Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Posledice koje zlostavljanje i zanemarivanje ima za decu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Posledice koje zlostavljanje i zanemarivanje ima za decu (/Thread-posledice-koje-zlostavljanje-i-zanemarivanje-ima-za-decu)


Posledice koje zlostavljanje i zanemarivanje ima za decu - derrick - 22-01-2013 10:14 PM

UVOD

Zloupotreba i zlostavljanje deteta obuhvata sve oblike fizičkog ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnu zloupotrebu, zanemarivanje ili nemaran postupak, kao i komercijalnu ili drugu eksploataciju, što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja detetovog zdravlja, ugrožavanja detetovog razvoja ili dostojanstva u okviru odnosa koji uključuje odgovornost , poverenje i moć.
Porodica je okruženje u kome dete raste i u kome treba dobiti sve što mu je potrebno za normalan rast i razvoj, no ponekad je to sredina u kojoj dete biva zlostavljano zanemarivano.

Na globalnom planu, pa tako i u Srbiji, poslednjih nekoliko godina intenzivno se radi na osiguravanju uslova ostvarivanje ljudskih prava i posebno, dečjih prava. U isto vreme u našoj državi, iz evidencije MUP-a zadnjih deset godina vidljiv je višekratni porast broja evidentiranih prijava za zlostavljanjenje i dece. I šira javnot je uočila i pridala pažnju tom problemu.
Potrebno je odrediti što su zlostavljanje i zanemarivanje, kako i zašto dolazi do njih, kako ih otkriti i sprečiti, te kako se nositi se sa njihovim posledicama.

Sadržaj

UVOD 3
Pojam i vrste zanemarivanja 3
Posledice zlostavljanja i zanemarivanja 5
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7