Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Savremene uloge vaspitača u procesu vaspitanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Savremene uloge vaspitača u procesu vaspitanja (/Thread-savremene-uloge-vaspita%C4%8Da-u-procesu-vaspitanja)


Savremene uloge vaspitača u procesu vaspitanja - derrick - 06-03-2014 12:26 AM

Увод

Васпитање je процес планског и систематског усавршавања сензомоторних, интелектуалних, емоционалних, моралних и духовних својстава и способности детета, али и одраслог. Као облик социјализације, васпитање је усмерено на уобличавање понашања у социјално пожељном смеру. Овај процес може бити индивидуалан и групни. Према свом предмету, васпитање може бити:

- физичко,
- интелектуално,
- морално,
- естетско или религијско.

Читава атмосфера у вртићу зависи од саме личности васпитача. Уколико се ради о крутом и нервозном васпитачу, јавиће се велика нетрпељивост међу децом као и напетост. Межутим уколико је васпитач весео, раздраган, деца ће то оберучке прихватити и следиће његово понашање Ако је понашање васпитача недоследно и хировито, такво ће бити и понашање деце. Дакле, можемо констатовати да одређене активности које су јављају код деце умногоме зависе од васпитача.

Садржај:

Увод 3
1.Шта представља васпитање? 4
2.Васпитно-образовне методе 5
3.Утицаj васпитача на дечје понашање 7
4.Улога васпитача у процесу васпитања 10
5.Kазне и награде као облици контроле над дететом и његовим васпитањем 11
6.Дечја самосталност-њен развој 13
Литература 14
Закључак 15