Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kvartalno planiranje u VI razredu OŠ - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Kvartalno planiranje u VI razredu OŠ (/Thread-kvartalno-planiranje-u-vi-razredu-o%C5%A1)


Kvartalno planiranje u VI razredu OŠ - derrick - 06-03-2014 12:52 AM

УВОД

Знања о значају физичког вежбања усвојена у раном детињтву, као и усвајање навике редовног физичког вежбања, значајно доприносе квалитету здравља током детињства и представљају основу за здраве навике живота. Стицање навика редовног физичког вежбања код ученика, примарни је циљ васпитно-образовног подручја физичког васпитања. Различити фактори, у различитој мери, одлучују да ли ће деца формирати навике физичког вежбања.

У млађим разредима основне школе редовно физичко вежбање, занимљиви и мотивационо организовани часови физичке културе, умногоме могу децу подстаћи на самостално вежбање, док у старијим разредима ученици систематски стичу знања о елементима различитих спортова. Добро организована настава физичке културе, може у извесној мери и надоместити недостатак кретања и вежбања код оне деце која се не баве физичким активностима код куће.
Битна претпоставка сваког успешног наставног процеса јесте његова претходна осмишљеност и припремљеност.

Садржај

1. УВОД 2
2. Квартално планирање 3
3. ЛИТЕРАТУРА 7