Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Djeca i dječija umjetnost - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Djeca i dječija umjetnost (/Thread-djeca-i-dje%C4%8Dija-umjetnost)


Djeca i dječija umjetnost - derrick - 22-01-2013 11:42 PM

Uvod

Kako se razvija djetetova psiha i motorika ono počinje da šara po papiru, i tako ono svojim crtanjem imitira odrasle kako pišu. Dijete najčešće koristi linije, i pokušava da svet oko sebe oživi. Dijete najbolje uči istražujući u okolini sebe, i mnogo je bolje to nego da dobije gotov rezultat. Sve ono što dijete samo doživi i proživi, ono u tome stekne vlastito iskustvo, postaje podloga za dalje učenje i spoznaju.

Kroz praktičan rad djeca se igraju, a istovremeno postaju i kreativni tj. na taj način oni se slobodno izražavaju, iskazuju svoje sklonosti i sposobnosti, razvijajući kreativnost. Jedna od najvažnijih potreba djece u predškolskoj dobi je da djete stvori nove mogućnosti istraživanja, a pri tome mu dopustiti da pokuša da se izrazi na svoj način i da se nemora pridržavati strogo pravila, jer ih ta pravila sputavaju u kreativnom radu.


Sadržaj

1 Uvod 2
2 Razvoj dječijeg likovnog stvaralaštva 2
3 Predškolsko dijete I boja 4
3.1 Usmeravanje dječijeg likovnog stvaralaštva 6
4 Zaključak 8
5 Literatura 9