Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Beogradska berza - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Beogradska berza (/Thread-beogradska-berza--23530)


Beogradska berza - Dzemala - 20-07-2011 08:00 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Korist od postojanja berze za privredu jedne zemlje je već duže vreme u ekonomskoj teoriji neosporna i očigledna. Berze omogućavaju po obimu veće i efikasnije prikupljanje kapitala, njegovu efikasnu alokaciju, utvrđivanje cene njegovog korišćenja, dalje, berza pruža širok spektar mogućnosti privredi i stanovništvu kada su u pitanju forme ulaganja ili prikupljanja kapitala, povećava sigurnost u poslovanju svih subjekata... A ovo su samo najvažnije od mnogih! Berza ove funkcije obavlja efikasnije od bilo kog drugog sistema. I pored toga što postoje izvesne mogućnosti za manipulacije, i izvestan nivo rizika, pozitivni uticaji rada berzi daleko premašuju ove opasnosti.

Kao i svakoj drugoj zemlji, i našoj je potreban ovakav efikasan, institucionalizovan sistem trgovanja različitim finansijskim instrumentima. Svakako se naša zemlja ne može pohvaliti zavidnim ekonomskim rezultatima, ali to ne treba da bude ograničavajući faktor u razvoju finansijskog tržišta, štaviše, trebalo bi da budemo svesni neophodnosti postojanja ovakve institucije koja bi doprinela bržem ekonomskom razvitku naše zemlje.

Mi ovakvu instituciju već imamo. Beogradska berza, posle duge pauze, ponovo posluje u svojim novim prostorijama na Novom Beogradu. Promet i poslovanje joj nisu na nivou visoko razvijenih zemalja, ali rastu, i, uz dosta rada i malo sreće, ponovo će se naći među vodećim berzama u ovom delu sveta, kao i pre 60 i više godina. Mnogi i ne znaju da je Beogradska berza bila jedna od najstarijih u Jugoistočnoj Evropi, i, mogla bih slobodno reći, i najrazvijenijih. Upravo zbog toga sam se u izlaganju koje sledi više koncentrisala na rad Beogradske berze pre Drugog svetskog rata. Dakle, u izlaganju se kreće od samih početaka organizovanijeg trgovanja u Srbiji u 19 veku, hronološki se prati osnivanje, uređenje, pravila i način poslovanja Beogradske berze, njeno gašenje posle korenitih društvenih promena sredinom 20 veka, i njeno ponovno otvaranje 90-ih godina. Na kraju, predstavljen je u nešto kraćim crtama način poslovanja i organizacije naše savremene berze danas...

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Beogradska berza - istorijat 2
1.2 Organi Berze 4
1.2.1 Unutrašnja organizacija Berze 4
1.2.2 Informacioni sistem BELEX 4
1.2.3 Računarska mreža 5
1.3 Funkcionisanje Beogradske berze 5
1.4 Procedura prijema na Berzu 6
1.4.1 Berzanski prospekt 6
1.4.2 Procedura listinga 7
1.5 Metode trgovanja hartijama od vrednosti 8
1.5.1 Berzanski nalozi 8
1.5.2 Metode trgovanja 9
1.5.3 Metod kontinuiranog trgovanja 10
1.5.4 Metod preovlađujuće cene 10
1.5.5 Metod minimalne cene 10
1.5.6 Blok trgovanje 11
1.5.7 Informisanje 12
1.5.8 Tržišna kapitalizacija 14
1.5.9 BELEX sentiment 14
1.6 Način funkcionisanja, učesnici i odnosi na berzi 15
1.7 Beogradska berza danas 16
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19