Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sloj poslovne logike - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Megatrend puškice (/Forum-megatrend-pu%C5%A1kice)
+---- Forum: Kancelarijsko poslovanje (/Forum-kancelarijsko-poslovanje)
+---- Tema: Sloj poslovne logike (/Thread-sloj-poslovne-logike)


Sloj poslovne logike - derrick - 27-10-2009 10:53 PM

Sloj poslovne logike
osnovne funkcije sloja poslovne logike su slojevi usluga i kontrole pristupa.
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) i Microsoft .NET su dva najpopularnija okruženja u svetu.
pomenuta okruženja omogućavaju brz razvoj, univerzalnost i široko polje upotrebe. Oba okruženja okrenuta su razvoju Web aplikacija. I u jednom i drugom slučaju postoje veoma dobri razvojni alati koji olakšavaju programiranje.
kod izbora okruženja, mnogi faktori mogu da utiču na odluku i nije moguće jednostrano presuditi u korist nekog od njih.
koriste se klase modelirane u UML-u, tako da se dobiju kosturi klasa koje potom treba dopuniti implementacionom logikom.

Prezentacioni sloj
preko ovog sloja, korisnik upravlja sistemom.
kod izbora tehnologije postoji više alternativa:
Jednostavne za korišćenje, ali teške za distribuciju, instalaciju i održavanje su samostalne (stand-alone) aplikacije, čija je mana često i zavisnost od platforme.
Korišćenje Web okruženja je trend u svetu za sve vrste poslovnih sistema. Korisnik preko svog Web browser-a pristupa serveru koji mu prikazuje podatke i prihvata njegove akcije. Izlazni podaci mogu biti opisani jezikom XML, a sama prezentacija je jednostavna transformacija ovih podataka u odgovarajući jezik za prikaz (HTML, WML).


Infrastruktura
više od polovine IT budžeta se troši na infrastrukturu,
tehničke infrastrukture obuhvataju:
hardver,
mrežu, i
operativna okruženja pod kojim rade aplikacije,
brzo menjanje hardvera i operativnih sistema uz podršku najnovijih tehnologija,
IT infrastrukture se redovno moraju održavati, tj. ažurirati i obogaćivati, da bi bile efikasne u budućnosti,

Ključne oblasti koje treba razmotriti
potrebno je razmotriti mnoge IT oblasti prilikom dizajniranja tehničke infrastrukture:
hardver, uključujući desktop ili server poslovnih aplikacija, servere baze podataka, Internet servere…,
softver, uključujući operativne sisteme, softver pozadinskih aplikacija, brauzer i druge GUI interfejse,
mrežu kao što je LAN/WAN, proširenja ili zamenu, rutere i zaštitne mehanizme,
topologiju mreže, koja zavisi od potreba za intergracijom aplikacije,
potrebe bezbednosti u oblasti mreže, servera i aplikacija,
resurse rezervi i ponovnog uspostavanja (backup i recovery resursi) sa mogućnošću podrške trećeg lica u slučaju problema i potrebe za ponovnim uspostavljanjem,
resursi za podršku i proširenje sistema i pružanje tehničke podrške,
planiranje kapaciteta i testiranje svih hardverskih i softverskih komponenti infrastrukture.
pravilno pripremljena strategija e-vlade može zahtevati:
modele predviđanja ponašanja infrastrukture,
arhitekturu koja definiše odnose između procesa, podataka i vremena,
sisteme upravljanja mrežom sa podsistemskim direktorijumima koji omogućavaju nadgledanje i praćenje transakcija i resursa u okruženju,
pomoćna rešenje za prenos informacija između različitih okruženja i aplikacija.
sveobuhvatnu bezbednost korišćenjem šifrovanja, identifikacije i zaštitnih mehanizama.

Organizaciono-kadrovski resursi
organizaciono-kadrovski resursi neophodni za uspešno funkcionisanje IS odnose se na normativno regulisanje poslova i zadataka u njegovom radu i definisanje kadrovske politike.
definisanje kadrovske politike omogućava i utvrđivanje potrebnog broja radnika u radu IS.
ključni element obezbeđivanja uspešnog i pouzdanog rada IS je čovek.
značajno je obezbediti:
adekvatan izbor i pravilno raspoređivanje kadrova,
podsticanje motivisanosti službenika za rad (što podrazumeva napredovanje u poslu, plata, priznanja),
mogućnost stalnog stručnog usavršavanja.

Ograničenja e-vlade
Tehnička ograničenja
nedostatak opšteprihvaćenih standarda za kvalitet, bezbednost i pouzdanost
nedovoljna širina frekvencijskog opsega
primena softverskih alata za razvoj
teškoće u integrisanju Internet softvera i softvera za e-vladu
Netehnička ograničenja
zakonska pitanja
nacionalna i internacionalna zakonska regulacija
teškoće pri merenju nekih prednosti e-vlade
otpor korisnika
nedostatak kritične mase


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad