Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Promocija preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Promocija preduzeća (/Thread-promocija-preduze%C4%87a)


Promocija preduzeća - derrick - 25-02-2014 03:36 PM

UVOD

Promocija svakog preduzeća presudna je za efikasno poslovanje i za sticanje dobiti. Možemo imati firmu ali ukoliko informacija ne dođe do potrošača neće doći ni do poslovanja. Prilikom promovisanja preduzeća jako je bitno odretiti ulogu, promovisati standarde preduzeća, odretiti viziju, misiju, filozofiju i politiku samog poslovanja. Postoji puno elemenata marketinga, koji je složen i koja je danas postala nauka, kako pridobiti potrošača i kako unaprediti prodaju. Takođe, od presudnog značaja su promocija robe i usluga gde se moraju postaviti određene strukture promocije a to su, eksternana komunikacija, menadžment komunikacija, krizni menadžment i konsalting.

Savremena organizacija upravlja složenim sistemom marketing komunikacija. Organizacija komunicira sa posrednicima, potrošačima i raznim subjektima javnosti (auditorijuma). Posrednici organizacije komuniciraju sa potrošačima i javnošću. Potrošači ostvaruju međusobne komunikacije na osnovu oglašavanja “od usta do usta” i sa ostalim subjektima javnosti. Takođe, svaka grupa obezbeđuje povratnu spremu (vezu) sa svim ostalim grupama.

Sadržaj

1. Uvod 3
2. Promocija preduzeća 4
3. Proces komuniciranja 5
4. Kordinacija oblika promocije 5
5. Lična prodaja oblika promocije 6
6. Unapređenje prodaje 7
7. Sajmovi, novine, RTV, internet kao marketing komunikacija 8
8. Promocija roba i usluga 9
9. Primer: Promocija GP Standard Beton 11
9.1 Promocija Preduzeća 12
9.2 Promocija roba i usluga 13
10. Zaključak 15
11. Literatura 16