Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Modeli e-vlade - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Megatrend puškice (/Forum-megatrend-pu%C5%A1kice)
+---- Forum: Kancelarijsko poslovanje (/Forum-kancelarijsko-poslovanje)
+---- Tema: Modeli e-vlade (/Thread-modeli-e-vlade)


Modeli e-vlade - derrick - 27-10-2009 10:54 PM

Modeli e-vladeE-vlada
online pružanje usluga državnih organa i javnih službi.
podrazumeva integraciju različitih procesa javne uprave i novi tehnološki pristup, kao i preraspodelu nadležnosti.
e-vlada je potrebna:
državnom aparatu da se rastereti pritiska na šalterima, da pojeftini svoje usluge i time učini građane zadovoljnijima;
građanima da obave poslove od svoje kuće ne čekajući u redovima, da dobiju pravovremenu i tačnu informaciju;
firmama iz oblasti ICT-a, da bi otvorila obimno polje rada.
jedan od najbitnijih razloga za uvođenje e–vlade jeste stalni porast broja stanovnika i ogroman rast gradova.
e-vlada, poseduje potencijal da redefiniše i revitalizuje odnos građana i vlade.

Odnosi između korisnika u e-vladi Srbije


Vrste e-vlade
G2B (Government to Business)
G2C (Government to Consumer)
G2G (Government to Government)
G2E (Government to Employees)

G2B
Saradnja vlade i poslovnih subjekata kao i drugih pravnih lica.
Predstavlja najveću mogućnost za povećanje efikasnosti ekonomije.
Postiže se skraćenje vremena izvršenja složenih transakcija i stvara dobra podloga za kvalitetno odlučivanje.

G2C
Saradnja vlade i građana.
Servis je dostupan 24 časa dnevno.
Single touch point – jednim ulaskom na Internet korisnik pristupa svim potrebnim informacijama.
Korisnik plaća administrativnu taksu i plaćanje se obavlja preko Interneta.
Elektronski transfer beneficija – u kojem vlada transferiše socijalno osiguranje, penzije i druge prinadležnosti direktno na bankovni račun primaoca ili na račun pametne kartice.

G2G
Državni organi efikasno koriste Internet servise na svim nivoima upravljanja:
Između republičke vlade i lokalnih organa samouprave,
Pri među resornom upravljanju.

G2E
Korišćenje ICT-a u cilju saradnje i koordinacije zaposlenih u vladinim organima omogućava:
bolju komunikaciju između zaposlenih,
blagovremeno obaveštavanje i protok informacija,
potrebe e-obrazovanja u vladi i javnim službama,
upravljanje znanjem.

Specifična pravna pitanja
ime domena
problemi nastaju kada se nekoliko kompanija koje imaju slična imena takmiče oko imena domena.
takse i drugi porezi
federalne, državne i lokalne vlasti pokušavaju na sve načine da proračunaju kako da dobiju deo prihoda koji nastaje elektronski.
autorsko pravo
zaštita softvera i druge neopipljive tvorevine je teško preko Weba.

Etička pitanja
privatnost i praćenje Weba.
pitanja privatnosti se odnose i na korisnike i na zaposlene.
ljudski faktor.
upotrebom e-vlade može doći do ukidanja određenih poslova i pojave novih.
lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad