Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Strategije bezbjednosti SAD-a i globalna dominacija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Strategije bezbjednosti SAD-a i globalna dominacija (/Thread-strategije-bezbjednosti-sad-a-i-globalna-dominacija)


Strategije bezbjednosti SAD-a i globalna dominacija - derrick - 08-09-2013 03:08 PM

Uvod

Amerika posjeduje više globalne moći nego bilo koja država prije nje. Dominira svijetom ne samo vojno, već takođe, do određenog nivoa kulturno i ekonomski, te crpi nesagledive nacionalne dobiti iz trenutnog svjetskog sastava. Nakon smrti komunizma, kao alternativne verzije modernizacije, američka liberalna demokratija slobodnog tržišta uživa i ideološku hegemoniju nad svijetom. U govoru diplomiranim kadetima na West Pointu, 2002. godine, predsjednik Bush je izjavio „ Amerika nema imperij koji bi proširila niti utopiju koju bi uspostavila“. Kada se obraćao veteranima okupljenim u Bijeloj Kući, rekao je da „ Amerika nema teritorijalnih ambicija.

Mi ne tragamo za imperijem. Naša nacija predana je slobodi za nas same i za druge.“ Međutim, Amerika je jedina nacija koja patolira svijetom kroz pet globalnih vojnih zapovjedništava; održava više od milion muškaraca i žena naoružanima na četri kontinenta, postavlja mobilne borbene grupe na stražu u svaki okean, garantuje opstanak država od Izraela do Južne Koreje, upravlja volanom globalnog prometa i trgovine, i ima ideološku hegemoniju nad ostatkom svijeta.

S A D R Ž A J

Uvod.............. 3
1. Hladni rat i globalna stabilnost.........4
1.1 Niksonova strategija i razdoblje nakon rata u Vijetnamu.......5
1.2 Politika zadržavanja (containment).........7
2. Transantlantizam na početku vijeka i globalna dominacija SAD-a..9
3. Preventivni rat i preduhitreni napad........10
Zaključak.........11
Literatura...........12