Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
U - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Život , Stil i Glamur (/Forum-%C5%BEivot-stil-i-glamur)
+--- Forum: Sve i Svašta (/Forum-sve-i-sva%C5%A1ta)
+---- Forum: Imena za decu/djecu - muška i ženska (/Forum-imena-za-decu-djecu-mu%C5%A1ka-i-%C5%BEenska)
+----- Forum: Najčešća srpska imena (/Forum-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87a-srpska-imena)
+------ Forum: Muška imena (/Forum-mu%C5%A1ka-imena--371)
+------ Tema: U (/Thread-u)


U - Dzemala - 13-02-2012 08:33 PM

Uroš

Značenje muškog imena Uroš dolazi od mađarske riječi “ur” što znači “gospodin”, “gospodar” i deminutivnog nastavka. Ovo ime su nosili mnogi srpski srednjovjekovni vladari. Danas ga nose Srbi i nešto rijeđe Hrvati.