Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Etička dimenzija odnosa sa javnošću -esej-cirilica - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Etička dimenzija odnosa sa javnošću -esej-cirilica (/Thread-eti%C4%8Dka-dimenzija-odnosa-sa-javno%C5%A1%C4%87u-esej-cirilica)


Etička dimenzija odnosa sa javnošću -esej-cirilica - Dzemala - 31-05-2010 11:30 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Област етичке димензије односа са јавношћу биће приказана кроз теоријска и практична запажања, јер и однос према овој области је прије свега такав, да се више ради о занату који се учи кроз праксу, него о специјалистичком или академском знању. Наравно, да иницијално треба правити разлику између односа са јавношћу који су били саставни дио државне администрације, што је ова област била раније, од модерног концепта односа са јавношћу као дисциплине менаџмента.

Информације које постоје у области етичке димензије односа са јавношћу, указују да поред генералних тенденција у оквиру струке односа са јавношћу постоје и специфична усмерења код појединих образовних институција (факултет, средња школа, колеџи, специјализације), као и у појединим државама.

Намијењен руководиоцима, државним службеницима и намештеницима, настоји да се област етичке димензије односа са јавношћу приближи професионалцима који треба да користе услуге или их пружају у овој области.

Етички димензије односа с јавношћу су мултидисциплинарна област које је доживела развој у задњих 30 до 40 година. Појава и развој електронских медија (у првом реду телевизије) и њихов значај за обликовање јавног мњења, представљају преломне моменте у развоју методологија комуникације с јавношћу. Такође не смијемо заборавити да је повратак вишестраначке демократије у нашу земљу увећао значај комуникације с јавношћу за функционисање свих сектора јавне администрације. Процес реформи и хармонизације с легислативом ЕУ додатно захтева ажуран, али и стратешки усмерен приступ јавности било кроз масовне медије, било кроз директну комуникацију. Принципи транспарентности и јавне одговорности који се активно афирмишу кроз процес стабилизације и асоцијације су само још један од низа разлога због којих је скуп методологија именован као односи с јавношћу (Публиц Релатион или само кратко ПР) од виталног значаја за функционисање свих сегмената јавног живота...

Суштину етичке димензије односа са јавношћу

Када настојимо да прикажемо суштину етичке односа са јавношћу, онда то најчешће чинимо кроз дефиниције. Свака од следећих дефиниција наглашава одређене аспекте ове области, коме је усмерена, шта се њом побољшава и какви су њени приоритети:

• Односи са јавношћу су позитивно представљање организације њеној свеукупној
јавности .
• Управљање комуникацијом између организације и њезине публике, сматра
се етичким односима са јавношћу .
• Односи са јавношћу се састоје од свих облика планираног комуницирања,
унутрашњег и спољашњег, између пословне организације и њезине јавности, са циљем постизања специфичних циљева које се тичу њиховог узајамног разумијевања .
• Пракса односа са јавношћу је уметност и друштвена наука анализирања трендова, предвиђања њихових последица, саветовања руководства организације и примјена планираних програма активности који ће служити интересима како организације тако и јавности (тзв. Мексичка изјава )...