Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Odnos i saradnja Srbije i Interpola - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Medjunarodni odnosi (/Forum-medjunarodni-odnosi)
+---- Tema: Odnos i saradnja Srbije i Interpola (/Thread-odnos-i-saradnja-srbije-i-interpola)


Odnos i saradnja Srbije i Interpola - derrick - 27-02-2014 03:34 PM

UVOD

Savremeni profil civilizacije neizostavno je obeležen dinamičnom, brutalnom i nažalost efikasnom organizovanom kriminalnom aktivnošću. Njen međunarodni prefiks, svakako, doprinosi uvećanju stepena društvene opasnosti po državu i pojedinca odnosno štete koju izaziva na državnim i privatnim dobrima. Očiglednost ekspanzije kriminalne aktivnosti sa pojedinačne na organizovanu, te sa lokalne i nacionalne na međunarodnu i svetsku, uslovila je saradnju kriminalističkih službi, najpre na nivou gradova a potom i među državama.

INTERPOL predstavlja najstariju međunarodnu organizaciju kriminalističke policije, koja vuče poreklo još od Međunarodnog kriminalističkog udruženja osnovanog 1889. godine, na čijem je X Kongresu održanom 1905. godine, po prvi put na izričit način izražena potreba za suzbijanjem kriminaliteta na međunarodnom planu. U okviru INTERPOL –a postoje Nacionalni centralni biroi, čiju funkciju u MUP-u Srbije obavlja Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Interpol kao međunarodna policijska organizacija 4
3 Mehanizmi i primeri saradnje Srbije sa Interpolom 7
4 ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 11