Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Srbija za vreme velikih župana Uroša prvog i Uroša drugog - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Srbija za vreme velikih župana Uroša prvog i Uroša drugog (/Thread-srbija-za-vreme-velikih-%C5%BEupana-uro%C5%A1a-prvog-i-uro%C5%A1a-drugog)


Srbija za vreme velikih župana Uroša prvog i Uroša drugog - derrick - 08-09-2013 03:09 PM

UVOD

U doba Komnina (1081–1185) središte srpske države se postepeno premešta iz primorskih oblasti (Duklja, Zeta) u kontinentalno zaleđe. Posle smrti kralja Bodina (1099) unutrašnjim sukobima razdirana Duklja naglo slabi, gubi uticaj, a na drugoj strani raste uloga raških velikih župana, najpre Vukana, zatim i njegovih naslednika Uroša I, Uroša II i najzad Stefana Nemanje, da pomenemo samo značajnija imena. Državno i crkveno središte nalazilo se u Rasu. Tu se nalazio dvor vladara, upravno i vojno središte zemlje i, naravno, važno crkveno središte — saborni hram raških episkopa, crkva Sv. apostola Petra i Pavla.

Uroš I bio je raški veliki župan iz dinastije Vukanovića i vladao je od 1112. do oko 1145. godine. Uroš je bio sinovac raškog velikog župana Vukana. Iz Letopisa Popa Dukljanina poznato je da je Vukan imao rođenog brata Marka. Moguće da je upravo Marko bio Urošev otac. Pošto je samo ime Uroš po svojoj osnovi ur ugarskog porekla, moguće je da je Markova supruga bila ugarskog roda. Sam Uroš se prvi put spominje u istorijskim izvorima u Aleksijadi Ane Komnine u opisu pohoda koji je vizantijski car Aleksije I Komnin preduzeo protiv Srba 1093/1094. godine. Kada je carska vojska zauzela Lipljan, veliki župan Vukan je caru Aleksiju odmah poslao pregovarače nudeći taoce i zakletvu da će ubuduće poštovati sporazume. Među dvadesetak uglednih talaca koji su tom prilikom predati vizantijskom caru bila su dva Vukanova sinovca Uroš i Stefan Vukan. Nije poznato koliko dugo su Uroš i njegovi saputnici proveli vremena pod vizantijskom prismotrom.

Sadržaj

UVOD 3
1 Poreklo dinastije i dolazak Uroša I na vlast 4
2 Vladavina Uroša II 6
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 8