Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evidencija sitnog inventara i ambalaze - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (http://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Evidencija sitnog inventara i ambalaze (/Thread-evidencija-sitnog-inventara-i-ambalaze)


Evidencija sitnog inventara i ambalaze - Vesnica - 27-05-2010 11:57 AM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Sitan inventar je sredstvo za rad koje ima odredjeni vek trajanja. U sitan inventar ubrajaju se alat i inventar, ciji je vek trajanja kraci od jedne godine, bez obzira na njihovu vrednost, i ciji je vek trajanja duzi od jedne godine, ali im je pojedinacna nabavna cena manja od iznosa utvrdjenog posebnim propisima. Upravo zbog ovih karakteristika, obracun utroska sitnog inventara moze biti razlicit :

1) Ako se amortizuje, tj. kalkulativno otpisuje, onda se tretira kao osnovno sredstvo i

2) Ako se jednokratno otpisuje u toku obracunskog perioda, tretira se kao obrtno sredstvo i evidentira na Zalihama u klasi 1, u okviru grupe 10 - Materijal. Zalihe sitnog inventara se vode po nabavnim cenama.

To znaci da ce evidencija o nabavci sitnog inventara, koji se jednokratno otpisuje, biti identicna evidenciji nabavke materijala, s tim sto je preporucljivo da se koristi analiticki konto 103 - Alat i inventar. Evidencija utroska ovog inventara u finansijskom knjigovodstvu identicna je evidenciji utroska rezijskog materijala, s tim sto je moguca i preporucljiva analiticka evidencija, na primer, na kontu 5115 - Troskovi alata i inventara.

VRSTE SITNOG INVENTARA

Stanje, nabavka i utrosak sitnog inventara koji se u celini otpisuje kada se daje u upotrebu, knjizi se na racunu 103 - Alat i inventar. Na ovom racunu knjize se alat i inventar koji imaju kratak rok koriscenja, malu vrednost po jedinici ili veliki broj, pa preduzece moze da odluci da otpis vrsi u celini prilikom stavljanja u upotrebu.
Alat i inventar koji se u pogledu nacina trosenja izjednacavaju sa materijalom koji se jednokratno trosi i ulazi u supstancu novog proizvoda, s tom razlikom sto se alat i inventar ne trose jednokratno, vec se koriste u vise procesa u toku obracunskog perioda, pa i duze.
Pravno lice moze da odluci da se alat i inventar ne otpisuju kalkulativno, nego jednokratno. U sitan inventar spadaju: cetke za ciscenje, metle, spricevi, igle, burgije, brusne ploce, brusne gume, fiber-diskovi, brusno kamenje i slicni proizvodi. Ovi i drugi materijali koji se trose u procesu proizvodnje u preduzecima iz oblasti industrije, rudarstva, gradjevinarstva, gradjevinskog i proizvodnog zanatstva i saobracaja, smatraju se materijalom za reprodukciju. Ako navedeni alat i inventar koji se u pogledu trosenja izjednacava sa materijalom, a ne obavlja se proizvodna delatnost ili se ti materijali ne koriste u procesu proizvodnje vec se koriste za ciscenje, kao i radna odela, obuca i drugi proizvodi koji se nabavljaju i daju radnicima na koriscenje na rok do godine dana, odnosno za koje se ne vrsi kalkulativni otpis. Ovi se proizvodi ne smatraju inventarom jer ne ulaze u supstancu novog proizvoda.

Evidencija stanja, nabavke i trosenja alata i inventara po vrsti, kolicini i vrednosti vodi se isto kao i za materijal. Ako preduzece odluci da alat i inventar koji se otpisuju u celini u toku obracunskog perioda vodi u evidenciji sve do potpunog iskoriscenja, odnosno vodi evidenciju o alatu ciji je vek trajanja duzi od jedne godine, moze u okviru racuna 103 da otvori dva analiticka racuna, i to:

- za alat i inventar koji se u celini otpisuju prilikom davanja u upotrebu;
- za ispravku vrednosti alata i inventara koji se u celini otpisuju davanjem u upotrebu.

Alat i inventar ciji je procenjeni vek koriscenja kraci od jedne godine, odnosno kraci od obracunskog perioda ne mogu se smatrati sredstvima, vec prilikom njihovog stavljanja u upotrebu predstavljaju rashod tog perioda. Prema tome alat i inventar koji se koriste krace od jedne godine iskazuju se kao zalihe i priznaju se kao rashod kad se trose, odnosno izdaju u koriscenje.

NABAVKA I UTROSAK SITNOG INVENTARA

Postoji mogucnost pouzdanog merenja nabavne cene ili cene kostanja. Prilikom svake nabavke, vrednost sredstava odredjuje cena po kojoj je sredstvo pribavljano, ukljucujuci i sve troskove koji su bili neophodni da se sredstvo dovede na mesto skladistenja, odnosno da se osposobi za obavljanje funkcija za koje je namenjena. Ako se sredstvo proizvodi u preduzecu njegova vrednost se utvrdjuje u visini cene kostanja, koja ne sme biti veca od cene po kojoj se to isto sredstvo moze nabaviti na trzistu.

Znaci, alat i inventar koji ne ispunjavaju odgovarajuce uslove tj. ne daju buducu korist smatraju se zalihama koje se stavljaju na rashode u trenutku koriscenja.
Kupljeni sitan inventar pravno lice knjizi tako sto zaduzuje racun 130 - Obracun nabavke, odnosno racun 1030 - Alat i inventar koji se u celosti otpisuje, kao i racun 270 – PDV (18 %) , a odobrava se racunu 432 - Dobavljacu u zemlji. Za izdati alat, dat u upotrebu ( tj. u sopstvenu proizvodnju ) zaduzuje se racun 1033 - Alat u upotrebi, a odobrava racunu 1030 - Alat i inventar koji se u celosti otpisuje i istovremeno se zaduzuje racun 511 - Troskovi materijala za izradu, a u korist racuna 1039 - Ispravka vrednosti alata i inventara. Posle ovog knjizenja na kraju obracunskog perioda stanje analitickog racuna 1033 pokazuje zalihe alata i sitnog inventara u upotrebi, koje je u celini ispravljeno preko racuna 1039.
Moguca su i druga resenja. Preduzece moze da odluci da za sitan inventar koji se u celini otpisuje na teret rashoda obezbedi posebnu evidenciju, tako sto zaduzuje zaposlena lica kojim je inventar dat na koriscenje putem knjizice alata i inventara ili na osnovu izdatog reversa. Ako se alat i inventar daje preko knjizice u knjizicu se unose vrsta i kolicina inventata i potpis lica koje je primilo i izdalo inventar. Sitan inventar se moze izdavati na revers sa obavezom zaposlenog lica da ga vrati, ako ne moze dalje da se koristi u procesu rada.

Ako preduzece koristi alat i sitan inventar koje samo izradjuje, a otpisuje se u celini prilikom davanja u upotrebu, upotrebljene kolicine se knjize na racunu materijala ( analiticki racun 1033 ), uz odobrenje racunu 621 - Prihodi od aktiviranja ili upotrebe proizvoda ili usluga za sopstvene potrebe, a utrosak se knjizi na teret racuna 511 ( 511/1039).
Alat i inventar proizvedeni za sopstvene potrebe, prema clanu 40. stav 6. Zakona o racunovodstvu procenjuju se po ceni kostanja ili po neto prodajnoj ceni, ako je ona niza.

Alat i sitan inventar koji se u celini otpisuju prilikom davanja u upotrebu mogu da se vode do izdavanja u upotrebu u magacinu materijala na racunu 103, bez otvaranja