Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Biznis plan – Saros Comp - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (http://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Biznis plan – Saros Comp (/Thread-biznis-plan-%E2%80%93-saros-comp)


Biznis plan – Saros Comp - Vesnica - 29-05-2010 03:07 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Rezime plana
Naziv i sedište firme: «SaroS Comp»
Čačak, Bogićevićeva 2
Telefon: 032/224-510
Fax: 032/224-511
Vlasnik: Nikolić Ana
Delatnost: prodaja računara i računarskih komponenti
Kadrovski sastav: Nikolić Ljubo – operativni menadžer
Nešović Marijana – prodavac
Bradonjić Dejan – prodavac
Knežević Jovan – tehničar
Paunović Miloš – tehničar
Backović Đuro – voza č
Lazović Dragiša – vozač
Anđelić Nevena – sekretarica
Organizaciono-pravni status: inokosna organizacija

Položaj grane

Proizvodnja personalnih kompjutera (PC) je prošla kroz ogroman porast tokom poslednjih desetak godina. Prihvatanje PC-a je podstaknuto pravim bumom u dostupnim softverima, što je rezultiralo da PC postane uobičajena stvar u kancelarijama, školama i kućama.
Ispitivanja pokazuju da je ponuda kvalitetne kompjuterske opreme mala, dok je tražnja izražena tokom cele godine.
Nabavne cene kod ovlašćenih distributera poznatih svetskih firmi za proizvodnju kompjuterske opreme kao što su: INTEL, ASUS, TEAC, HEWLETT PACKARD, SAMSUNG i dr., pružaju mogućnost isplativosti posla.
Tri glavna razloga ukazuju na postojanje šanse za uspeh:
-tehnološka standardizacija
-promena stavova potrošača
-mogućnost tržišta

Misija preduzetnika i njegove firme

Osnovna vizija koja me je vodila za koncipiranje opredeljenog biznias je to što poznavajući crno tržište, a sagledavajući i ispitujući stanje u Čačku sam došla do zakljkučka da ne postoji ni jedna ozbiljna firma koja može da ponudi tržištu kvalitetnu kompjutersku opremu.

Opis firme

Moja firma se zove «SaroS Comp» sa sedištem u Čačku, u ulici Bogićevićeva 2, telefon: 032/224-510, fax: 032/224-511, a moji saradnici su: Nikolić Ljubo – operatinni menadžer, Nešović Marijana – prodavac, Bradonjić Dejan – prodavac, Knežević Jovan – tehničar, Paunović Miloš – tehničar, Backović Djuro – vozač, Lazović Dragiša – vozač i Anđelić Nevena – sekretarica, organizaciono-pravni statu je inokosna organizacija, a delatnost firme je prodaja kompjutera i kompjuterske opreme. Internet prezentacija firme «SaroS Comp» je na adresi http://www.saroscomp.co.yu, e–mail: [email protected]

Plan biznisa

Tržištu će biti ponuđena cela jedna linija PC opreme bazirane na Microsoft operativnom sistemu i kompatibilne sa IBM-om. Sva oprema dobija se sa garancijom od 30 dana za vraćanje novca i jednogodišnjom garancijom na opremu.
Moja firma «SaroS Comp» će ponuditi tržištu četiri glavne konfiguracije i jedanu konfiguraciju namenjenu obrazovnim institucijama. Namera mi je da se ove konfiguracije dopadnu širem krugu korisnika:

S 850 – osnovna konfiguracija dizajnirana za potrošače koji vode računa o budžetu, ali žele i kvalitetan kompjuter

S 1000 – konfiguracija namenjena zahtevnijim korisnicima koji bolje poznaju rad na kompjuteru i žele tehnički moćnu mašinu

S 1600 – konfiguracija za profesionalne korisnike koja omogućava rad sa nejzahtevnijim softverima.

S plus – konfiguracija po porudžbini. Za razliku od ostalih firmi koje se bave ovim poslom, firma «SaroS Comp» u svojoj ponudi ima i konfiguraciju po porudžbini, koja omogućava kupcu da sam sastavi željenu konfiguraciju.

S 850
Intel Pentium II 850 MHz
Intel I 815 EP
128 Mb SDRAM
Asus V 7100 Pro 32 Mb
Creative Live 5.1
CD ROM Teac 40x
HDD 20 Gb Maxtor 5400
FDD 3.5 Teac
Modem Lucent 56 K
15” Samsung 551 S
Midi ATX Tower
Tastatura Fujitsu
Mouse Logitech
597 euro
S 1000

Intel PIII 1000 MHz
Intel I 815 ED
256 Mb SDRAM
Asus V 7100 Pro 64 Mb
Creative Live 5.1
CD ROM Teac 40x
HDD 30 Gb Maxtor 7200
FDD 3.5 Teac
Modem Lucent 56 K
17” Samsung 753 S
Midi ATX Tower
Tastatura Fujitsu
Mouse Logitech
790 euro
S 1600

Intel PIV 1600 MHz
Intel I 845
512 Mb DDRAM
Asus V 7700 Ti Vx
Creative Audigy
CD/RW Teac 40/12/40
HDD 40 Gb Maxtor 7200
FDD 3.5 Teac
Modem Lucent 56 K
19” Samsung 955 B
Midi ATX Tower
Tastatura Fujitsu
Mouse Logitech
1050 euro

S School
Intel PIII 933 MHz
Intel I 815 EP
256 Mb SDRAM
Asus V 7100 Pro 64 Mb
Creative Live 5.1
CD/RW Teac 24/10/24
HDD 30 Gb Maxtor 7200
FDD 3.5 Teac
Modem Intel 56 K
Mrežna kartica Intel 10/100 MBit
17” Samsung 753 S
Midi ATX Tower
Tastatura Fujitsu
Mouse Logitech
830 euro

Dopunski biznis

Kao dopunski biznis moja dirma «SaroS Comp» će ponuditi tržištu sledeće dodatne usluge:
-usluge kompjuterske obuke, koje se sastoje od organizovanje kurseva za rad na kompjuterima. Kurseve će voditi instruktori sa sartifikatima originalnog proizvođača hardvera i softvera. Cena kurseva će se kretati od 80 do 150 eura mesečno. Za veće grupe će važiti odgovarajući popust.
-Usluge programiranja, consaltinga, upravljanja dokumentacijom.

Lokacija poslovnih punktova

Lokacija prodajnog punkta je u ulici Bogićevićeva 2, u centru Čačka, dok se magacin nalazi u ulici Danice Marković 75, što omogućava veoma brzu isporuku robe.

Ocena sebe

Opredeljenje za ovaj tip biznisa je prevashodno u tome što sam sasvim sigurna u sebe i porodicu i prijatelje koji me podržavaju u mom nastojanju, jer već posedujem određeno iskustvo u prodaju kompjuterske opreme, poznajem dobavljače, tržište i kritične tačke.