Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Znacaj emocija za mentalno zdravlje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (http://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Znacaj emocija za mentalno zdravlje (/Thread-znacaj-emocija-za-mentalno-zdravlje)


Znacaj emocija za mentalno zdravlje - Dzemala - 15-06-2010 12:27 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.RAZVITAK PSIHIČKOG ŽIVOTA ČOVEKA


Pojavi čoveka i za njega karakterističnog psihičkog života predhodi dug period razvitka živih bića. Do njega dolazi putem novog, drugačijeg nego kod životinjskih predaka, načina prilagođavanja novim i veoma izmenjenim uslovima opstanka.
Smatra se da otprilike 14 miliona godina razvitak u to vreme najrazvijenije vrste sisara- primata- kreće u nekoliko pravaca. Jedan čine antropoidni majmuni- šimpanza, gorila, orangutan- a drugi majmunska vrsta (homidi), iz koje se razvija čovek. Razvitak antropoidnih majmuna prestaje, a majmuna- neposrednih predaka čoveka se nastavlja. Kod te se vrste razvijaju određene odlike koje vode ka pojavi čoveka. Pre oko 4 miliona godina javlja se vrsta koja za kretanje koristi snažne udove i izrađuje neka primitivna oruđa. Razvitak se produžuje ali znatno brže. Smatra se da homo sapiens nastaje oko 100 000 godina unazad. Vrsta u koju spada savremeni čovek (homo sapiens sapiens) javlja se nešto kasnije.
O nastanku čoveka kao vrste i njegovih karakteristika, pa i odluka ponašanja i psihičkog života, govori se kao o filogenetskom razvoju čoveka. Tri bitna uslova tog razvitka su rad, društveni život i razvijenost govora. Do razvitka govora doveo je upravo rad. Zajednički rad izaziva potrebu uzajamnog saopštavanja, koje se ostvaruje formiranjem govora kao sredstva komunikacije među ljudima. Radi uspešnog ostvarenja radne delatnosti, kao i usled potrebe zajedničkog života, formira se ljudski govor....