Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Egipat - Egipatsko pravo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Egipat - Egipatsko pravo (/Thread-egipat-egipatsko-pravo)


Egipat - Egipatsko pravo - Dzemala - 10-06-2010 12:57 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Buđenje Egipatske civilizacije

Plemena iz rano kamenog doba bavila su se lovom i gajenjem stoke, a koristili su grubo kameno oruđe. Vremenom su se pojavili razvijeniji narodi koji su podelili dolinu između sebe, umnožili se i razdvojili na plemena. Nastalo je nekoliko manjih kraljevina, a kada se vlast centralizovala, kraljevine su postale provincije i dobile ime nome. Svaka od njih je imala svoju prestonicu, vladajućeg boga i sopstveni teološki sistem.
Uvid u ranu civilizaciju stiče se u oblasti delte. Kuće ranih Egipćana bile su napravljene od blata i pruća i grupisane u sela, oko kojih su podizane čvrste palisade, koje su selo štitile od divljih lavova i leoparda. Pas i mačka su u to doba već bili domaće životinje. Muškarci su tetovirali tela i oslikavali lica. Nosili su odela od kozje kože, a glave su ukrašavali nojevim perima. Žene su u kosu stavljale ukrašene češljeve, nosile narukvice i ogrlice od školjki i oslikanih oblutaka i životinjskih zuba. Bili su pastiri, lovci, ribolovci, a bilo je i veštih zanatlija. Verovali su da život dolazi posle smrti isto kao što dan dolazi posle noći.
Kada su se doselila plemena sa istoka, doneli su i nove veštine, uverenja i novi način života. Zemlja je bila istinska košnica zanata, hrane je bilo u izobilju.
U Gornjem Egiptu se pojavio jedan gospodski narod. Došavši preko Crvenog mora, taj narod je postepeno pokoravao okolna plemena i sve više širio svoju vlast. Bili su poštovaoci sunca ali su prihvatili i religijska verovanja naroda koje su pokorili.
Onda se pojavio veliki osvajač Zaru, ’’škorpion’’. Tada su u Egiptu bila dva kraljevstva:
- gornji i
- donji Egipat.
Poslednje godine svoje vladavine, Škorpion je nastojao da organizuje i popravi osvojene teritorije. Posvetio je mnogo pažnje zemljoradnji. Jedan umetnik ga je prikazao sa motikom u ruci kako kopa zemlju na obali reke.
Sledeći veliki vladar je Narmer, poistovećen sa Meniem. Početak njegovih pobeda počeo je sa osvajanjem Fajuma. Posle osvajanja Fajuma, Libijci su postali dominantan narod. Meni je u bici u kojoj je pobijeno na hiljade ljudi, pobedio Libijce i proširio teritoriju do obala Mediterana. Libijci su oduvek predstavljali problem za faraone, čija vladavina u zapadnim oblastima delte nikad nije bila sigurna. Meni je rešio da slomi njihovu moć te je zarobio 120.000 vojnika, kao i plen koji je uključivao 400.000 goveda i 1.240.000 koza.
Velika civilizacija se razvija više od četrdeset vekova i dobro se prilagodila dolini Nila. Hijeroglifi su bili od samog početka u upotrebi, kovači su obrađivali bakar, razvilo se grnčarstvo. U delti se upotrebljava linearno pismo i nastaje prvi kalendar.
Kad je Mani umro,nasledio ga je sin Jaha. Pokrenuo je silovitu vojnu kampanju i uspeo da osvoji jug. Prirodna bogatstva Nila su sistematski razvijana, izvođeni su irigacioni radovi širom zemlje,močvare su pretvarane u plodnu zemlju, planirana je izgradnja kanala.
Bogatstvo Egipta počivalo je u njegovom zemljištu...

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 Egipat 4
2.1 Buđenje Egipatske civilizacije 4
2.2 Dinastički periodi Egipta 5
2.3 Kraljevi velikih piramida 5
2.4 Rasni mitovi o Egiptu 6
2.5 Religija u Egiptu 7
2.5.1 Bog sunca 7
2.5.2 Verska reforma – pokušaj uvođenja monoteizma 9
2.5.3 Svete životinje 9
2.5.4 Hramovi, obredi i praznici 10
2.5.5 Zagrobni život 11
2.5.6 Egipatska knjiga mrtvih 15
2.6 Egipatsko pravo 16
2.7 Restauracija i kraj Egipta 18
3 ZAKLJUČAK 20
4 LITERATURA 21