Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacija uprave i državni službenici u Republici Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Organizacija uprave i državni službenici u Republici Srbiji (/Thread-organizacija-uprave-i-dr%C5%BEavni-slu%C5%BEbenici-u-republici-srbiji)


Organizacija uprave i državni službenici u Republici Srbiji - derrick - 08-03-2014 12:44 AM

UVOD

Prema Ustavu Srbije, zakonom se utvrdjuju uslovi i način obavljanja delatnosti, odnosno poslova za koje se obrazuju javne službe, s tim što Republika uređuje i obezbeđuje sistem javnih službi .

U Srbiji su radni odnosi zaposlenih u organima uprave bili regulisani posebnim Zakonom o radnim odnosima zaposlenih u državnim organima (1991) koji se odnosio na zaposlene u svim državnim organima. U tom smislu, danas, Zakonom o državnim službenicima načelno drugačije se reguliše status zaposlenih u državim organima od statusa koji je regulisan Zakonom o radnim odnosima u nedržavnim organizacijama (npr. preduzećima).

Prema Zakonu o javnim službama Srbije (1991) pod javnom službom u smislu ovog zakona smatraju se: ustanove, preduzeća, i drugi oblici organizovanja koji su utvrđeni zakonom, koji obavljaju delatnost, odnosno poslove kojima se :
• obezbeđuje ostvarivanje prava građana
• zadovoljavaju potrebe građana i organizacija,
• obezbeđuje ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u određenim oblastima.

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Državni službenici u Republici Srbiji 4
1.2 Zakon o javnim službama 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14