Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Računovodstvo – sistemi knjigovodstva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Racunovodstvo (/Forum-racunovodstvo)
+---- Tema: Računovodstvo – sistemi knjigovodstva (/Thread-ra%C4%8Dunovodstvo-%E2%80%93-sistemi-knjigovodstva)


Računovodstvo – sistemi knjigovodstva - Maja - 23-03-2012 02:46 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

U ovom radu govorit ću o rečunovodstvu I sistemima knjigovodstva koji su sastavni dio računovodstva. Računovodstvo predstavlja skup međusobno povezanih i sinhronizovanih - usklađenih naučnih metoda putem kojih se obezbjeđuje evidentiranje određenih poslovnih događaja, analiza i kontrola tih događaja, planiranje ekonomskih dogadaja i njihovih budućih efekata, kao i informisanje upravljačkih i rukovodečih struktura o ekonomskim tokovima u domenu računovodstvenih informacija. Kao uvod navela sam definiciju računovodstva koja je važna pri shvatanju ostalih dijelova računovodstva, zatim historijski razvoj. Dalje ću objasniti sisteme knjigovodstva : prosti, kameralni, dvojni I konstantni.

Osnvna karakteristika sistema prostog knjigovodstva je njegova ogranicenost na evidentiranje stanja i promjena na samo nekim odredenim vrstama sredstava i izvora sredstava. Osnovna karakteristika kameralnog knjigovodstva ogleda se u tome da se težište knjigovodstvene evidencije javlja u evidentiranju prihoda i rashoda odredenog pravnog subjekta. Konstantno knjigovodstvo predstavlja takav knjigovodstveni sistem u kome se težište knjigovodstvene evidencije stavlja na evidentiranje prihoda I rashoda, Osnovna karakteristika dvojnog knjigovodstva je da se obuhvataju svi poslovni dogadaji.

SADRŽAJ

1. UVOD 1
2. POJAM I KARAKTERISTIKE RAČUNOVODSTVA 2
2.1. Dijelovi računovodstvenog sistema 3
2.2. Klasifikacija računovodstva 4
2.3. Historijski razvoj računovodstva 4
3. SISTEMI KNJIGOVODSTVA 5
3.1. Prosto knjigovodstvo 6
3.2. Kameralno knjigovodstvo 9
3.3. Konstantno knjigovodstvo 11
3.4. Dvojno knjigovodstvo 11
4. ZAKLJUČAK 17
5. LITERATURA 18