Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Carine i carinski sistem BIH - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Carine i carinski sistem BIH (/Thread-carine-i-carinski-sistem-bih--3405)


Carine i carinski sistem BIH - VS1 - 07-05-2010 08:20 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Ne može se sa sigurnošću tvrditi kada je u povijesti čovječanstva započelo ubiranje carine. Pretpostavka je da carina postoji otkad i trgovina. Tako se ubirala u Starom Kraljevstvu Egipta još u vremenu od 2700. do 2200. godine prije Krista, mada ona nije bila nužan dio administracije. Naime kako je skoro sva trgovina bila u rukama države, nije bilo potrebe da se organizira sustav radi ubiranja neznatnih prihoda. U doba Hamubarija i Salamona, radi korištenja cesta, mostova, luka i drugih javnih objekata, carine se naplaćivalo od građana kao javni prihod. Carine je ubirala država ali počesto puta i gradovi. U Kini se u vremenu od 11. do 7. stoljeća prije Krista carina ubirala kao jedan od ukupno devet raznih poreza, pristojba i drugih davanja u državni proračun. Poreze i carine u antičkoj Grčkoj u malim gradovima-državama ubirali su utjerivači koje je država unajmljivala. Stopa carine bila je relativno niska, svega 2 % vrijednosti uvoznika i to najčešće stranaca. Sustav je bio blag i od strane uvoznika nije bilo razloga za zlouporabu. U kasnijem razdoblju, u doba kraljeva, ovom se izvoru prihoda pridavao veći značaj te se i sustav u tom pravcu promijenio, tako da su unajmitelji prava na ubiranje nametanja imali jako velike ovlasti, koristeći fizičku prisilu čak povrjeđujući privatnost domova. Brojni oblici posebnih poreza na trgovinu ubirali su se i tijekom cijele rimske povijesti, a najranije su bile carinske naknade na uvoz i izvoz. Osvajanjem novih kolonija Rimljani nisu mijenjali zatečeni porezni i carinski sustav, tako da su u raznim dijelovima Rimskog carstva carinske stope bile različite.Rimljani su carine rezervirali na državne, provincijske ili gradske. Jedno su vrijeme u rimskim provincijama carinarnici bili privatne osobe-publicani, kojima je Rim unajmio pravo na naplatu carine za robu što je unošena i iznošena iz grada, a kroz povijest se sustav mijenjao i prilagođavao političkim odnosima i stupnju razvoja države.
U srednjem su vijeku carine bile sastavni dio financijske politike komuna. Među njima je prednjačila Venecija kao najstarija srednjovjekovna komuna i najjača trgovačka sila na Jadranu a u nekim vremenskim periodima i na cijelom Sredozemlju. Venecija je prva, već u 6. stoljeću uredila i uvela carinski sustav.

Carine

Carine su vrsta posrednog poreza koji se naplaćuje kad roba prelazi carinsku liniju.Osim zabrana izvoza , uvoza i premija ,carine su najstariji oblik ograničena svjetske trgovine. U svom ekonomskom-povjesnom razvitku prešle su one iz jedne mjere,koja je imala ponajviše fiskalni karakter i služila povećanju državnih prihoda,u zaštitnu mjeru koja je trebala da zaštiti domaću industriju od konkurencije izvana.
Svrha carina je:
Provedba određene politike za zaštitu domaće proizvodnje(zaštitne carine);
Sprečavanje uvoza uopće(prohibitivne carine);
Povećanje fiskalni prihoda(fiskalne carine)
Ranije su se primjenjivale carine i pri izvozu roba(izvozne carine);
Danas se uglavnom primjenjuju carine na uvoz roba(uvozne carine);
Carine kao instrument zaštite i mjera trgovinske politike.


Vrste carina

Carine dijelimo na:
Specifične carine-osnovica za odmjeravanje carinske stope je količina robe.
Carine ad valorem- osnovica za odmjeravanje robe je vrijednost robe.
Kombinirane carine-elementi specifičnih i ad valorem carina. Posebna vrsta kombiniranih carina su alternativne carine,kod kojih se primjenjuje ona vrsta carina koja daje veće fiskalne efekte.
Mješvite carine-kod koji se primjenjuje jedan i drugi vid carina.
Periodične carine-u različitim periodima primjenjuju se razlićite carine.
Autonomne i konvencionalne carine -državni sporazumi i ugovori sa jenom ili više zemalja .
Konsolidirane carine-GATT posebno ističe one vrste carina koje se utvrđuju u toku multilateralnih carinskih konferencija.
Klauzula najvećeg povlaštenja-je sastavni dio međunarodnog ugovora kojom se jedna ugovorna strana obavezuje da neće postupati lošije nego što bih postupila prema trećoj zemlji(negativna klauzula najvećeg povlaštenja) ili da će joj pružiti sve povlastice koje priznaje(pozitivna klauzula najvećeg povlaštenja).
Carine su preferncijalne, ako se na jednu robu plaća manja carina nego na robu iste vrste i kvalitete porjeklom iz drugih država.
Carine su diferencijalne, ako se plaća veća carina nego na robu iste vrste i kvalitete porijeklom iz drugih država.