Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Političko teritorijalna autonomija u političkom sistemu Repubilke Srbije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Političko teritorijalna autonomija u političkom sistemu Repubilke Srbije (/Thread-politi%C4%8Dko-teritorijalna-autonomija-u-politi%C4%8Dkom-sistemu-repubilke-srbije)


Političko teritorijalna autonomija u političkom sistemu Repubilke Srbije - derrick - 06-03-2014 01:54 AM

UVOD

Autonomija je mnogo starija nego što se to uobičajeno smatra. Štaviše, izgleda da je autonomija istovremeno nastala kad i država, a, shodno tome, i autonomno pravo u najširem smislu - istovremeno kad i prvobitno, nedovoljno izdiferencirano državno pravo. Ni to nikako nije slučajno, jer glavne dvojnosti izviru iz iskonske protivurečnosti koja postoji između ,,afirmacije autoriteta zajednice‘‘ i ,,realnosti odnosa među pojedincima‘‘. Zbog toga se i svaki normativni pravni sistem diferencira na pravne podsisteme, a ovi na pravne oblasti, grane, itd. Različiti oblici teritorijalne, personalne i funkcionalne autonomije posebno su karakteristični za sredwi vek. Srednjovekovna teritorijalna autonomija bila je naročito razvijena u zapadnoj Evropi, i to u obliku gradske autonomije.

Tipičan primer takve autonomije predstavljaju tzv. slobodni i carski gradovi, recimo u severnoj Italiji, Holandiji, Francuskoj ili Pruskoj, u kojima su lokalna organizacija i život bili regulisani gradskim statutima. U ,,Pruskom zemaljskom pravu‘‘ iz XVIII veka, na primer, statutu je izričito priznata autonomnost. I u srednjovekovnoj Srbiji postojala je razvijena gradska autonomija. Ona se, međutim, iz razumljivih razloga znatno razlikovala od evropske gradske autonomije. Takav je bio slučaj u nemanjićkoj Srbiji sa pravnim položajem društvenih staleža, posebno zapisanim u Zakonopravilu sv. Save i u Dušanovom Zakoniku. Međutim, bilo je i specifičnih oblika personalne autonomije, kakav je slučaj sa položajem Srpske pravoslavne crkve pod turskom okupacijom, koji je i pravno utvrđen kao posebna personalna autonomija, prvenstveno verskopolitičkog karaktera. Srednjovekovno partikularno pravo, najzad, karakterišu pojava i razvoj funkcionalne autonomije iz koje su, takođe, nastali savremeni oblici autonomnog prava.

S A D R Ž A J

UVOD 3
Političko-teritorijalna autonomija u političkom sistemu Republike Srbije 4
I Pojam i karakteristike autonomije 4
1. Vrsta autonomije 7
2. Kulturna autonomija 10
3. Institucionalna autonomija 11
II Političko-teritorijalna autonomija u Srbiji 12
1. Istorija i razvoj autonomije posle II svetskog rata 12
III Političko-teritorijalna autonomija prema ustavu iz 2006 godine (bazirati se na Vojvodinu) 18
IV Problemi u ostvarivanju autonomije 24
1. Separatizam 24
2. Autonomaštvo 25
3. Narušavanje celovitosti teritorijalnog integriteta zemlje 26
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30