Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje kvalitetom projekta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Upravljanje kvalitetom projekta (/Thread-upravljanje-kvalitetom-projekta)


Upravljanje kvalitetom projekta - derrick - 24-02-2014 04:01 PM

UVOD

Pod pojmom projekt podrazumevamo manji ili veći obim, različite, ponekad i veoma duge rokove trajanja, finansijske podloge koje mogu biti neverovatno velike, određeni broj učesnika u realizaciji samog projekta i mnogo drugih faktora. Složenosti realizacije projekata, pored mnogobrojnih faza i aktivnosti i njihove povezanosti, posebno doprinosi i veliki broj učesnika u realizaciji projekta, i to kako preduzeća, tako i pojedinačnih kadrova. U realizaciji npr. investicionih i razvojnih projekata, pored investitora učestvuje i veliki broj firmi - projektantske, inženjering i konsalting kompanije, glavni izvođač sa velikim brojem kooperanata u oblasti građevinskih radova i montaže opreme, uređaja i instalacija, razni isporučioci opreme, uređaja, materijala i delova, i dr.

Velikoj složenosti realizacije projekata pored ostalih faktora doprinosi i činjenica da se u realizaciji projekata, naročito velikih, troše ogromne količine resursa i velika finansijska sredstva. Pošto su raspoloživa sredstva za realizaciju projekata najčešće ograničena ili pozajmljena iz skupih izvora, neophodno je da se ona racionalno troše kako bi se postigla zadovoljavajuća efikasnost ukupne realizacije posmatranog projekta. Na osnovu svega prethodnog se može reći da su karakteristike savremenih projekata: veliki obim i široka struktura, kompleksnost, veliki broj podprojekata, faza, podfaza i aktivnosti, dugo vreme trajanja, veliki budžet, veliki broj učesnika.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Upravljanje kvalitetom projekta 2
1.2 Životni vek projekta 3
1.3 Pojam upravljanja poslovnim sistemima 5
1.4 Kvalitet projekta 8
1.4.1 Upravljanje ljudskim resursima projekta 12
1.4.2 Rukovodilac projekta i projektni tim 13
1.4.3 Upravljanje rizikom projekta 17
1.5 Metode i tehnike menadžmenta projektima 18
1.6 Metode i tehnike Project Management-a 19
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22