međutim, ranije je to izgledalo jednostavnije, jer su postojala formalna dokazna pravila, te se do sredine XIX veka o psihičkom životu iznose uopštavanja i tvrdnje više na osnovu razmišljanja nego na osnovu sistematskog posmatranja i istraživanja, tako da se i sama psihologija kao samostalna nauka formira tek od sredine XIX veka.
Za socijalnu psihologiju pak se može reći da kao naučna disciplina postoji tek od početka ovog stoleća. Što se tiče psihologjie sudskih posupaka, prvo su se krajem XVIII i početkom XIX stoleća pojavila psihološka posmatranja pojedinih krivičnih slučajeva i, mada se u ovim izlaganjima dugo skoro sva pažnja poklanjala krivcu i njegovom odlučivanjuna delo (kriminalna psihologija), ipak su ova posmatranja dovela i do dubljeg razumevanja i psihičkih zbivanja u sudskim postupcima. Ovakvo razumevanje zahtevano je i usled uvođenja načela materijalne istine i slobodne ocene dokaza.
Razvoj sudske psihologije, kao oblasti čovekovog razmišljanja odnosno kao naučne discipline, možemo u grubim crtama da podelimo uglavnom na prednaučni i tri dalja perioda. U prednaučnom periodu, dakle pre konstituisanja sudske psihologijie u naučnu isciplinu, kao što smo već spomenuli, više se razmišljalo nego li sistematski proučavalo. Još kod antičkih pisaca, kao i u pravnim tekstovima, nailazimo na mudre misli o pravilnosti, savesnosti i tačnosti suđenja, a donekle i o verodostojnosti iskaza svedoka i drugih lica koja učestvuju u sudskome postupku. Zapaža se manje ili nikakvo priznavanje vrednosti iksaza nemih, maloletnih, žena i pripadnika nižih klasa.
Prem ovom što je rečeno možemo da odredimo pojam sudske psihologije tako što ćemo je shvatiti kao naučnu disciplinu koja se bavi psihičkim zbivanjima i njima odgovarajućim ponašanjem učesnika svih sudskih postupaka i to kako krivičnog tako i građanskog i drugih.
Sudska psihologija je pomoćna pravna disciplina, iako ona, čak i sa onim elementima prava koje sadrži, nije pravna disciplina. Njen status pomoćne pravne discipline imao je kod mnogih pisaca (naročito psihologa) osetan značaj za određivanje njenog predmeta i sistema. Psihologija je danas društvena i biološka nauka, a ne filozofska ili samo biološka (prirodna) nauka. Zadaci psihologije sastoje se u tome da čovekovo ponašanje objasni, da ga predviđa i da omogući da se na to ponašanje deluje u skaldu sa nekim ciljevima.
Predmet ovog rada biće ocena opšte verodostojnosti iskaza s obzirom na stepen psihičke nomralnosti davaoca iskaza. Radom će biti obuhvaćene teze: svedok, ocena verodostojnosti iskaza s obzirom na lična svojstva, različite vrste psihičkih poremećaja, šta se može očekivati od takvih svedoka, koliko su svedoku očuvana opažanja, mišljenja, pamćenje.

1 Ocena opšte verodostojnosti iskaza s obzirom na stepen psihičke normalnosti davaoca iskaza

1.1 Uopšteno o svedoku


Opšta izlaganja ο psihologiji iskaza odnose se i na iskaze svedoka. Prema tome svedok jeste osoba koja daje iskaz tačnije jedna od osoba koja daje iskaz. Postoje znatne individualne razlike medu svedocima, a kvalitet njihovog iskaza, po mišljenju Gorfa, zavisi:
- prvo, od svojstava samog svedoka,
- drugo, od svojstava predmeta ο kome se svedoči, i
- treće, od uslova pod kojima je stvoren iskaz.
Za kvalitet iskaza su važna, prema Gorfu, i svojstva predmeta ο kome se svedoči. Njihov uticaj na kvalitet iskaza dobrim delom zavisi od toga kojim je čulom predmet opažen. Opažanja čulima pipanja, mirisa, ukusa itd. smatraju se za manje jasna i manje sigurna od vizuelnih opažanja (čulom vida), dok svedočanstva čulom sluha imaju srednju vrednost. Razne osobine kao na primer zvuci reči, trajanje, mesto, osvetljenje, sličnost, itd. mogu da utiču na odgovarajuće čulo, pa i nа tačnost i pravilnost iskaza.
Za to kakav će iskaz svedoka biti.pored svojstava svedoka i svojstava predmeta, važni su i uslovi pod kojima je iskaz stvoren. Postoje:
- objektivni i
- subjektivni uslovi.
Kao objektivni navode se, među ostalim:
- vreinc osmatranja,
- perspektiva i
- osvetljenje.
Subjektivni uslovi (bez obzira na subjektivna svojstva svedoka) odnose se na svedokovu:
- pažnju,
- uzbuđenju,
- pamćenje,
- duševno stanje,
- način ispitivanja itd.
Ako svedoke, kao što je to učinio Vodinelić podelimo na dobronamerne i lažne, možemo reći da dobra volja svedoka veoma mnogo doprinosi istini. Dobronamerni obično govore istinu, ali može da bude i drukčije. Tada treba učvrstiti svedokovo poverenje u sudiju i, ako on neuverljivo tvrdi da se ne seća ničega, nastojati da se kod njega pronađe i odstrani motiv zbog koga neće da govori. Takvi motivi mogu biti: strah pred osvetom, želja da se bude izvan svega i ostane neutralan, da se izbegne dolaženje pred sud, indiferencija, sažaljenje itd. Dobronamernom svedoku treba pomoći da da potpun i tačan iskaz.
Zainteresovanost svedoka za ishod istrage različito se ispoljava. U nekim slučajevima svedok ne može uvek da sakrije rodbinski, prijateljski ili neprijateljski odnos prema strankama ili očiglednu zavisnot svojih ekonomskih interesa od ishoda stvari (primer oštećenika). U drugim slućajevima zain¬teresovanost može biti prikrivena.