Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ekonomike preduzeća-rentabilnost - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Ekonomike preduzeća-rentabilnost (/Thread-ekonomike-preduze%C4%87a-rentabilnost)


Ekonomike preduzeća-rentabilnost - Dzemala - 29-05-2010 01:59 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

EKONOMSKI PRINCIPI REPRODUKCIJE

Ekonomski principi reprodukcije su određene norme, odnosno pravila koja treba primjenjivati u organizovanju poslovanja preduzeća, ili drugih subjekata privređivanja da bi se na racionalan način ostvarili ekonomski ciljevi toga poslovanja.

Pravila ponašanja u organizovanju ekonomskih subjekata zasnivaju se na zakonitostima reprodukcije, koje se ispoljavaju u mogućnosti stvaranja veće proizvodne od utrošene vrijednosti. To znači da u reprodukciji rezultati treba da budu veći od ulaganja.otuda se kao osnovni ekonomski princip reprodukcije postavlja težnja da se ostvari maksimalan rezultat uz minimalna ulaganja. Pri tome organizovanjem poslovanja nastoji da se otklone subjektivne slabosti u korištenju raspoloživih objektivnih uslova proizvodnje. Istovremeno, ekonomski subjekti, u određenim vremenskim intervalima, nastoje da izmjene i objektivne uslove proizvodnje, ulaganjem u nove tehničke faktore.

Uspješnost u organizovanju poslovanja određenog ekonomskog subjekta sagledava se putem odnosa između rezultata reprodukcije i ulaganja elemenata proizvodnje u cilju stvaranja tih rezultata.

Sistematizovanje i definisanje osnovnih ekonomskih principa zahtjeva određene kriterijume za to sistematizovanje. S obzirom na to što su ti ekonomski principi poslovanja, ove kriterijume treba tražiti u ekonomskoj suštini i ciljevima poslovanja. Ta suština i ciljevi ispoljavaju se:

• ekonomskim rezultatima proizvodnje i

• ulaganjem elemenata proizvodnje u poslovanje da bi se ostvarili ti rezultati.

Da bi reprodukcija mogla da se izrazi odnosom između rezultata ulaganja i samih ulaganja za ostvarenje tih rezultata potrebno je:

(1) sagledati i kvantitativno izraziti rezultate reprodukcije i

(2) sagledati i kvantitativno izraziti ulaganja za ostvarenje tih rezultata...SADRŽAJ

1. EKONOMSKI PRINCIPI REPRODUKCIJE..................................2
2. POJAM RENTABILNOST.......................................................3
3. RENTABILNOST USLOVLJENA VRIJEDNOŠĆU PROIZVODNJE.............4
4. RENTABILNOST U FUNKCIJI TROŠKOVA SREDSTAVA ZA PROIZVODNJU....5
5. RENTABILNOST U FUNKCIJI KOEFICIJENTA ANGAŽOVANJA......... 5
6. SADRŽAJ RENTABILNOSTI.............................................................6
7. RENTABILNOST IZRAŽENA PROFITNOM STOPOM......................7
8. SPROVOĐENJE PRINCIPA RENTABILNOSTI.................................8
9. MJERENJE RENTABILNOSTI.......................................................9
10. PRAG I GRANICA RENTABILNOSTI...............................................12
11. PRIMJER IZ PRAKSE..............................................................14
12.LITERATURA...........................................................................15