Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza finansijske situacije kao ključna podloga finansijskog due diligence privredn - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Analiza finansijske situacije kao ključna podloga finansijskog due diligence privredn (/Thread-analiza-finansijske-situacije-kao-klju%C4%8Dna-podloga-finansijskog-due-diligence-privredn)


Analiza finansijske situacije kao ključna podloga finansijskog due diligence privredn - Dzemala - 29-05-2010 01:47 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Posmatrajući vrednosti finansijskog izveštavanja godinama unazad,možemo jasno zaključiti da se nije pridavala posebna važnost i značaj finansijskom izveštavanju. Informacije koje predstavljaju suštinu upravljačkog odlučivanja krajnje skromno su korišćene i analizirane od strane privrednih subjekata koji su ih sastavljali za potrebe donošenja najvažnijih odluka o samom poslovanju preduzeća.
Opšti termin finansisko izveštavanje se koristi da označi finansiske izveštaje(bilans stanja,račun dobitka i gubitka-bilans uspeha,bilans sopstvenog kapitala i bilans novčanih tokova),kao i finansiska otkrića ili obrazloženje tih izveštaja,izveštaj o poslovanju i za korisnike finansiskih izveštaja posebno značajan,izveštaj nezavisnog revizora o realnosti i objektivnosti bilansa.
Zadnjih decenija svet je iskusio brz porast kvantiteta i složenosti u zahtevima za finansisko izveštavanje,što dovodi do pitanja o tome da li je sada važeći sistem adekvatan,da li može da odgovori izazovoma XXI veka,te se pozivaju na izmene u važećem sistemu finansijskog izveštavanja.
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja MSFI-1, koji su se zvanično počeli primenjivati od 1.1.2004. godine kod nas imaju veoma jasan zadatak, a to je da sistemom unificiranih standarda precizno definišu način da se u finansijskim izveštajima nađu oni sadržaji i prikazi koji se mogu razumljivo tumačiti,odnosno proceniti i prezentovati svaku ekonomsku kategoriju, kao i celinu ekonomskih kategorija koje nalaze svoje mesto u elementarnim finansijskim izveštajima.
Neophodnost kvalitetnog finansijskog izveštavanja vremenom sve više dobija na značaju.Povećava se broj finansijskih izveštaja, broj korisnika i institucija za kontrolu kvaliteta finansijskih izveštaja. Otuda potreba za uspostavljanjem koncepta kvaliteta i kontrole kvaliteta. Savremeni koncept kontrole kvaliteta podrazumeva uvođenje standarda kvaliteta finansijskog izveštavanja, zasnovanih na principima upravljanja ukupnim kvalitetom(TQM). Realizacija kvalitetnog finansijskog izveštavanja..

SADRŽAJ

I Uvod
II Pojam računovodstva i finansijskog izveštavanja
III Finasijska situacija kao ključna podloga finansijskog due diligence
3.1 Due diligence kao fenomen računovodstvene profesije
IV Finansijski due diligence kvalitetna provera poslovnog i finansijskog
kredibiliteta privrednih društava
V Suština i zadatak finansijskog izveštavanja
V I Zaključak
VI I Literatura